ReadyPlanet.com
dot
bulletHome
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletสมเด็จพระสังฆราช
bulletสารมูลนิธิสมาคมโหรฯ
bulletความเป็นมามูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์มูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการมูลนิธิฯ
bulletอาจารย์ผู้ทรงเกียรติ
bulletสถานที่ตั้งมูลนิธิฯ
dot
การเรียนการสอน
dot
bulletตารางการอบรม
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletห้องเรียนออนไลน์
bulletสถานที่ตั้งมูลนิธิฯ
dot
รายละเอียดหลักสูตร
dot
bulletดารา+โหราศาสตร์
bulletโหราศาสตร์สากลยูเรเนี่ยน
bulletโหราศาสตร์ไทย
bulletสุริยาตร์ศึกษา
bulletลายมือ(หัตถศาสตร์)
bulletกาลเวลาบนฝ่ามือ
bulletเลข 7 ตัว 9 ฐาน
dot
อาจารย์ผู้บรรยายที่มูลนิธิฯ
dot
bulletอ.อารี สวัสดี
bulletอ.วรพล ไม้สน
bulletอ.ลี ภัทรพงศ์มณี
bulletอ.จักรกฤษณ์ แร่ทอง
bulletอ.กิตตินันท์ เจนาคม
bulletอ.ภารต ถิ่นคำ
dot
กิจกรรมมูลนิธิฯ
dot
bulletทำบุญขึ้นบ้านใหม่
bulletพยากรณ์การกุศล 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช
bulletพยากรณ์การกุศล (1) สมเด็จพระเทพฯ
bulletพยากรณ์การกุศล (2) สมเด็จพระเทพฯ
dot
รับพยากรณ์ดวงขะตา
dot
bulletพยากรณ์ที่มูลนิธิฯ
bulletพยากรณ์นอกสถานที่
dot
บทความของอาจารย์ประจำมูลนิธิฯ
dot
bulletเรื่องที่ควรรู้ ดูเหมือนจะเข้าใจ
bulletถ้าจะเรียนโหรา ให้ฆ่าอ.ทั้ง ๔
dot
บทความหมอเถา(วัลย์)
dot
bulletหน้าพากย์
bulletเกณฑ์ชันษา
bulletดวงพระ
bulletดวงสองชั้น
bulletดาวแฝงแสง
bulletดวงชาวเกาะ
bulletดาวลอย
bulletตนุเศษ
bulletพระเคราะห์ถ่ายเรือน
bulletฤกษ์งาม-ยามดี
bulletลักคเนย์
bulletพินทุบาทว์
bulletดาวบุพกรรม
bulletบุษบามีคู่
bulletยามอัฎฐกาล
bulletกฎแห่งกรรม
bulletตั้งชื่อเด็ก
bulletยามกาลชะตา
bulletดาวคู่มิตร-คู่ธาตุ
bulletห้ามฤกษ์
bulletจับโจร
bulletบุพกรรมแห่งดาว
bulletเรียนโหราศาสตร์
bulletทักษาประสมเรือน
bulletจุดคราสในดวงชะตา
bulletทักษาสมเด็จ
bullet๓ ลัคนา
bulletอ่านดาว
dot
บทความทั่วไป
dot
bulletฮวงจุ้ยกับการเปลี่ยนแปลง
bulletความเป็นกลางกับศาสตร์โบราณของจีน
bulletจีนกับการเปลี่ยนแปลง
dot
อื่นๆ
dot
dot
แกลลอรี่ภาพกิจกรรมมูลนิธิฯ ต้องการดู Click ที่รูปด้านล่าง 1 ครั้ง
dot


งานเลี้ยงขอบคุณนักพยากรณ์
งานพยากรณ์การกุศล เฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ (2)
งานพยากรณ์การกุศล เฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ (1)
งานพยากรณ์การกุศล 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช
ถวายพวงมาลา ตำหนักเพ็ชร
งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่
ถวายพระพรสมเด็จพระสังฆราช
แจกประกาศนียบัตร นักพยากรณ์ งานพยากรณ์การกุศล
กระทรวงวัฒนธรรม
Work Shop การใช้โปรแกรม Uranus 2.6 และ 3.1
มหัศจรรย์ดวงอาทิตย์ตกตรง 15 ช่องประตู และจันทรุปราคาเต็มดวง  ปราสาทหินพนมรุ้ง บุรียรัมย์
เปิดพระบรมราชานุสาวรีย์​ ร.๔ หน้าวังสราญรมย์ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
วางมาลาวันคล้ายวันสวรรคต พระจอมเกล้าฯ ร.4


ไฝ : เครื่องหมายลายแทงของชีวิต

 

                                ไฝ  :  เครื่องหมายลายแทงของชีวิต                  โดย อาจารย์ประสิทธิ์  บุญเสริม                                                                                                          

 

                          

การดูลักษณะบุคคลชายหรือหญิง  เป็นศาสตร์การพยากรณ์สาขาหนึ่งที่เชื่อกันว่ามีต้นกำเนิดจากชาวจีนโบราณ   ที่ได้มีการศึกษาและรวบรวมเป็นสถิติแล้วถ่ายทอดกันต่อๆมาจากบรรพบุรุษ และสืบเนื่องกันมานับร้อยปีพันปี  ได้มีการกล่าวว่าวิชานี้แพร่หลายเข้ามาในประเทสไทยประมาณรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกจนเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย เรียกว่า  “วิชาโหงวเฮ้ง” หรือที่ไทยเรียกว่า  “วิชานรลักษณ์ศาสตร์”  เป็นวิชาที่สามารถบอกถึงลักษณะของบุคคลแต่ละประเภท  แต่ละชนิดได้อย่างละเอียดพิสดาร ว่าเป็นบุคคลที่มีอุปนิสัยใจคอเช่นไร น่าคบค้าสมาคมด้วยหรือไม่ ตลอดจนดูลักษณะต่างๆที่มีอิทธิพลต่อโชคชะตาชีวิต เช่น ลักษณะของใบหน้า ลักษณะของดวงตา ลักษณะของคิ้ว ลักษณะของจมูก ลักษณะของปาก ลักษณะของใบหู  ตลอดจนลักษณะท่าทางต่างๆซึ่งเปรียบเสมือนแผนที่แสดงวิถีชีวิตของบุคคลนั้นๆ

                          

ปัจจุบันการดูลักษณะบุคคล หรือโหงวเฮ้งนี้มีความแม่นยำเป็นที่ประจักษ์ จึงเป็นที่นิยมศึกษากันอย่างมาก  แม้แต่ในวงการโหราศาสตร์ก็ได้ใช้ควบคู่ในการพยากรณ์โชคเคราะห์บุคคลทั่วไปด้วย จึงนับได้ว่าวิชา “โหงวเฮ้ง” เป็นวิชาอีกแขนงหนึ่งที่ควรค่าแก่การศึกษาไว้เป็นความรู้ประดับตัว และถ้ามีความเชี่ยวชาญแล้วสามารถที่จะสมาคมกับบุคคลต่างๆได้อย่างรู้เท่าทันถึงสถานการณ์ หรือน้อยที่สุดก็สามารถนำไปใช้พยากรณ์ในหมู่ญาติ เพื่อนฝูง ในโอกาสอันสมควร

 

                          

ผมเป็นผู้หนึ่งที่มีความสนใจในวิชานี้  เป็นโชคดีที่ได้เป็นศิษย์ของท่าน อาจารย์สุถิรา  ประภาพานิชย์  ท่านได้อุทิศตนถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เป็นศิษย์อย่างเต็มความสามารถโดยมิได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆ  ท่านถือเป็นวิทยาทานถ่ายทอด ณ มูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์

 

                          

ในโอกาสวันไหว้ครูโหรของมูลนิธิสมาคมโหรฯ ได้มีการจัดพิมพ์วารสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ  ที่ข้าพเจ้าได้สนใจ ติดตามอยู่ทราบว่าท่านอาจารย์สุถิราและศิษย์ในรุ่นต่างๆได้เขียนบทความเกี่ยวกับเรื่อง “โหงวเฮ้ง”  ที่ว่าด้วยลักษณะต่างๆ อาทิ จมูก ปาก หู ดวงตา คิ้ว ฯ แต่ยังไม่พบเรื่องที่เกี่ยวกับ  “ไฝ”

 

                   

เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ที่ท่านอาจารย์สุถิราได้กรุณาประสิทธิ์ประสาทไห้ ข้าพเจ้าจึงขออนุญาตเขียนถึงเรื่องเกี่ยวกับ   “ไฝ  :  เครื่องหมายลายแทงของชีวิต”  เฉพาะส่วนใบหน้า เพราะใบหน้าเป็นอวัยวะส่วนที่ต้องโชว์ หรือเปิดเผยอยู่เป็นปกติอยู่แล้ว  ในการพบปะสมาคมทุกคนต่างพยายามตบแต่ใบหน้าให้สดสวยที่สุดตามทัศนและความนิยมของเจ้าของใบหน้าและแฟชั่นร่วมสมัย  เพื่อต้องการอวดความงามอย่างเต็มที่ตามฐานะและสังคมของตน ไฝบนใบหน้าจึงสังเกตได้ง่าย  ประกอบคติโบราณที่กล่าวว่า “คบคนให้ดูหน้า” หมายความว่าบนใบหน้าต้องมีส่วนที่บ่งบอกลักษณะให้สังเกตว่าใบหน้าอย่างไรหน้าคบ   ใบหน้าอย่างไรไม่น่าคบ   ไฝเป็นส่วนหนึ่งที่บ่งบอกพฤติกรรม ลักษณะนิสัยของบุคคลได้ด้วย สามารถใช้ในการพยากรณ์ประกอบลักษณะอื่นๆได้เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการพยากรณ์ลักษณะบุคคล ตลอดจนสามารถนำไปใช้ประกอบการพยากรณ์ร่วมกับศาสตร์อื่นๆได้           

 

                          

ไฝ  :  เครื่องหมายลายแทงของชีวิต    ไฝบนใบหน้าเป็นเครื่องหมายลายแทงชีวิตที่น่าสนใจ ได้แก่

ตำแหน่งที่ 1     

มีไฝปรากฏอยู่ที่ตำแหน่งเทียนตง คือ ที่ใต้ตีนผม ประมาณ 2 เซนติเมตร หรือ สองกระเบียด  เจ้าชะตามีโชคลาภจากเพศตรงข้าม

ตำแหน่งที่ 2     

มีไฝปรากฏอยู่ที่ตำแหน่งข้างซ้ายของหน้าผาก เจ้าชะตาเป็นผู้บริสุทธิ์สูงด้วยคุณธรรม  ในชีวิตของเจ้าชะตาเมื่อพบภัยพิบัติ หรือ อุปสรรคใดก็จะกลับร้ายกลายเป็นดีแก่เจ้าชะตา

ตำแหน่งที่ 3     

มีไฝปรากฏอยู่ที่ตำแหน่งตรงกลางตนุลักษณ์ เรียกว่า  “มังกรชิงมุก”  เป็นไฝที่แสดงถึงเมื่อเจ้าชะตาลงมือทำการใดก็ประสบผลสำเร็จ(ถ้าเป็นไฝแดงยิ่งดีมาก)   ถ้าเป็นไฝเอียงไปทางด้านขวาเจ้าชะตาจะมีผู้หญิงเข้ามาในชีวิตหลายคน (เจ้าชู้)  และเป็นคนชอบสังคม

                                                     

ถ้ามีไฝอยู่ตรงกลางหน้าผาก (สูงกว่าตนุลักษณ์หรือห่างจากไรผมลงมาประมาณ 3 เซนติเมตร)   จะเป็นคนที่มีความเบิกบานสนุกสนานตลอดชีวิต

ตำแหน่งที่ 4     

มีไฝปรากฏอยู่ที่ตำแหน่งตรงกลางจมูก  เป็นไฝที่แสดงถึงเจ้าชะตาเป็นคนจงรักภักดี ไม่เอาเปรียบ ไม่ดูถูกคนจน  ไม่ดูถูกคนแก่   แต่มีจุดอ่อน คือ เจ้าชะตามีสุขภาพไม่ค่อยดี

ตำแหน่งที่ 5     

มีไฝปรากฏอยู่ที่ตำแหน่งจากกดุมภะขึ้นไปประมาณ 1 นิ้วมือของเจ้าชะตา  บ่งบอกว่าเจ้าชะตาเป็นคนเรียนหนังสือเก่ง สนใจใฝรู้เรื่องราวที่เป็นประโยชน์อยู่เสมอ

ตำแหน่งที่ 6     

มีไฝปรากฏอยู่ที่ปลายจมูก (ตำแหน่งกดุมภะ) มีความหมายบ่งบอกว่าเจ้าชะตาเป็นคนที่มีเกียรติยศ ชื่อเสียง  เป็นที่ยอมรับของสังคม แต่เก็บเงินทองไม่ค่อยอยู่      

ตำแหน่งที่ 7     

มีไฝปรากฏอยู่ที่ปีกจมูกทั้งสองข้างจึงจะดี เรียกว่า “ไฝคู่สมพงษ์” ไม่ว่าเจ้าชะตาจะเป็นหญิงหรือชาย จะมีความรักที่หวานสุดซึ้ง  ถ้ามีไฝปรากฏอยู่ปีกจมูกเพียงเม็ดเดียว (หญิงข้างขวา ชายข้างซ้าย) ถือว่าไม่ดี หมายถึง เจ้าชะตาขี้เกียจไม่สนใจการงาน(ควรเอาไฝออก)

ตำแหน่งที่ 8     

มีไฝปรากฏอยู่ที่ตำแหน่งศุภะ    หมายความว่าเจ้าชะตามีความรัก-คู่ครอง อยู่กันด้วยความรักและเสน่หา (ต้องมี 2 เม็ด) ถ้ามีเม็ดเดียวมักมีปัญหาเกี่ยวกับการเดินทาง เจ้าชะตามักลืมสิ่งของเครื่องใช้เสมอๆ

ตำแหน่งที่ 9     

มีไฝปรากฏอยู่ที่เหนือคิ้ว (ตำแหน่งตงเจี่ย)   ต้องมีคู่คือข้างละหนึ่งเม็ด หมายถึงเจ้าชะตาเห็นทรัพย์ไหลมา คือ ส่งเสริมให้เจ้าชะตามีเงินทองมั่งมีศรีสุข 

หากมีเม็ดเดียว ปรากฏอยู่ข้างขวาให้ระวังเพื่อนหญิง   ถ้าอยู่ข้างซ้ายให้ระวังเพื่อนชาย  จะมีปากเสียงเป็นเหตุให้มีปัญหาในการคบค้าสมาคมกัน       

ตำแหน่งที่ 10   

มีไฝปรากฏอยู่ที่เปลือกตา (ตำแหน่งพันธุ) หมายถึง เจ้าชะตาเป็นคนโอหังเห็นแก่ตัวไม่ค่อยมีคนคบค้าสมาคมด้วย

เจ้าชะตามีที่ดินไม่ควรใส่ชื่อตัวเอง เพราะที่ดินนั้นจะถูกเวณคืน หรือมีปัญหาต่างๆเรื่องที่ดิน

ตำแหน่งที่ 11   

มีไฝปรากฏอยู่ที่ฮวบเหล็ง  ถ้ามี 2 เม็ด (ข้างละเม็ด)  มีความหมายว่าลูกคนโตจะมีอำนาจในครอบครัว  ถ้ามีเม็ดเดียวเจ้าชะตามีปัญหาครอบครัว คือ อาจเป็นหม้าย

ตำแหน่งที่ 12   

ไฝปรากฏอยู่ที่ใต้จมูกชิดกับยิ่งตง  หมายถึง เจ้าชะตามีสุขภาพไม่ดี (ไฝป่วยนอนเตียง) คือ เจ้าชะตาล้มหมอนนอนเสื่อ  อายุสั้น    ถ้าใครมีไฝสองเม็ดรีบเอาออก

ถ้ามีไฝเม็ดเดียว (ชายอยู่ข้างซ้าย   หญิงอยู่ข้างขวา)  หมายความว่าเจ้าชะตาเป็นคนไม่ซื่อตรงอาจทุจริตต่อหน้าที่

ตำแหน่งที่ 13   

มีไฝปรากฏอยู่ที่มุมปากล่างด้านซ้าย(ไฝมงคล)  หมายถึง  เจ้าชะตาเป็นคนมีกินมีใช้  เป็นคนเยือกเย็นไม่โมโหง่ายไม่โลภ    ชีวิตเจ้าชะตาเต็มไปด้วยโชคลาภ   ถ้าเป็นหญิงจะอุ้มชูสามี    ถ้าเป็นชายจะสนับสนุนตนเอง   (กรณีถ้าไฝปรากฏอยู่ด้านขวาหมายถึงการให้การสนับสนุนแต่ความหมายตรงข้ามกัน)

ตำแหน่งที่ 14   

มีไฝปรากฏอยู่ที่หัวตาบนสองข้าง หมายถึง เจ้าชะตาเป็นผู้มีคุณธรรมไม่เห็นแก่ตัว รับราชการมีความซื่อสัตย์  มีชื่อเสียงรุ่งเรือง  มีพี่น้องปองดองรักใคร่กันดี

ตำแหน่งที่ 15   

มีไฝปรากฏอยู่ที่แนวน้ำตา (ตรงแนวลูกตาดำ)  เรียกโดยทั่วไปว่าไฝรับน้ำตา  ถ้าเป็นหญิงมีไฝอยู่ด้านขวาต้องรีบเอาออกมีผลแรงมาก   ไฝรับน้ำตาทำให้เจ้าชะตามีความทุกข์ต้องแอบร้องไห้

ตำแหน่งที่ 16   

มีไฝปรากฏอยู่ที่ตรงร่องหัวตา (ไฝเปลืองเมีย) หมายถึง เจ้าชะตาเป็นชายชอบหาเมียใหม่เพิ่มเติม  เป็นเหตุให้บ้านแตก เงินทองรั่วไหล   ถ้าเจ้าชะตาเป็นหญิงจะมีพฤติกรรมทอดสะพานให้ชายอื่นอยู่เสมอเป็นเหตุให้บ้านแตกเช่นกัน

ตำแหน่งที่ 17   

มีไฝปรากฏอยู่ที่ริมหน้าผาก (ชิดไรผม) ทั้งสองข้าง(มีสองเม็ด)  หมายถึง เจ้าชะตาจะมีคู่ไม่ต่ำกว่า  3 คน  โดยเฉพาะถ้าเป็นหญิงมีใครชวนจะไปโดยง่ายชอบแสวงหาคู่ใหม่อยู่เสมอ   ถ้ามีไฝเพียงข้างเดียวจะมีผลเพียง

 50 : 50

ตำแหน่งที่ 18   

มีไฝปรากฏอยู่สูงกว่าคิ้วประมาณ 2-3 มิลลิเมตร  ถ้าเจ้าชะตาเป็นหญิงจะเป็นคนทำมาหากินเก่ง  ขยันช่วยลูกช่วยสามีให้ตลอดรอดฝั่ง   สามารถช่วยแก้ปัญหาให้ครอบครัวได้

ตำแหน่งที่ 19   

มีไฝปรากฏอยู่ที่ริมฝีปาก (ตรงมุมปาก) หมายถึง เจ้าชะตาเป็นคนพูดจาไม่ไพเราะ ชอบทะเลาะ วิวาท  ชอบนินทา ชอบหาเรื่องเข้าตนเอง

ตำแหน่งที่ 20   

มีไฝปรากฏอยู่ที่ริมฝีปากบนบริเวณใกล้ๆยิ่งตง  (ไฝพาเที่ยว) หมายถึง เจ้าชะตามีพฤติกรรมชอบเที่ยวแตร่    ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง  อาจจะเป็นเหตุทรยศต่อครอบครัว

ตำแหน่งที่ 21   

มีไฝปรากฏอยู่ที่ตำแหน่งยิ่งตง  ริมขอบด้านซ้าย  ช่วงกึ่งกลางของยิ่งตง  หมายถึง เจ้าชะตามีพฤติกรรมชอบหาคู่ใหม่อยู่เสมอ     หรือถ้าแต่งงานแล้วก็มีพฤติกรรมลักลอบมีชู้สู่ชาย

ตำแหน่งที่ 22   

มีไฝปรากฏอยู่ที่ตำแหน่งยิ่งตงริมขอบด้านซ้ายชิดกับริมฝีปากด้านบน  หมายถึง เจ้าชะตาที่เป็นชาย ชอบแสวงหาความรักเรื่อยๆไป  ไม่จริงจังกับใคร    ถ้าเจ้าชะตาเป็นหญิงจะเป็นคนไม่ซื่อสัตย์กับความรักมักมีรักเผื่อเลือกไม่รู้จบ

ตำแหน่งที่ 23   

มีไฝปรากฏอยู่ที่ปลายหางตา (ไฝอายุสั้น)  หมายถึง เจ้าชะตาอายุสั้น  หากเจ้าชะตาเป็นหญิงให้รีบเอาออก  เพราะมีผลเกี่ยวกับครอบครัว  และเมื่อช่วงอายุเดินถึงช่วงนี้ จะก่อให้เกิดปัญหาอาจจะอยู่ร่วมกับลูกสะใภ้ไม่ได้
บทความโหราศาสตร์ไทย แขนงต่างๆ

ฝ่ามือบอกอะไร (พ.อ.ปรีชา แดงบุปผา) article
เส้นสมรส (พ.อ.ปรีชา แดงบุปผา) article
การดูเส้นชีวิต (พ.อ.ปรีชา แดงบุปผา) article
โหงวเฮ้งบอกอะไร article
คิ้ว
มาเรียนรู้วิธีอ่านไพ่ยิบซีกันเถอะ article
หัดอ่านไพ่ยิปซีกันเถอะ
ฮวงจุ้ยกับความเชื่อ article
ดาวจรทับดาวเดิม
ประโลมโลก
ข้อห้ามการให้ฤกษ์
โรงละคร article
ทฤษฎีเบญจธาตุ articleCopyright © 2019 All Rights Reserved.
มูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ สถานที่ตั้ง เลขที่ 24 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน แขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-4243377 Email : horathaimail@yahoo.com


eXTReMe Trackerwww.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com