ReadyPlanet.com
dot
bulletHome
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletสมเด็จพระสังฆราช
bulletสารมูลนิธิสมาคมโหรฯ
bulletความเป็นมามูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์มูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการมูลนิธิฯ
bulletอาจารย์ผู้ทรงเกียรติ
bulletสถานที่ตั้งมูลนิธิฯ
dot
การเรียนการสอน
dot
bulletตารางการอบรม
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletห้องเรียนออนไลน์
bulletสถานที่ตั้งมูลนิธิฯ
dot
รายละเอียดหลักสูตร
dot
bulletดารา+โหราศาสตร์
bulletโหราศาสตร์สากลยูเรเนี่ยน
bulletโหราศาสตร์ไทย
bulletสุริยาตร์ศึกษา
bulletลายมือ(หัตถศาสตร์)
bulletกาลเวลาบนฝ่ามือ
bulletเลข 7 ตัว 9 ฐาน
dot
อาจารย์ผู้บรรยายที่มูลนิธิฯ
dot
bulletอ.อารี สวัสดี
bulletอ.วรพล ไม้สน
bulletอ.ลี ภัทรพงศ์มณี
bulletอ.จักรกฤษณ์ แร่ทอง
bulletอ.กิตตินันท์ เจนาคม
bulletอ.ภารต ถิ่นคำ
dot
กิจกรรมมูลนิธิฯ
dot
bulletทำบุญขึ้นบ้านใหม่
bulletพยากรณ์การกุศล 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช
bulletพยากรณ์การกุศล (1) สมเด็จพระเทพฯ
bulletพยากรณ์การกุศล (2) สมเด็จพระเทพฯ
dot
รับพยากรณ์ดวงขะตา
dot
bulletพยากรณ์ที่มูลนิธิฯ
bulletพยากรณ์นอกสถานที่
dot
บทความของอาจารย์ประจำมูลนิธิฯ
dot
bulletเรื่องที่ควรรู้ ดูเหมือนจะเข้าใจ
bulletถ้าจะเรียนโหรา ให้ฆ่าอ.ทั้ง ๔
dot
บทความหมอเถา(วัลย์)
dot
bulletหน้าพากย์
bulletเกณฑ์ชันษา
bulletดวงพระ
bulletดวงสองชั้น
bulletดาวแฝงแสง
bulletดวงชาวเกาะ
bulletดาวลอย
bulletตนุเศษ
bulletพระเคราะห์ถ่ายเรือน
bulletฤกษ์งาม-ยามดี
bulletลักคเนย์
bulletพินทุบาทว์
bulletดาวบุพกรรม
bulletบุษบามีคู่
bulletยามอัฎฐกาล
bulletกฎแห่งกรรม
bulletตั้งชื่อเด็ก
bulletยามกาลชะตา
bulletดาวคู่มิตร-คู่ธาตุ
bulletห้ามฤกษ์
bulletจับโจร
bulletบุพกรรมแห่งดาว
bulletเรียนโหราศาสตร์
bulletทักษาประสมเรือน
bulletจุดคราสในดวงชะตา
bulletทักษาสมเด็จ
bullet๓ ลัคนา
bulletอ่านดาว
dot
บทความทั่วไป
dot
bulletฮวงจุ้ยกับการเปลี่ยนแปลง
bulletความเป็นกลางกับศาสตร์โบราณของจีน
bulletจีนกับการเปลี่ยนแปลง
dot
อื่นๆ
dot
dot
แกลลอรี่ภาพกิจกรรมมูลนิธิฯ ต้องการดู Click ที่รูปด้านล่าง 1 ครั้ง
dot


งานเลี้ยงขอบคุณนักพยากรณ์
งานพยากรณ์การกุศล เฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ (2)
งานพยากรณ์การกุศล เฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ (1)
งานพยากรณ์การกุศล 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช
ถวายพวงมาลา ตำหนักเพ็ชร
งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่
ถวายพระพรสมเด็จพระสังฆราช
แจกประกาศนียบัตร นักพยากรณ์ งานพยากรณ์การกุศล
กระทรวงวัฒนธรรม
Work Shop การใช้โปรแกรม Uranus 2.6 และ 3.1
มหัศจรรย์ดวงอาทิตย์ตกตรง 15 ช่องประตู และจันทรุปราคาเต็มดวง  ปราสาทหินพนมรุ้ง บุรียรัมย์
เปิดพระบรมราชานุสาวรีย์​ ร.๔ หน้าวังสราญรมย์ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
วางมาลาวันคล้ายวันสวรรคต พระจอมเกล้าฯ ร.4


โหงวเฮ้งบอกอะไร article

โหงวเฮ้งบอกอะไร

โหงวเฮ้งเป็นนรลักษณ์ศาสตร์ที่ลึกลับมาก เราสามารถเรียนรู้ว่าบุคคลผู้นี้มีอดีต ปัจจุบัน และอนาคตเป็นอย่างไร รวมทั้งสามารถดูถึงอาชีพของบุคคลนั้นได้ เพราะฉะนั้นปัจจุบันบริษัทใหญ่ จะเชิญผู้มีความรู้ทางโหงวเฮ้งมาคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ามาบริหารงานในบริษัท ในปัจจุบันวิชาโหงวเฮ้งจึงเป็นที่นิยมมาก

ดังนั้นความรู้ทางโหงวเฮ้งนี้ ถ้าสมาชิกท่านใดมีความสนใจ และตั้งใจที่จะเรียนรู้ภายในระยะเวลาสามเดือนก็สามารถเรียนรู้ทางด้านโหงวเฮ้งได้ เนื่องจากวิชาโหงวเฮ้งเป็นวิชาที่ล้ำเลิศมาก และสมาชิกสามารถเรียนรู้ได้ง่ายมาก ข้าพเจ้าจึงอยากให้ทุกท่านมีความรู้ทางด้านโหงวเฮ้งให้มาก จะได้ไม่มีใครมาหลอกลวงเราได้ ถ้าสมาชิกท่านใดมีความสนใจที่จะศึกษาโหงวเฮ้ง ข้าพเจ้ายินดีที่จะถ่ายทอดวิชานี้ให้สมาชิกทุกท่าน

กล่าวกันว่าจิตใจของคนเราลึกซึ้งยากแท้หยั่งถึง ดังบทเพลงและบทกวีที่กล่าวถึงจิตใจของคนดังนี้

"หยั่งทะเลพอคะเนดูได้ แต่ความรักเกินครวญใคร่ ลึกเท่าไหร่ไม่รู้หยั่งถึง"

"อันคูคลองที่เลี้ยวลด ก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคน"

วิชานรลักษณ์ศาสตร์ถูกถ่ายทอดติดต่อกันมานานในประเทศจีนเป็นเวลาหลายพันปี โดยอาศัยหลักการสังเกต วิเคราะห์ เชื่อมโยงเหตุผล และความน่าจะเป็นเข้าด้วยกัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำนายทายทัก แต่ส่วนที่โหงวเฮ้งแตกต่างจากศาสตร์อื่นๆ คือใช้รูปลักษณะและท่าทางในการพิจรณาแทนที่จะใช้ข้อมูลตัวเลยในการทำนาย จึงอาจถือได้ว่าวิชานรลักษณ์ศาสตร์อาศัยตรรกะและสถิติพยากรณ์ ช่วยในการทำนายอย่างเชื่อมโยงมีเหตุมีผล

ดังนี้ข้าพเจ้าจึงขอเชิญชวนให้ทุกท่านที่พอจะมีเวลาว่าง ให้ศึกษาวิชาโหงวเฮ้งเพื่อประโยชน์ในการคัดเลือกคบคน เลือกลูกน้องหรือผู้ร่วมงาน ความรู้จากวิชานี้ยังจะช่วยให้รู้จักลูกค้า วิเคราะห์ลูกค้า อันจะนำมาสู่การบริการที่ดีขึ้น ยอดขายที่มากขึ้นได้ การเรียนทุกอย่างควรมี "ครู" เพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหา และโอกาสในการฝึกวิชา เหมือนการลับมีดถ้าฝึกฝนมากก็เหมือนการหมั่นลับมีด ยิ่งลับยิ่งคม ยังผลให้การทำนายถูกต้องและแม่นยำ


โดย อาจารย์สุถิรา ประภาพานิชย์
บทความโหราศาสตร์ไทย แขนงต่างๆ

ฝ่ามือบอกอะไร (พ.อ.ปรีชา แดงบุปผา) article
เส้นสมรส (พ.อ.ปรีชา แดงบุปผา) article
การดูเส้นชีวิต (พ.อ.ปรีชา แดงบุปผา) article
คิ้ว
ไฝ : เครื่องหมายลายแทงของชีวิต
มาเรียนรู้วิธีอ่านไพ่ยิบซีกันเถอะ article
หัดอ่านไพ่ยิปซีกันเถอะ
ฮวงจุ้ยกับความเชื่อ article
ดาวจรทับดาวเดิม
ประโลมโลก
ข้อห้ามการให้ฤกษ์
โรงละคร article
ทฤษฎีเบญจธาตุ articleCopyright © 2019 All Rights Reserved.
มูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ สถานที่ตั้ง เลขที่ 24 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน แขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-4243377 Email : horathaimail@yahoo.com


eXTReMe Trackerwww.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com