ReadyPlanet.com
dot
bulletHome
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletสมเด็จพระสังฆราช
bulletสารมูลนิธิสมาคมโหรฯ
bulletความเป็นมามูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์มูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการมูลนิธิฯ
bulletอาจารย์ผู้ทรงเกียรติ
bulletสถานที่ตั้งมูลนิธิฯ
dot
การเรียนการสอน
dot
bulletตารางการอบรม
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletห้องเรียนออนไลน์
bulletสถานที่ตั้งมูลนิธิฯ
dot
รายละเอียดหลักสูตร
dot
bulletดารา+โหราศาสตร์
bulletโหราศาสตร์สากลยูเรเนี่ยน
bulletโหราศาสตร์ไทย
bulletสุริยาตร์ศึกษา
bulletลายมือ(หัตถศาสตร์)
bulletกาลเวลาบนฝ่ามือ
bulletเลข 7 ตัว 9 ฐาน
dot
อาจารย์ผู้บรรยายที่มูลนิธิฯ
dot
bulletอ.อารี สวัสดี
bulletอ.วรพล ไม้สน
bulletอ.ลี ภัทรพงศ์มณี
bulletอ.จักรกฤษณ์ แร่ทอง
bulletอ.กิตตินันท์ เจนาคม
bulletอ.ภารต ถิ่นคำ
dot
กิจกรรมมูลนิธิฯ
dot
bulletทำบุญขึ้นบ้านใหม่
bulletพยากรณ์การกุศล 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช
bulletพยากรณ์การกุศล (1) สมเด็จพระเทพฯ
bulletพยากรณ์การกุศล (2) สมเด็จพระเทพฯ
dot
รับพยากรณ์ดวงขะตา
dot
bulletพยากรณ์ที่มูลนิธิฯ
bulletพยากรณ์นอกสถานที่
dot
บทความของอาจารย์ประจำมูลนิธิฯ
dot
bulletเรื่องที่ควรรู้ ดูเหมือนจะเข้าใจ
bulletถ้าจะเรียนโหรา ให้ฆ่าอ.ทั้ง ๔
dot
บทความหมอเถา(วัลย์)
dot
bulletหน้าพากย์
bulletเกณฑ์ชันษา
bulletดวงพระ
bulletดวงสองชั้น
bulletดาวแฝงแสง
bulletดวงชาวเกาะ
bulletดาวลอย
bulletตนุเศษ
bulletพระเคราะห์ถ่ายเรือน
bulletฤกษ์งาม-ยามดี
bulletลักคเนย์
bulletพินทุบาทว์
bulletดาวบุพกรรม
bulletบุษบามีคู่
bulletยามอัฎฐกาล
bulletกฎแห่งกรรม
bulletตั้งชื่อเด็ก
bulletยามกาลชะตา
bulletดาวคู่มิตร-คู่ธาตุ
bulletห้ามฤกษ์
bulletจับโจร
bulletบุพกรรมแห่งดาว
bulletเรียนโหราศาสตร์
bulletทักษาประสมเรือน
bulletจุดคราสในดวงชะตา
bulletทักษาสมเด็จ
bullet๓ ลัคนา
bulletอ่านดาว
dot
บทความทั่วไป
dot
bulletฮวงจุ้ยกับการเปลี่ยนแปลง
bulletความเป็นกลางกับศาสตร์โบราณของจีน
bulletจีนกับการเปลี่ยนแปลง
dot
อื่นๆ
dot
dot
แกลลอรี่ภาพกิจกรรมมูลนิธิฯ ต้องการดู Click ที่รูปด้านล่าง 1 ครั้ง
dot


งานเลี้ยงขอบคุณนักพยากรณ์
งานพยากรณ์การกุศล เฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ (2)
งานพยากรณ์การกุศล เฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ (1)
งานพยากรณ์การกุศล 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช
ถวายพวงมาลา ตำหนักเพ็ชร
งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่
ถวายพระพรสมเด็จพระสังฆราช
แจกประกาศนียบัตร นักพยากรณ์ งานพยากรณ์การกุศล
กระทรวงวัฒนธรรม
Work Shop การใช้โปรแกรม Uranus 2.6 และ 3.1
มหัศจรรย์ดวงอาทิตย์ตกตรง 15 ช่องประตู และจันทรุปราคาเต็มดวง  ปราสาทหินพนมรุ้ง บุรียรัมย์
เปิดพระบรมราชานุสาวรีย์​ ร.๔ หน้าวังสราญรมย์ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
วางมาลาวันคล้ายวันสวรรคต พระจอมเกล้าฯ ร.4


คิ้ว

                                                                        

                                                                           คิ้ว                                                   โดย  เกษม  ตระกูลสิทธิสาร

 

โดยส่วนตัวของข้าพเจ้าเอแล้ว  ข้าพเจ้ามักจะพบผู้คนหลากหลายชนชั้นหลากหลายเพศ และบ่อยครั้งที่ข้าพเจ้ามักจะเสียรู้  บางครั้งก็ถูกหักหลัง  ถูกโกง  มีความสูญเสียทั้งเงินทองและความรู้สึกเป็นอย่างมาก  จึงมีความคิดที่ว่าหากเรามีวิชาอะไรสักวิชาหนึ่งที่สามารถรู้ถึงนิสัยใจคอของบุคคลแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต     ข้าพเจ้าจึงตัดสินในมาศึกษาวิชา โหงวเฮ้ง หรือ วิชานรลักษณ์ศาสตร์ กับ อาจารย์สุถิรา ประภาพานิชย์ ที่มูลนิธิฯแห่งนี้   และนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของความรู้ที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดให้แก่ข้าพเจ้าโดยไม่ได้ปิดบัง ลับ ลวง พราง แต่อย่างใดทั้งสิ้น  ซึ่งในครั้งนี้ข้าพเจ้าจะขอหยิบยกหมวดที่ว่าด้วยเรื่อง คิ้ว ขึ้นมาบรรยาย  หากมีความผิดพลาดอันใดข้าพเจ้าก็ขอน้อมรับไว้แต่ผู้เดียว และหากบทความชิ้นนี้ของข้าพเจ้าเกิดคุณประโยชน์ต่อท่านก็ขอให้ความดีนั้น จงเป็นกุศลอุทิศให้แด่บุญคุณอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาให้แก่ข้าพเจ้าด้วย

 

คิ้ว  บ่งบอกถึง อารมณ์ และ พี่น้อง

 

ข้าพเจ้าได้สรุปแบบของคิ้วเพื่อเป็นแนวทางแบบกว้างๆในการสังเกตและวิเคราะห์ไว้ ดังนี้

องค์ประกอบที่ต้องสังเกต

-ขนคิ้ว  (เรียบร้อย - ยุ่งเหยิง    ละเอียด หรือ เส้นเล็กบาง - หยาบ หรือ เส้นใหญ่หนา ฯ)

-ขนาด (ใหญ่ - เล็ก , ยาว -  สั้น, หนา - บาง )

-ตำแหน่ง (ชิด - ห่าง, สูง -  ต่ำ)

-รูปทรง (โค้ง ตรง, ห้อย - เชิด)

-ตำหนิ (มี - ไม่มี)

 

บ่งบอกอารมณ์

ขนคิ้ว (การเรียบตัว และขนาดของเส้นขน)

               เรียบร้อย                                             บ่งบอก               อารมณ์สุภาพ   เรียบร้อย

ยุ่งเหยิง                                             บ่งบอก               อารมณ์ปั่นป่วน   ยุ่งเหยิง

ละเอียด                                             บ่งบอก               นิสัยละเอียดละออ    อารมณ์นิ่มนวล

หยาบ                                             บ่งบอก               นิสัยทำแบบลวกๆ   อารมณ์แข็งกระด้าง

เรียงตัวเอนตามปลายคิ้ว               บ่งบอก               อารมณ์ปกติ   กำลังใจดี

เรียงตัวย้อนขึ้นมาหัวคิ้ว               บ่งบอก               คนไม่ซื่อตรง   กังฉิน

เรียงตัวชี้ขึ้นด้านบน               บ่งบอก               อารมณ์กระตือรือร้น  กำลังใจเข้มแข็งมาก

เรียบตัวห้อยลง                              บ่งบอก                อารมณ์อ่อนแอ  กำลังใจอ่อนแอ

ขนาด (ยาว สั้น  หมายถึง  หัวคิ้วถึงหางคิ้วยาวพอดีหางตา  ถึงจะเรียกว่ายาวพอดี)

               ใหญ่                                             บ่งบอก               ความต้องการมาก   โลภมาก   กล้าหาญ

               เล็ก                                             บ่งบอก               ความต้องการน้อย  ไม่ละโมบ    ขี้ขลาด    ไม่เด็ดขาด

               ยาว                                             บ่งบอก               อดทนสูง   ใจเย็น

               สั้น                                             บ่งบอก               อดทนน้อย    ใจน้อย

               หนา                                             บ่งบอก               เปิดเผย   ชอบแสดงออก

               บาง                                             บ่งบอก               แอบซ่อน   ปิดบัง    เจ้าเล่ห์

 

 

ตำแหน่ง (ชิด ห่าง  หมายถึง   กว้างหรือแคบกว่านิ้วชี้และนิ้วกลางรวมกันของเจ้าชะตา)

                (ห่าง สูง  หมายถึง  ห่างจากขอบลูกตามากหรือน้อยกว่าหนึ่งนิ้วชี้ของเจ้าชะตา) 

               ชิด   ต่ำ                                             บ่งบอก               ใจแคบ  เก็บกด  ขี้ระแวง   เห็นแก่ตัว

ห่าง   สูง                                             บ่งบอก               ใจกว้าง  ไม่เก็บกด

 

รูปทรง

               โค้งสวย                                             บ่งบอก               ฉลาด   อารมณ์ดี

               ตรง                                             บ่งบอก               ตรงไปตรงมา   เด็ดเดี่ยว

               ห้อย (หัวสูงปลายตก)                บ่งบอก               อารมณ์หดหู่   สมองทึบ

               เชิด (หัวต่ำปลายสูง)               บ่งบอก               ใฝ่สูง   อารมณ์ฮึกเหิม

 

บ่งบอกพี่น้อง

               ยาว                                             บ่งบอก               พี่น้องมาก

               สั้น                                             บ่งบอก               พี่น้องน้อย

               สูงต่ำไม่เท่ากัน                              บ่งบอก               เจ้าชะตามีพี่น้องต่างพ่อต่างแม่

               มีตำหนิ                                             บ่งบอก               ไม่มีพี่น้องช่วยเหลือ (ถึงแม้จะมีพี่น้องมากก็ตาม ต้องช่วยตัวเอง)

               มีไฝแดง                                             บ่งบอก               เจ้าชะตาได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องดี

               หางคิ้วแตกเป็นสองแฉก                บ่งบอก               ต้องพึ่งพาตนเอง  พึ่งพาพี่น้องไม่ได้

 

ตัวอย่าง

เจ้าชะตาเป็นชาย มีคิ้วบาง  ขนคิ้วละเอียดและสั้น การเรียงตัวของเส้นขนเป็นระเบียบ   รูปทรงโค้งสวย   ตำแหน่งห่างและสูงจากลูกตา  มีตำหนิเป็นรอยแผลเป็นบนคิ้วซ้าย

 

ทำนายว่า เจ้าชะตาเป็นคนมีพี่น้องน้อย และยังเป็นคนที่ขอความพึ่งพาและความช่วยเหลือจากพี่น้องไม่ได้  อารมณ์และนิสัยของเจ้าชะตาเป็นคนอารมณ์ร้อน  จิตใจกว้างขวางไม่คับแคบ   เป็นคนที่สุภาพ  เป็นคนละเอียดและฉลาดแต่ค่อนข้างจะเป็นคนเจ้าเล่ห์เจ้าเหลี่ยม

 

 
บทความโหราศาสตร์ไทย แขนงต่างๆ

ฝ่ามือบอกอะไร (พ.อ.ปรีชา แดงบุปผา) article
เส้นสมรส (พ.อ.ปรีชา แดงบุปผา) article
การดูเส้นชีวิต (พ.อ.ปรีชา แดงบุปผา) article
โหงวเฮ้งบอกอะไร article
ไฝ : เครื่องหมายลายแทงของชีวิต
มาเรียนรู้วิธีอ่านไพ่ยิบซีกันเถอะ article
หัดอ่านไพ่ยิปซีกันเถอะ
ฮวงจุ้ยกับความเชื่อ article
ดาวจรทับดาวเดิม
ประโลมโลก
ข้อห้ามการให้ฤกษ์
โรงละคร article
ทฤษฎีเบญจธาตุ articleCopyright © 2019 All Rights Reserved.
มูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ สถานที่ตั้ง เลขที่ 24 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน แขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-4243377 Email : horathaimail@yahoo.com


eXTReMe Trackerwww.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com