ReadyPlanet.com


เปิดอบรม ดารา+โหราศาสตร์


ประกาศเปิดอบรมวิชา

ดารา+โหราศาสตร์

สอนเชิงประจักษ์-ปรัชญา โดย อ.อารี สวัสดี

เปิดอบรมวันเสาร์

อบรม 8 ครั้ง เวลา 10.00-17.00น.

ค่าอบรม 6,000 บาท

 

วิชา "ดารา+โหราศาสตร์"  เปิดอบรมขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์ เรียนรู้  ดูดาวได้   ขยายผลต่อจากดาราศาสตร์ไปสู่โหราศาสตร์ได้อย่างไร  มีประโยชน์สำหรับผู้ต้องการเรียนโหราศาสตร์อย่างแท้จริง 

วิชา "ดารา+โหราศาสตร์"   สอนเชิงประจักษ์-ปรัชญา ให้ผู้เรียน รู้จักกฏการหมุน การขึ้นการตกของดาว  การหาทิศจริงได้อย่างไรจากอะไร  การทองคำ  การวัดมุมดาวด้วยมือของตนเอง  เรียนรู้อย่างสนุกสนานจดจำได้แม่นยำ  

วิชา "ดารา+โหราศาสตร์"  ฝึกหัดให้เราอยู่กับธรรมชาติ และชมปรากฏการณ์ได้อย่างเข้าใจ มีความสุขกับการดูดาว    เรียกชื่อดาวได้อย่างถูกต้อง  รู้ว่าดวงไหนเป็นดาวฤกษ์  ดวงไหนเป็นดาวเคราะห์


ผู้สนใจเข้าอบรมสามารถติดต่อสอบถามและลงทะเบียนเรียนได้ที่ คุณลี ภัทรพงศ์มณี โทร.0894509058  emai : horathai@yahoo.com

 ผู้ตั้งกระทู้ Admin กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ :: วันที่ลงประกาศ 2017-05-02 10:51:36 IP : 27.130.94.243


[1]

ความคิดเห็นที่ 7 (4131631)

 เปิดอบรมวิชา ดารา+โหราศาสตร์

วันเสาร์ที่ 1กันยายน 2561

เวลา 10.00น. เป็นต้นไป

สอนโดย อ.อารี สวัสดี

หลักสูตร 8 ครั้ง

ค่าอบรม 6,000 บาท

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Leehora วันที่ตอบ 2018-08-20 10:36:40 IP : 49.49.243.11


ความคิดเห็นที่ 6 (4127903)

 วิชาดารา โหราศาสตร์ เปิดคอร์สต่อไปเมื่อไรครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น สิทธา ปัพพานนท์ (Sitta1959-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2018-07-23 16:52:02 IP : 119.63.78.248


ความคิดเห็นที่ 5 (4119205)

เปิดอบรมวิชา "ดาราศาสตร์+โหราศาสตร์"

 สอนโดย. อาจารย์อารี สวัสดี

หลักสูตร 8 ครั้ง ค่าอบรม 6,000 บาท

เร่ิม วันเสาร์ที่ 1ุ6 มิถุนายน 2561

ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ณ มูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์

 

             เรียนรู้ดูดาว  เห็นปรากฏการณ์เชิงประจักษ์  เข้าใจกฏการหมุน  วงรอบดาวที่โคจรไปมีทั้งแบบเดินหน้า(ปกติ) ดาวถอยหลัง(ภาษาโหร แต่ปรากฏการณ์กับความเป็นจริงต่างกันอย่างไร? ; วิชาดารา+โหราศาสตร์ตอบท่านได้) 

             ทำไมภาษาโหรเรียกว่า ดาวดับ  แล้วอะไรคือดาวเพ็ญ  เมื่อไหร่ดาวที่เรียกว่าดับ  เม่ือไหร่ดาวเรียกว่าเพ็ญ   รอบนี้มีดาวเสาร์เพ็ญ       ดวงที่ใกล้ชิดโลก คือ ดาวจันทร์ เธอเดินไปตามจักรราศีต่างๆที่ภาษาโหรเรียกว่านักษัตรฤกษ์...เธอโคจรอย่างไร  เราสามารถติดตามปรากฏการณ์อันเป็นวัฏจักรของเธอได้จากการเรียนรู้ดูดาวเป็น    ดาวบอกทิศ  บอกราศีที่ตนเดินอยู่ณปัจจุบัน..วิชาดารา+โหราศาสตร์ สอนให้ท่านเป็นผู้สังเกตและรู้เวลาที่จะเฝ้าชมปรากฏการณ์ต่างๆของดาวบนฟ้า

              เรียนก่อนรู้ก่อน เข้าใจดาวได้ถ่องแท้ สามารถศึกษาต่อยอดจากวิชาดารา+โหราศาสตร์ไปสู่โหราศาสตร์ที่แท้จริงอย่างไม่หลงทิศหลงทาง   

              ผู้สนใจเข้ารับการอบรม ในวันเปิดอบรม วันเสารที่ 16 มิถุนายน 2561  เวลา 10.00 น.  กรุณาเตรียมเอกสารเ่พื่อประกอบการลงทะเบียนดังนี้
             1.  สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ           
             2.  รูปถ่ายขนาด 2"         2 ใบ           
             3.  เขียนใบลงทะเบียน (ที่มูลนิธิ)          
             4.  ชำระค่าอบรม  6,000 บาท (เต็มจำนวน)

             ท่านที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว สามารถนำไปจอดได้ที่ฝั่งตรงข้าม มีลานรับจอดรถในราคาทั้งวัน ไม่เกิน 40 บาท

            

              สถานที่ตั้งมูลนิธิ   ..... http://www.horathai.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=106731

         

             สนใจเข้ารับการอบรม สามารถลงช่ือสมัครได้ที่ : 089-4509058  หรือ email : horathai@yahoo.com

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Leehora วันที่ตอบ 2018-06-04 09:41:18 IP : 49.49.244.247


ความคิดเห็นที่ 4 (4115144)

     good..........      สาระน่ารู้

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น น้ำหนึ่ง วันที่ตอบ 2018-05-09 19:28:42 IP : 171.96.52.70


ความคิดเห็นที่ 3 (4094482)

 เปิดอบรมวิชา "ดาราศาสตร์+โหราศาสตร์"

 สอนโดย. อาจารย์อารี สวัสดี

หลักสูตร 8 ครั้ง ค่าอบรม 6,000 บาท

เร่ิม วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561

ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ณ มูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์

 

               

                     วันฟ้าใส ดาวเต็มท้องฟ้า. นั่งดูดาวรู้ได้อย่างไรว่าดาวนี้อยู่ในกลุ่มดาวอะไร?   "ดารา+โหราศาสตร์" สอนให้ดูดาวเป็น  รู้ดาวได้ทิศได้มุมดาวได้ลัคนา,เมอริเดียน,ปัตนิ,พันธุ...ทุกอย่างบนฟ้าบอกได้. .สมดังปรัชญาโหราศาสตร์เบื้องบน(ฟ้า)เป็นอย่างไร?..เบื้องล่าง(ภูมิ)เป็นอย่างนั้น.

                  "ดารา+โหราศาสตร์"  สอนให้ท่านรู้จักกฏการหมุนของโลก+ดาวทั้งจักรวาล   การขึ้นการตกของดาว..ดาวมาตามเวลา.   ดาวเคราะห์ดาวฤกษ์รู้ได้อย่างไร?   วงรอบดาวใหญ่มาพบกันบอกยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลง..แรง,ค่อย,หนัก,เบา. เป็นโหรดูดาวดูดวงบอกได้ว่าเมื่อไหร่มีเหตุและเมื่อไรสิ้นสุด.  แล้วควรทำอย่างไรจึงถูกต้องตามกาลและเทศะ

 

.........สนใจเข้ารับการอบรมติดต่อสอบถามได้ที่ 089_4509058

.........หลักฐานการลงทะเบียนนำมาในวันเปิดอบรม ดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน 1ฉบับ

2. รูปถ่ายขนาด 2นิ้ว จำนวน2ใบ

3. เขียนใบลงทะเบียนวันเปิดอบรมพร้อมชำระค่าอบรม 6,000บาท

หมายเหตุ..ควรพกอาหาร,อาหารว่าง,น้ำดื่ม ไปด้วย

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Leehora วันที่ตอบ 2017-12-21 13:32:26 IP : 49.49.239.58


ความคิดเห็นที่ 2 (4059131)

ประกาศเปิดอบรมวิชา

ดารา+โหราศาสตร์

สอนเชิงประจักษ์-ปรัชญา โดย อ.อารี สวัสดี

เปิดอบรมวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560

อบรม 8 ครั้ง เวลา 10.00-17.00น.

ค่าอบรม 6,000 บาท

ผู้แสดงความคิดเห็น Leehora วันที่ตอบ 2017-06-12 08:25:56 IP : 171.6.90.123


ความคิดเห็นที่ 1 (4056513)

 ขอสมัครเรียน 1 ท่าน ค่ะ

ได้ส่ง email แจ้ง ที่ horathai@yahoo.com ไว้แล้วค่ะ

จาก วลัยวรรณ โทร. 081-685-6644

ผู้แสดงความคิดเห็น วลัยวรรณ วันที่ตอบ 2017-05-28 13:56:44 IP : 171.96.208.208[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2019 All Rights Reserved.