ReadyPlanet.com


แนะนำ"สารมูลนิธิสมาคมโหรฯฉบับฉลองพระชันษา 100 ปี"


สารมูลนิธิสมาคมโหรฯฉบับฉลองพระชันษา 100 ปี

 

สารมูลนิธิสมาคมโหรฯ จัดทำขึ้นในโอกาสพิเศษเพื่อร่วมฉลองพระชัณษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช + ดวงพิชัยสงคราม   กิจกรรมนี้ทำร่วมกับการออกร้านพยากรณ์ที่ห้างเซ็นทรัลแกรนด์พลาซ่าพระราม๙  รายได้หลังหักค่าใช้ถวายเป็นพระกุศล  ซึ่งจะนำถวายในเร็วๆนี้

 

สารมูลนิธิสมาคมโหรฯ ฉบับฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช  ราคาที่กำหนดเล่มละ 200 บาท  ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 08934509058  หรือรายชื่อที่ประกาศทางหน้าเวป

 

เนื้อหาในเล่ม    ดังนี้

๑. วรคติธรรมสำหรับโหร

๒. ประวัติ  : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

๓. ดวงพระชะตา  : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

๔. ดวงพิไชยสงคราม

๕. สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับโหราศาสตร์

๖. บทความหมอเถาวัลย์  ตอน หมอดูทางใน

๗. บทสัมภาษณ์ “อ.อารี สวัสดี

๘. ประสบการณ์จากโหราศาสตร์ยูเรเนียน

๙. ทีโค บราห์ โหรผูมั่งคั่งที่สุดในโลก

๑๐. ดูดาวที่พนมรุ้ง

๑๑. หัตถดาราโหราศาสตร์

๑๒. ประวัติ : มูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์

๑๓. พิธีไหว้ครูโหราศาสตร์

๑๔. หลักสูตรพยากรณ์ของมูลนิธิสมาคมโหรฯ

๑๕. ความประทับใจในการเรียน

๑๖. เมื่อผมสัมผัสโหราศาสตร์

๑๗. รู้โลก รู้เรา เข้าใจคน

๑๘. ประสบการณ์การเรียนที่มูลนิธิสมาคมโหรฯ

 

เนื้อหาบางตอนที่น่าสนใจในเล่ม :

 

ตัวอย่างจากบทสัมภาษณ์ อ.อารี สวัสดี

อ.อารี  สวัสดี  “คนที่คิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่ ต้องศึกษาดาราศาสตร์”

การเรียนรู้เรื่องราวของท้องฟ้า ดวงดาวและจักรวาลอย่างใกล้ชิดและเป็นเหตุเป็นผล จะทำให้มนุษย์ได้ตะหนักว่า แท้ที่จริงแล้วเราก็คือสวนหนึ่งของธรรมชาติ..........

...ดาราศาสตร์กับโหราศาสตร์เป็นเนื้อเดียวกัน ดาราศาสตร์คือฟิสิกส์เหมือนเนื้อ ก้อน ตำแหน่ง ส่วนโหราศาสตร์คือรสชาติ ความหมายตัวอย่างเช่น คุณเห็นน้ำตาลแต่คุณก็ทราบความหมายของน้ำตาลว่ามันหวานใช่ไหม ดังนั้นความหวานคือโหราศาสตร์  ความหมายดาว,ลักษณะต่างๆของดาว หรือปัจจัยต่างๆทางด้านดาราศาสตร์..โหราศาสตร์สามารถนำมาตีความหมายได้ 

.....โหราศาสตร์นำปัจจัย,วิธีการของดาราศาสตร์มาใช้   ปัจจัยต่างๆด้านดาราศาสตร์นั้นเป็นอย่างไร แล้วแต่ละอย่างนั้นนำมาใช้ได้อย่างไรบ้าง เงื่อนไขที่สำคัญที่สุดคือดูฟ้าให้เป็น ดูดาวให้เป็น ขึ้นอย่างไร  ตกอย่างไร  กลไกของโลก  กลไกของฟ้ามีการเคลื่อนตัวอย่างไร  ถ้าไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้โหราศาสตร์ก็ไม่ไปถึงไหน  ต้องเข้าใจทฤษฏีอุปมาอุปมัยระหว่างบนฟ้าและบนดิน..........

 ผู้ตั้งกระทู้ Admin กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์ :: วันที่ลงประกาศ 2013-10-29 16:33:58 IP : 115.67.36.228


[1]

ความคิดเห็นที่ 9 (3364849)
life inusrance quotes thebestautoinsurancequotes.net Nexium best price cialis levitra viagra
ผู้แสดงความคิดเห็น GZ98n6mf4 (2y7da3n65g-at-outlook-dot-com)วันที่ตอบ 2014-04-07 23:09:11 IP : 107.170.37.94


ความคิดเห็นที่ 8 (3353041)
Heck of a job there, it abstluoely helps me out.
ผู้แสดงความคิดเห็น uvtT9eQqz (nwmrm0nfmqj-at-outlook-dot-com)วันที่ตอบ 2014-03-18 06:04:56 IP : 103.18.80.99


ความคิดเห็นที่ 7 (3352402)
With the bases loaded you struck us out with that anesrw!
ผู้แสดงความคิดเห็น qFnA3paOZD0 (m2bwip5hn-at-outlook-dot-com)วันที่ตอบ 2014-03-17 22:43:34 IP : 81.88.210.92


ความคิดเห็นที่ 6 (3341999)

ตัวอย่างจากบทความ :  หัตถโหราดาราศาสตร์  โดย อ.ลี ภัทรพงศ์มณี

         “ลายมือ”หรือ “หัตถศาสตร์” เป็นการเรียกขานวิธีพยากรณ์โดยดูลายเส้นบนฝ่ามือ  ความจริงไม่เป็นเช่นนั้น การศึกษาผู้เรียนต้องรู้รูปร่างฝ่ามือ,นิ้วมือ,หลังมือ,เนื้อฝ่ามือ+ลายผิวหนัง,เส้นต่างๆ,สี,สัญญาลักษณ์ที่เกิดขึ้น   เพื่อศึกษานิสัยใจคอของเจ้าของมือ  .....

 

“ดาราศาสตร์” เป็นการศึกษา,สังเกต การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มดาวทั้งดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ ดาราจักรอันไกล โพล้น และปรากฏการณ์ธรรมชาติบนฟ้า  มนุษย์เป็นผู้สังเกตการณ์จดบันทึกซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนนำไปสู่ภาคคำนวณเพื่อหาปรากฏการณ์ของดาวที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตที่เคยปรากฏ  ปัจจุบันที่ปรากฏ  อนาคตที่ดาวและปรากฏการณ์จะเกิดให้เห็นประจักษ์มาแล้วเป็นลำดับ 

 

ดาราศาสตร์ในส่วนที่เป็นพื้นฐานวิชาการพยากรณ์ทุกแขนงเป็นการศึกษาเรียนรู้กฎการหมุนของโลก,จักรวาล  การขึ้นการตกของดาว  ทิศ  มุมดาว วงรอบดาว  ผนวกกับกาล+เทศะ = เวลา+สถานที่ ก็จะได้ตำแหน่งดาวบนฟ้าที่นำมาใช้ในการพยากรณ์เรื่องราวต่างๆ 

โหราศาสตร์มีที่มาจาก การบันทึกเรื่องราวปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่มีผลปรากฏเทียบเคียงกับชีวิตคนบนโลกจนเกิดเป็นทฤษฎีการพยากรณ์เพื่อบอกเหตุการณ์ล่วงหน้า  .....

 

         โหราศาสตร์เป็นวิธีการอ่านเรื่องราวชีวิต,วาสนา,วิถีความเกี่ยวข้องของคนในครอบครัว การเงิน  พี่น้อง  เพื่อน  บ้าน,พ่อแม่  บุตร....   โหราศาสตร์สามารถบอกเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต  ปัจจุบันที่กำลังปรากฏ  อนาคตที่กำลังมาถึงได้ด้วยวิธีดาราศาสตร์...........

 

ฝ่ามือบอกเรื่องราว วาสนา จังหวะชีวิต อารมณ์  พฤติกรรมของบุคคล เมื่อนำเอาดาราศาสตร์อันเป็นพื้นฐานวิชาโหราศาสตร์มาประสานควบกันโดยใช้ตำแหน่งดาว + มุมดาว ทำการเปรียบเทียบก็จะได้วันเวลาและเหตุการณ์ที่มีผลปรากฏต่อเจ้าชะตา

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2013-11-05 08:40:29 IP : 115.67.69.131


ความคิดเห็นที่ 5 (3341927)

ตัวอย่างจากบทความ :  ดวงพิไชยสงคราม  โดย อ.วรพล  ไม้สน

 

ดวงพิไชยสงครามนั้นคลี่คลายมาจากการคำนวณดวงชาตาของโหรโบราณที่ต้องทำการคำนวณและบันทึหขั้นตอนการคำนวณไว้เพื่อการสอบทาน  ภายหลังปรากฏอยู่ในศิลาจารึกมาตั้งแต่สมัยโบราณและปรากฏยู่ในตำราโบราณที่มีหลักฐานแน่นอนมาตั้งแต่ยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์   บางท่านสันนิษฐานว่าอาจเก่าไปถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา   เพราะในตำราสร้างพระพิไชยสงครามหรือพระโพธิ์ปางห้ามสมุทร(สมุทัย:กองทุกข์) นั้น  มีตำนานเล่าย้อนไปถึงสมัยสมเด็จพระนเรศวร ซึ่งอ.เทพย์ สาริกบุตร ได้กล่าวถึงตำนานพระพิไชยสงคราม

 

รูปแบบของดวงพิไชยสงครามของมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์  : ผู้ออกแบบได้คำนึงถึงพุทธศิลป์ ไศวศาสตร์(ศาสตร์แห่งพระศิวะคือพราหมณ์)และโหราศาสตร์เป็นสำคัญ  จึงได้อัญเชิญ “พระไพรีพินาศ” อันเป็นพระพุทธรูปมงคลนามองค์สำคัญของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ มาไว้ด้านบน...............

 

การจัดวางสถานที่บูชาดวงพิไชยสงคราม : ดวงพิไชยสงครามที่ผ่านพิธีพุทธาภิเษกควรวางไว้บนที่สูง ไม่ควรวางไว้ใต้ฐานพระ หรือวางโดยมีวัตถุกดทับ  เนื่องจากดวงพิไชยสงครามนี้มีพระไพรีพินาศเป็นประธานอยู่แล้ว

 

การปฏิบัติบูชาดวงพิไชยสงคราม : ดวงพิไชยสงครามสร้างขึ้นโดยถือคติพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชนะแล้วซึ่งพญาวัสวดีมาราธิราช พร้อมด้วยเสนา อำมาตย์ทั้งมวล  ดั้งนั้นควรใช้บทสวดอัฏฐชัยมงคลคาถา หรือคาถาพาหุง ๘ บท  ในการสาธยายเพื่อระลึกถึงคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เอาชนะเหตุการณ์ต่างๆได้

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2013-11-01 15:45:28 IP : 115.67.38.248


ความคิดเห็นที่ 4 (3341926)

ตัวอย่างจากบทความ :  ดวงพระชะตาสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช  โดย อ.วิโรจน์ กรดนิยมชัย

 

.....ปัจจัยโหราศาสตร์ในดวงพระชะตาที่ทำให้เป็นสมเด็จพระสังฆราช คือ

จันทร์/โพไซดอน = โครโนส = เมอร์เดียน = เนปจูน

หมายถึง ผู้มีปัญญาธรรมอันสูงส่งและเป็นที่เคารพเลื่อมใสของประชาชน

 

การอ่านดวงชะตาที่สำคัญนั้น  ต้องสืบค้นข้อมูลในอดีต เพื่อใช้สำหรับเปรียบเทียบและสอบทานว่า สิ่งที่อ่านนั้นีเหตุผลรองรับได้ว่า “เคยเป็นจริงมาก่อน” ........เพื่อนำมาคำนวณและค้นหาปัจจัยทางโหราศาสตร์ที่มีความหมายถึงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช  ซึ่งค้นหามา ๖ พระองค์...........

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2013-11-01 15:43:52 IP : 115.67.38.248


ความคิดเห็นที่ 3 (3341925)

ตัวอย่างจากบทความ :  ดูดาวพี่พนมรุ้ง  โดย ลัทธนันท์ สันทนาคณิต

 

ทุกครั้งที่ผมเข้าเรียนวิชาดาราโหราศาสตร์ของอาจารย์อารี สวัสดี  หรือการบรรยายอื่นๆ อ.อารีจะเรียกผมไปยืนหน้าห้องอย่างเอ็นดู และให้แนะนำตัวว่าเคยเรียนอะไรมาบ้าง เรียนกับใคร เป็นอย่างไร เอามาทำอะไรบ้าง  ผมตอบตามปกติว่า “ชื่อลัทธนันท์ สันทนาคณิต เรียนยูเรเนียนกับอ.วิโรจน์ กรดนิยมชัย เรียนดาราโหราศาสตร์กับอ.อารี สวัสดี”

   

........อาจารย์จะถามต่อว่าไปดูดาวเป็นอย่างไรบ้าง  ได้อะไรบ้าง 

 

ผมตอบยิ้มๆอย่างรู้ทันว่า  “ดูดาวสนุกมากครับ”  เรียนดาราศาสตร์ทำให้เข้าใจกลไกฟ้า รู้โหราศาสตร์ลึกซึ้งด้วย  หลายคำถามในโหราศาสตร์ได้คำตอบจากการเรียนดาราศาสตร์

       

อ.อารี จะตบท้ายว่า “เจ้านี้ไปดูดาวที่พนมรุ้ง กลับมาได้แต่งเมียเลย”  

 

ทัวร์ดูดาวครั้งแรกในชีวิต : ชื่อเต็มของทัวร์คณะนี้คือ “ดาราศาสตร์ – โบราณคดี” ปรากฏการณ์ดาวเคราะห์เรียงลำดับตามระบบสุริยะจักรวาล  จัดโดย กรมศิลปากร+สมาคมดาราศาสตร์ไทย+มูลนิธิสมาคมโหรฯ   จุดดูดาวคือ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ ๑๔-๑๖ มกราคม ๒๕๔๘ 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2013-11-01 15:42:12 IP : 115.67.38.248


ความคิดเห็นที่ 2 (3341858)

ตัวอย่างบทความ  : ทีโค บราห์ โหรผู้มั่งคั่งที่สุดในโลก โดย คุณพงษ์พันธ์ วงศ์หนองเตย

 

กษัตริย์เฟรดเดอริคที่ ๒ มอบหมายภารกิจสำคัญยิ่งให้กับบราห์ นั่นคือ การคำนวณดวงพระชาตาของพระโอรสพร้อมคำพยากรณ์โดยละเอียด  โดยทรงกำชับว่า บราห์ต้องทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้...

คำพยากรณ์ของบราห์ ส่งผลแม่นยำอย่างมหัศจรรย์ เขาเริ่มจากการพยากรณ์พื้นดวงว่า “เมื่อศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนที่ ๑ เจ้าชาตาจะเป็นผู้มอากัปกิริยางดงาม มีชีวิตชีวา เป็นที่ชื่นชอบ และช่างฝัน  อีกทั้งเต็มไปด้วยความรู้สึกและความหลงใหล  พระองค์ทรงเข้าใจและมีสัมผัสทางศิลปะและดนตรี”....

บราห์พยากรณ์ว่า “เมื่อพระโอรสทรงมีพระชนมายุได้ราว ๒-๓ พรรษา จะเป็นช่วงเวลาอันเป็นมงคลที่สุดในชีวิต”  ผลก็คือ ในเดือนเมษายน ค.ศ.๑๕๘๐  เมื่อพระชนมายุครบ ๓ พรรษา ทรงได้รับโปรดเกล้าเป็นมกุฎราชกุมารแห่งเดนมาร์ก  เขาไม่ได้ระบุว่าใช้วิธีใดพยากรณ์ แต่ในยุคนั้น ปฏิทินโหรยังไม่แม่นยำ โหรยุคนั้นจึงไม่นิยมพยากรณ์จรโดยใช้ดาวจร  แต่นิยมใช้การพยากรณ์จรตามอายุขัยปฐมบท (Primary Direction)  ซึ่งมาจากเกณฑ์ที่ว่า ๑ องศา เท่ากับ ๑ปี เพราะมีความสะดวกรวดเร็วในการพยากรณ์ในอนาคตมากกว่า...........

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2013-10-29 16:38:50 IP : 115.67.36.228


ความคิดเห็นที่ 1 (3341857)

ตัวอย่างจากบทความ :  ประสบการณ์จากโหราศาสตร์ยูเรเนียน โดย อกิตตินันท์ เจนาคม

 

จริงๆแล้วถ้าเราจะพยากรณ์ทุกเรื่องราวทั้งหมดในดวงชะตาก็คงใช้เวลามหาศาล...การพยากรณ์ดวงชะตาจะคัดกรองประเด็นที่นำเสนอให้สอดคล้องกับเวลาที่พยากรณ์  ..มีแนวทางการพยากรณ์ ใช้จักรราศี   เรือนชะตา และพระเคราะห์สนธิ  เพื่อหาเรื่องราวที่สำคัญที่สุดของชีวิตและเหตุการณ์อื่นๆในลำดับรองลงมา พร้อมทั้งแก้แกนสำคัญที่สุดในดวงชะตา คือ แกนที่มีจำนวนจุดเจ้าชะตามากที่สุด....

วิธีแก้ ต้องเข้าใจเสียก่อนว่า คนเราเกิดมาเพื่อใช้กรรมหรือรับผลของกรรมดี  ดังนั้นในแต่ละแกนดาวจึงมีดาวดีหรือดาวร้ายผสมกัน  ผลของกรรมเป็นเช่นใดขึ้นอยู่กับการกระทำของเราว่าเราเลือกพฤติกรรมตามความหมายของดาวใด (ดาวดีอยู่อย่างสบายใจไม่ทุกข์  ดาวร้ายยอมเหนื่อยยอมทุกข์วิตกกังวลก่อน)..............

จานคำนวณสามารถนำมาใช้ได้ทุกขนาด แต่ต้องรู้จักชั่งน้ำหนักเหตุการณ์ เวลาพิจารณาเหตุการณ์ ต้องพิจารณามุมใหญ่ก่อน ........

ผู้แสดงความคิดเห็น Admin ตอบโดยเว็บมาสเตอร์วันที่ตอบ 2013-10-29 16:36:37 IP : 115.67.36.228[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2019 All Rights Reserved.