ReadyPlanet.com
dot
bulletHome
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletสมเด็จพระสังฆราช
bulletสารมูลนิธิสมาคมโหรฯ
bulletความเป็นมามูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์มูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการมูลนิธิฯ
bulletอาจารย์ผู้ทรงเกียรติ
bulletสถานที่ตั้งมูลนิธิฯ
dot
การเรียนการสอน
dot
bulletตารางการอบรม
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletห้องเรียนออนไลน์
bulletสถานที่ตั้งมูลนิธิฯ
dot
รายละเอียดหลักสูตร
dot
bulletดารา+โหราศาสตร์
bulletโหราศาสตร์สากลยูเรเนี่ยน
bulletโหราศาสตร์ไทย
bulletสุริยาตร์ศึกษา
bulletลายมือ(หัตถศาสตร์)
bulletกาลเวลาบนฝ่ามือ
bulletเลข 7 ตัว 9 ฐาน
dot
อาจารย์ผู้บรรยายที่มูลนิธิฯ
dot
bulletอ.อารี สวัสดี
bulletอ.วรพล ไม้สน
bulletอ.ลี ภัทรพงศ์มณี
bulletอ.จักรกฤษณ์ แร่ทอง
bulletอ.กิตตินันท์ เจนาคม
bulletอ.ภารต ถิ่นคำ
dot
กิจกรรมมูลนิธิฯ
dot
bulletทำบุญขึ้นบ้านใหม่
bulletพยากรณ์การกุศล 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช
bulletพยากรณ์การกุศล (1) สมเด็จพระเทพฯ
bulletพยากรณ์การกุศล (2) สมเด็จพระเทพฯ
dot
รับพยากรณ์ดวงขะตา
dot
bulletพยากรณ์ที่มูลนิธิฯ
bulletพยากรณ์นอกสถานที่
dot
บทความของอาจารย์ประจำมูลนิธิฯ
dot
bulletเรื่องที่ควรรู้ ดูเหมือนจะเข้าใจ
bulletถ้าจะเรียนโหรา ให้ฆ่าอ.ทั้ง ๔
dot
บทความหมอเถา(วัลย์)
dot
bulletหน้าพากย์
bulletเกณฑ์ชันษา
bulletดวงพระ
bulletดวงสองชั้น
bulletดาวแฝงแสง
bulletดวงชาวเกาะ
bulletดาวลอย
bulletตนุเศษ
bulletพระเคราะห์ถ่ายเรือน
bulletฤกษ์งาม-ยามดี
bulletลักคเนย์
bulletพินทุบาทว์
bulletดาวบุพกรรม
bulletบุษบามีคู่
bulletยามอัฎฐกาล
bulletกฎแห่งกรรม
bulletตั้งชื่อเด็ก
bulletยามกาลชะตา
bulletดาวคู่มิตร-คู่ธาตุ
bulletห้ามฤกษ์
bulletจับโจร
bulletบุพกรรมแห่งดาว
bulletเรียนโหราศาสตร์
bulletทักษาประสมเรือน
bulletจุดคราสในดวงชะตา
bulletทักษาสมเด็จ
bullet๓ ลัคนา
bulletอ่านดาว
dot
บทความทั่วไป
dot
bulletฮวงจุ้ยกับการเปลี่ยนแปลง
bulletความเป็นกลางกับศาสตร์โบราณของจีน
bulletจีนกับการเปลี่ยนแปลง
dot
อื่นๆ
dot
dot
แกลลอรี่ภาพกิจกรรมมูลนิธิฯ ต้องการดู Click ที่รูปด้านล่าง 1 ครั้ง
dot


งานเลี้ยงขอบคุณนักพยากรณ์
งานพยากรณ์การกุศล เฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ (2)
งานพยากรณ์การกุศล เฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ (1)
งานพยากรณ์การกุศล 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช
ถวายพวงมาลา ตำหนักเพ็ชร
งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่
ถวายพระพรสมเด็จพระสังฆราช
แจกประกาศนียบัตร นักพยากรณ์ งานพยากรณ์การกุศล
กระทรวงวัฒนธรรม
Work Shop การใช้โปรแกรม Uranus 2.6 และ 3.1
มหัศจรรย์ดวงอาทิตย์ตกตรง 15 ช่องประตู และจันทรุปราคาเต็มดวง  ปราสาทหินพนมรุ้ง บุรียรัมย์
เปิดพระบรมราชานุสาวรีย์​ ร.๔ หน้าวังสราญรมย์ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
วางมาลาวันคล้ายวันสวรรคต พระจอมเกล้าฯ ร.4


โรงละคร article

โรงละคร

                                    ?    โดย  โอมมณี

 

                                ชีวิตเกิดมาเหมือนตัวละคร  ที่ต้องแสดงอยู่บนโรงละครโรงใหญ่ ต้องเล่นตามบทบาทของตน   (เวทีนี้ไม่มีพี่เลี้ยง)  ทุกคนต้องดำเนินตามกรรมลิขิต และปรุงแต่งบทบาทตามความคิดนึกที่ปรารถนาโลดแล่นไปด้วย กิเลส ตัณหา อุปาทาน ตามความต้องการที่ไม่ไกลจาก กิน  กาม  เกียรติ   จงสำนึกไว้ว่าความพอดีทำให้เกิดความพอใจ   การแข่งขันประชันบทบาทใครแสดงดีได้รับการปรบมือ  ใครอ่อนแอต้องลาจากเวทีไป   มนุษย์มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดที่จุดเดียวกันต่างกันแต่กรรมที่สร้างไว้

                ก่อนขึ้นเวทีต้องผ่านการเรียนรู้   การฝึกหัด   จนเกิดความช่ำชอง   เรื่องยากก็กลายเป็นง่ายเพราะความคุ้นเคย                               

คำถามที่ว่า   ทำไมต้องเรียน   ทำไมต้องรู้   ทำไมต้องดู

-เรียนเพราะอยากรู้จักตนเอง

-ต้องรู้    รู้ให้ถูกต้องจะได้ไม่ใช้ในทางที่ผิด   ผิดเรื่อง   ผิดประเภท   ผิดวิธี     ผิดกาละเทศะ   ผิดจังหวะ

-ต้องดู    ต้องสังเกต  จึงจะเข้าใจ

-ต้องคิดหาเหตุและผลว่า    ทำไมเพราะเหตุใดจึงปรากฏผลเป็นเช่นนี้

เหตุและปัจจัยในการพยากรณ์

การพยากรณ์ใดๆก็ตาม ผลออกมาต้องเป็นเรื่องเดียวกัน   การพยากรณ์โดยใช้วิชาหัตถศาสตร์สิ่งที่ต้องรู้อยู่ในใจ  คนๆนี้มีนิสัยสันดานอารมณ์และจิตใจเป็นอย่างไร  ดูรูปมือ  เนื้อบนฝ่ามือ  

คำถาม    คือ เหตุที่เขาต้องการอยากรู้ว่าจะสำเร็จไหม         ผู้พยากรณ์ต้องดูว่าเหตุใดเขาจึงต้องการเช่นนั้น  ใช่เวลาและโอกาสของเขาหรือยัง   ผลเขาทำได้หรือไม่  เมื่อไหร่  อย่างไร   มีข้อจำกัดไหม     และระยะเวลาที่ต้องดูแลจัดการให้เสร็จสิ้นมีกำหนดอย่างไร

ตัวอย่าง    คำถามว่าต้องการซื้อบ้านสักหลังเพื่ออยู่อาศัย เพราะความจำเป็นเพื่องสร้างหลักฐานและครอบครัวให้เป็นปึกแผ่นจะทำได้ไหม

การพยากรณ์    ต้องดูรูปมือ และนิ้วมือ  บอกนิสัยที่แสดงออกและการทำงาน(ความถนัดทางอาชีพ) เนื้อบนฝ่ามือ  บอกอารมณ์ความขยันอดทนและลักษณะงานที่ทำหยาบ-ละเอียด     เนินบนฝ่ามือต่างๆบอกสภาพการได้อะไรมายากง่ายอย่างไรคือต้องลำบากหรือสะดวกสบาย

เส้นหลัก....เส้นชีวิต   เส้นสมอง  เส้นใจ  เส้นเสาร์(เส้นวาสนา)  มีสภาพเป็นอย่างไร  ซึ่งเป็นการบอกสภาพการดำเนินชีวิตคิดและทำอย่างไร

เส้นที่ใช้ในการพยากรณ์ตามอายุ    ดูสภาพความพร้อมของอายุและลักษณะเส้นด้วย

                เส้นเสาร์         สภาพการทำงานและการหารายได้มีความมั่นคง  มีความพร้อมอย่างไร   ทำได้ไหม        มีข้อจำกัดที่ระยะเวลาเพียงใด

                เส้นชีวิต         จังหวะชีวิตของเขาณเวลานั้นปีนี้ปีหน้าและอีกหลายปีจนกว่าจะหมดภาระในการซื้อบ้านเป็นอย่างไร

                เส้นอาทิตย์     ความแจ่มใสของชีวิต  การทำงาน  รายได้   เกียรติ   ความสำเร็จ

                เส้นพุธ            การเจรจา  ติดต่อ    เรื่องสุขภาพ

                สีและสัญญาลักษณ์     บอกระยะที่ควรเริ่มต้นและสิ้นสุด  (วันที่,เวลา)  ได้มา-เสียไป

                เนินบนฝ่ามือ   บอกขอบเขตของเดือน  ระยะเวลาที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของเดือน  และระบุวันที่ทำการ(วัน, เวลา)   บอกเรื่องราวต่างๆที่ใช้ประกอบในการอ่านคำพยากรณ์

                เส้น    บอกความพร้อมของบุคคล  และบอกอายุที่จะทำการว่าพร้อมอายุเท่าไหร่  ทำการได้ไหมมีปัญหาอุปสรรคประการใด   ส่วนใดดี  ส่วนใดเสีย

                ลองทำความเข้าใจโดยดูภาพประกอบดังนี้

 

 

 

 

 

                สี สัญญาลักษณ์  ที่ปรากฏบนฝ่ามือเป็นเรื่องยาก   ไม่ยากเกินไปที่จะศึกษา   (ครูที่ดีคือตัวของท่านเองที่คอยสังเกตหาประสบการณ์หาคำตอบ   ขั้นแรกอาจต้องขอคำแนะนำจากครูหรือผู้รู้  ขั้นต่อไปต้องหัดสังเกตด้วยตนเอง)  เช่น  โหราศาสตร์เมื่อตอนต้นปีมีการประโคมข่าวว่าดาวราหูจะยกให้คนไปกราบไหว้บูชาเพื่อแก้ดวงชะตา  คนกลัวกันระยะหนึ่งพอถึงเวลาก็ลืมเลือนไป   ดาวราหูในมือคนมีอยู่ต้องรู้จักสังเกตมีทั้งดีทั้งไม่ดี   คนรู้ก็สามารถป้องกันระมัดระวังได้   รู้ว่าได้ก็อย่าเหลิง   รู้ว่าเสียก็ระวัง (วันที่เสียอย่าประมาท อย่าทำการใดที่ต้องตัดสินใจเพราะอาจพลาดตัดสินใจผิดที่อาจทำให้เสียหายได้)

 

                                                                               สมผุสแดงที่เนินราหู

                                                                               มีโชค  (ทางการเงิน ที่ไม่คาดว่าจะได้หรือได้

                                                                               มากกว่าปกติ)

                                                                               ถ้าเป็นสมผุสดำ  หรือโดนเสี้ยนตำเป็นรอยดำ

                                                                               มักเสียหายในเรื่องที่คาดไม่ถึง   หรือมีคนมา

                                                                               พูดจาให้ร่วมลงทุนหรือกิจการใด     ให้พึง

                                                                               ระวังอย่าเชื่อ  (จนกว่ารอยดำจะหายไป)  

                                                                               b การจะกำหนดเป็นเรื่องใดต้องความหมายอื่น

                                                                                ของเส้นหรือของเนินที่บ่งชี้ว่าจะมีการเสียหาย

                                                                                มาประกอบเรื่องของเหตุการณ์

 

 

                                                                                เส้นราหู

                                                                                เส้นแดงเมื่อไหร่มีโชค

                                                                                เส้นราหู-อาทิตย์นี้  บางทีเป็นแค่ว่าจะได้เงิน

                                                                                เช่น ได้เงินปันผล  จะเห็นว่าเส้นแดงอยู่

                                                                                เมื่อเอาเช็คไปเข้าบัญชีเส้นก็หายแดง หมายถึง

                                                                                ได้เงินมาแล้ว

                                                                                 หรือกรณีคนเล่นหุ้น ก็ดูได้เช่นนี้แต่ต้องเส้น

                                                                                 อาทิตย์แดง    เส้นพลูโตแดง(เส้นชีวิตแดงด้วย)

 

                                                                                เส้นคล้ำ หรือมือคล้ำ หรือมือไม่ใสเป็นสีมัวๆ

                                                                                แสดงว่าระยะนั้นการเงินไม่ดี  สุขภาพไม่ดี

                                                                                อย่างลงทุน

 

I  สัตบุรุษ  คนดี  อยู่ที่คิดและกระทำเพื่อให้ถึงความพร้อมโดยสมบูรณ์  N
บทความโหราศาสตร์ไทย แขนงต่างๆ

ฝ่ามือบอกอะไร (พ.อ.ปรีชา แดงบุปผา) article
เส้นสมรส (พ.อ.ปรีชา แดงบุปผา) article
การดูเส้นชีวิต (พ.อ.ปรีชา แดงบุปผา) article
โหงวเฮ้งบอกอะไร article
คิ้ว
ไฝ : เครื่องหมายลายแทงของชีวิต
มาเรียนรู้วิธีอ่านไพ่ยิบซีกันเถอะ article
หัดอ่านไพ่ยิปซีกันเถอะ
ฮวงจุ้ยกับความเชื่อ article
ดาวจรทับดาวเดิม
ประโลมโลก
ข้อห้ามการให้ฤกษ์
ทฤษฎีเบญจธาตุ articleCopyright © 2019 All Rights Reserved.
มูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ สถานที่ตั้ง เลขที่ 24 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน แขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-4243377 Email : horathaimail@yahoo.com


eXTReMe Trackerwww.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com