ReadyPlanet.com
dot
bulletHome
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletสมเด็จพระสังฆราช
bulletสารมูลนิธิสมาคมโหรฯ
bulletความเป็นมามูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์มูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการมูลนิธิฯ
bulletอาจารย์ผู้ทรงเกียรติ
bulletสถานที่ตั้งมูลนิธิฯ
dot
การเรียนการสอน
dot
bulletตารางการอบรม
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletห้องเรียนออนไลน์
bulletสถานที่ตั้งมูลนิธิฯ
dot
รายละเอียดหลักสูตร
dot
bulletดารา+โหราศาสตร์
bulletโหราศาสตร์สากลยูเรเนี่ยน
bulletโหราศาสตร์ไทย
bulletสุริยาตร์ศึกษา
bulletลายมือ(หัตถศาสตร์)
bulletกาลเวลาบนฝ่ามือ
bulletเลข 7 ตัว 9 ฐาน
dot
อาจารย์ผู้บรรยายที่มูลนิธิฯ
dot
bulletอ.อารี สวัสดี
bulletอ.วรพล ไม้สน
bulletอ.ลี ภัทรพงศ์มณี
bulletอ.จักรกฤษณ์ แร่ทอง
bulletอ.กิตตินันท์ เจนาคม
bulletอ.ภารต ถิ่นคำ
dot
กิจกรรมมูลนิธิฯ
dot
bulletทำบุญขึ้นบ้านใหม่
bulletพยากรณ์การกุศล 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช
bulletพยากรณ์การกุศล (1) สมเด็จพระเทพฯ
bulletพยากรณ์การกุศล (2) สมเด็จพระเทพฯ
dot
รับพยากรณ์ดวงขะตา
dot
bulletพยากรณ์ที่มูลนิธิฯ
bulletพยากรณ์นอกสถานที่
dot
บทความของอาจารย์ประจำมูลนิธิฯ
dot
bulletเรื่องที่ควรรู้ ดูเหมือนจะเข้าใจ
bulletถ้าจะเรียนโหรา ให้ฆ่าอ.ทั้ง ๔
dot
บทความหมอเถา(วัลย์)
dot
bulletหน้าพากย์
bulletเกณฑ์ชันษา
bulletดวงพระ
bulletดวงสองชั้น
bulletดาวแฝงแสง
bulletดวงชาวเกาะ
bulletดาวลอย
bulletตนุเศษ
bulletพระเคราะห์ถ่ายเรือน
bulletฤกษ์งาม-ยามดี
bulletลักคเนย์
bulletพินทุบาทว์
bulletดาวบุพกรรม
bulletบุษบามีคู่
bulletยามอัฎฐกาล
bulletกฎแห่งกรรม
bulletตั้งชื่อเด็ก
bulletยามกาลชะตา
bulletดาวคู่มิตร-คู่ธาตุ
bulletห้ามฤกษ์
bulletจับโจร
bulletบุพกรรมแห่งดาว
bulletเรียนโหราศาสตร์
bulletทักษาประสมเรือน
bulletจุดคราสในดวงชะตา
bulletทักษาสมเด็จ
bullet๓ ลัคนา
bulletอ่านดาว
dot
บทความทั่วไป
dot
bulletฮวงจุ้ยกับการเปลี่ยนแปลง
bulletความเป็นกลางกับศาสตร์โบราณของจีน
bulletจีนกับการเปลี่ยนแปลง
dot
อื่นๆ
dot
dot
แกลลอรี่ภาพกิจกรรมมูลนิธิฯ ต้องการดู Click ที่รูปด้านล่าง 1 ครั้ง
dot


งานเลี้ยงขอบคุณนักพยากรณ์
งานพยากรณ์การกุศล เฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ (2)
งานพยากรณ์การกุศล เฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ (1)
งานพยากรณ์การกุศล 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช
ถวายพวงมาลา ตำหนักเพ็ชร
งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่
ถวายพระพรสมเด็จพระสังฆราช
แจกประกาศนียบัตร นักพยากรณ์ งานพยากรณ์การกุศล
กระทรวงวัฒนธรรม
Work Shop การใช้โปรแกรม Uranus 2.6 และ 3.1
มหัศจรรย์ดวงอาทิตย์ตกตรง 15 ช่องประตู และจันทรุปราคาเต็มดวง  ปราสาทหินพนมรุ้ง บุรียรัมย์
เปิดพระบรมราชานุสาวรีย์​ ร.๔ หน้าวังสราญรมย์ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
วางมาลาวันคล้ายวันสวรรคต พระจอมเกล้าฯ ร.4


วิชาดารา + โหราศาสตร์

 จากคำนำ หนังสือดารา+โหราศาสตร์และคณิตมูลฐาน
โดย อาจารย์ อารี สวัสดี

เป็นโหรไม่รู้จักดาว

ไม่รู้จักกลไกของฟ้า

จะทำให้ไม่รู้จัก กาละ เทศะ

จากปรากฏการณ์ธรรมชาติ

จะเรียกตัวเองว่าเป็นโหรได้เต็มปากคงไม่สนิทใจ

ปัจจัยของฟ้าทั้งหลายนำไปใช้กับโหราศาสตร์ได้ทั้งสิ้น ดังนั้นโหราศาสตร์มาจากดาราศาสตร์อันเป็นนามธรรมไปสู่รูปธรรม

บนฟ้าเป็นเช่นใด บนดินเป็นเช่นนั้น

 

วิชาดาราโหราศาสตร์ได้พัฒนาองค์ความรู้นี้มานับสิบปี เริ่มต้นที่การรู้จักการโคจรของโลก รู้จักกฏทองคำ รู้จักการวัดมุมดาว รู้จักเวลา รู้จักทิศ รู้จักดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ รู้ตำแหน่งต่างๆของฟ้า,ของดิน รู้จักตัวเอง รู้จักปรัชญาฟ้า,ปรัชญาธรรมชาติ ในที่สุดก็รู้จักตัวเอง

ตำราชุดนี้แบ่งเป็นความรู้ขั้นพื้นฐาน ภูมิศาสตร์ ดาราศาสตร์ จนกระทั่งนำไปสู่การดูดาวได้

ความจริง @ ความรู้ @ จินตนาการ

ปรากฏการณ์ @ สิ่งที่เห็น

หากไม่เข้าใจ ด้วยความรู้ไม่ถึงจินตนาการจึงเป็นเหมือนความฝันไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์อื่นๆ ได้

เอกสารชุดนี้คงมีประโยชน์บ้างที่จะนำไปศึกษาเพิ่มเติม สำหรับคณิตมูลฐานจะเป็นประโยชน์มากกับผู้ที่ต้องนำไปฝึกคำนวณ จะรู้ที่มาที่ไปของระบบ องศา ลิบดา ฟิลิปดา อย่างแท้จริง

ประโยชน์ของเอกสารชุดนี้หากพึงมี ขออุทิศให้ พ่อ แม่ ครู อาจารย์ ที่ประสิทธิประสาทให้ผู้เขียน ขอความสัมฤทธิพึงมีกับผู้ตั้งใจ ใฝ่รู้ ทั้งหลาย เทอญ


อารี สวัสดี ประธานมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์

นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย ๔ มิถุนายน ๒๕๔๙

ดารา มาจาก “ดาว” ที่อยู่บนฟ้า เรามองเห็นอยู่ทุกวัน พอนำเข้าสู่ภาควิชาการเราเรียก “ดาราศาสตร์” เป็นวิชาที่ว่าด้วยศาสตร์แห่งดวงดาว มีทั้งดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ ดาวอาทิตย์ และดวงจันทร์

เราเรียนดาราศาสตร์แบบสัมผัสและจับต้องได้ไม่ไกลเกินเอื้อม สัมผัสได้ด้วยตาและใจ ที่ผ่านการเรียนรู้ เฝ้าสังเกตการณ์ และดูปรากฏการณ์อย่างผู้มีความรู้ เข้าใจหลักของปรากฏการณ์ที่เป็นจริง

เรียนแบบจับต้องได้ไม่ไกลเกินเอื้อม ด้วยการรู้หลักกระบวนการหมุนของดาว การขึ้น-การตก จะเห็นได้เมื่อไหร่ ทิศไหน เวลาอะไร วัดมุมระยะห่างจากจอมฟ้าถึงดาว จากดาวหนึ่งถึงดาวหนึ่ง จากกลุ่มดาวฤกษ์หนึ่งถึงอีกดาวฤกษ์หนึ่ง รู้แล้วก็จับดาวใสๆใส่สมุดจดบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ เพราะดาวจะกลับมาซ้ำรอยเดิมต้องถึงวงรอบของดาว

โหราศาสตร์ เกี่ยวอะไรกับดาราศาสตร์ โหราศาสตร์เกิดจากการเฝ้าดูสังเกตการณ์ดาวบนฟ้า รวมถึงปรากฏการณ์วันแล้ววันเล่า มีการจดบันทึกจนมาเป็นวิชาดาราศาสตร์ มีความชัดเจน,แม่นยำ,สามารถคำนวณการเกิด+ปรากฏการณ์ได้ทั้งย้อนหลัง ปัจจุบัน ในอนาคต แล้วนำมาใช้พยากรณ์เหตุการณ์ที่เกิดอย่างมีนัยสำคัญ จึงเกิดมาเป็นวิชาโหราศาสตร์ ศาสตร์ที่เป็นการพยากรณ์โดยใช้ดาว มุมดาว และปรากฏการณ์

ความสำคัญของการเรียนรู้ คือ ต้องเข้าใจกลไกฟ้า ที่ว่าด้วยกฎการหมุน การขึ้นและการตกของดาว กฎทองคำ การสถาปนาฟ้า การรู้จักทิศจากกลุ่มดาวที่มองเห็นจนกระทั่งสามารถสถาปนาฟ้าเป็นผู้ชนะสิบทิศ คือ รู้ได้รอบตัว หรืออาจเรียกว่าเป็นชาวฟ้าก็ได้

การเรียนรู้ดารา+โหราได้แล้วหากนำเข้าสู่พุทธธรรมว่าอิทัปปัจจฺยตา ปฏิจจฺสมุปบาท อันเป็นกระบวนการหลักอันเกิดจากเหตุแห่งความไม่รู้จึงนำมาสู่การเวียนว่าย เปรียบเหมือนจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเป็นจุดเดียวกัน อันเป็นวัฏฏะสงสารของการเกิดทุกชนิด ผู้ใดรู้ธรรมผู้นั้นเห็นเรา(พุทธะ)

ผู้เป็นนักโหราศาสตร์ควรรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม รู้ดิน+ฟ้า+เวลา+ดาว รู้ทุกสิ่งเป็นกฎธรรมชาติมีเป็นธรรมดาของการเกิด ไม่สามารถคงที่ได้ ต้องเปลี่ยนแปลงสลายไป สรรพสิ่งเป็นล้วนเกิดแต่เหตุจึงปรากฏเป็นผลหากเข้าใจกระบวนการเกิดที่แท้จริงการสามารถเห็นทางดับเหตุ หรือแก้ไขตนให้พ้นเหตุที่ไเกิดแบบซ้ำซากได้ด้วยกระบวนการรู้ฟ้ารู้ดาวรู้ธรรม สามารถรวบสรุปคำเป็นการรู้ “กาละ + เทศะ” นั่นเอง
หลักสูตรการพยากรณ์แขนงต่างๆ ของมูลนิธิสทาคมโหรฯ

โหราศาสตร์ไทย
สุริยาตร์ศึกษา
หัตถศาสตร์
กาลเวลาบนฝ่ามือ
เลข 7 ตัว 9 ฐาน
โหราศาสตร์สากลยูเรเนียนCopyright © 2019 All Rights Reserved.
มูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ สถานที่ตั้ง เลขที่ 24 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน แขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-4243377 Email : horathaimail@yahoo.com


eXTReMe Trackerwww.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com