ReadyPlanet.com
dot
bulletHome
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletสมเด็จพระสังฆราช
bulletสารมูลนิธิสมาตมโหรฯ
bulletความเป็นมามูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์มูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการมูลนิธิฯ
bulletอาจารย์ผู้ทรงเกียรติ
bulletสถานที่ตั้งมูลนิธิฯ
dot
การเรียนการสอน
dot
bulletตารางการอบรม
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletห้องเรียนออนไลน์
bulletสถานที่ตั้งมูลนิธิฯ
dot
รายละเอียดหลักสูตร
dot
bulletดารา+โหราศาสตร์
bulletโหราศาสตร์สากลยูเรเนี่ยน
bulletโหราศาสตร์ไทย
bulletสุริยาตร์ศึกษา
bulletลายมือ(หัตถศาสตร์)
bulletกาลเวลาบนฝ่ามือ
bulletเลข 7 ตัว 9 ฐาน
dot
อาจารย์ผู้บรรยายที่มูลนิธิฯ
dot
bulletอ.อารี สวัสดี
bulletอ.วรพล ไม้สน
bulletอ.ลี ภัทรพงศ์มณี
bulletอ.สิวะพร เมธศาสตร์
bulletอ.กิตตินันท์ เจนาคม
bulletอ.ภารต ถิ่นคำ
dot
กิจกรรมมูลนิธิฯ
dot
bulletทำบุญขึ้นบ้านใหม่
bulletพยากรณ์การกุศล 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช
bulletพยากรณ์การกุศล (1) สมเด็จพระเทพฯ
bulletพยากรณ์การกุศล (2) สมเด็จพระเทพฯ
dot
รับพยากรณ์ดวงขะตา
dot
bulletพยากรณ์ที่มูลนิธิฯ
bulletพยากรณ์นอกสถานที่
dot
บทความของอาจารย์ประจำมูลนิธิฯ
dot
bulletเรื่องที่ควรรู้ ดูเหมือนจะเข้าใจ
bulletถ้าจะเรียนโหรา ให้ฆ่าอ.ทั้ง ๔
dot
บทความหมอเถา(วัลย์)
dot
bulletหน้าพากย์
bulletเกณฑ์ชันษา
bulletดวงพระ
bulletดวงสองชั้น
bulletดาวแฝงแสง
bulletดวงชาวเกาะ
bulletดาวลอย
bulletตนุเศษ
bulletพระเคราะห์ถ่ายเรือน
bulletฤกษ์งาม-ยามดี
bulletลักคเนย์
bulletพินทุบาทว์
bulletดาวบุพกรรม
bulletบุษบามีคู่
bulletยามอัฎฐกาล
bulletกฎแห่งกรรม
bulletตั้งชื่อเด็ก
bulletยามกาลชะตา
bulletดาวคู่มิตร-คู่ธาตุ
bulletห้ามฤกษ์
bulletจับโจร
bulletบุพกรรมแห่งดาว
bulletเรียนโหราศาสตร์
bulletทักษาประสมเรือน
bulletจุดคราสในดวงชะตา
bulletทักษาสมเด็จ
bullet๓ ลัคนา
bulletอ่านดาว
dot
บทความทั่วไป
dot
bulletฮวงจุ้ยกับการเปลี่ยนแปลง
bulletความเป็นกลางกับศาสตร์โบราณของจีน
bulletจีนกับการเปลี่ยนแปลง
dot
อื่นๆ
dot
dot
แกลลอรี่ภาพกิจกรรมมูลนิธิฯ ต้องการดู Click ที่รูปด้านล่าง 1 ครั้ง
dot


งานเลี้ยงขอบคุณนักพยากรณ์
แจกประกาศนียบัตร นักพยากรณ์ งานพยากรณ์การกุศล
งานพยากรณ์การกุศล เฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ (2)
งานพยากรณ์การกุศล เฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ (1)
งานพยากรณ์การกุศล 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช
ถวายพวงมาลา ตำหนักเพ็ชร
งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่
ถวายพระพรสมเด็จพระสังฆราช
กระทรวงวัฒนธรรม
Work Shop การใช้โปรแกรม Uranus 2.6 และ 3.1
มหัศจรรย์ดวงอาทิตย์ตกตรง 15 ช่องประตู และจันทรุปราคาเต็มดวง  ปราสาทหินพนมรุ้ง บุรียรัมย์
เปิดพระบรมราชานุสาวรีย์​ ร.๔ หน้าวังสราญรมย์ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
วางมาลาวันคล้ายวันสวรรคต พระจอมเกล้าฯ ร.4


สุริยาตร์ศึกษา

 

สุริยยาตร์ศึกษา

หลักสูตร "สุริยยาตร์ศึกษา" ของ มูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์

โดย อาจารย์ วรพล ไม้สน (พลังวัชร์)


วัตถุประสงค์

ศึกษา/วิจัย การคำนวณตำแหน่งดาวพระเคราะห์และปัจจัยอื่นๆ ในระบบโหราศาสตร์ไทย เท่าที่สามารถสืบค้นได้ในปัจจุบันให้ครอบคลุมเนื้อหาของคณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ และโหราศาสตร์

เนื้อหาของหลักสูตร ๑๖ ครั้ง

๑. ชโยติศาสตร์

- ประวัติดารา-โหราศาสตร์โลก

- ระบบทรงกลมท้องฟ้า ระบบพิกัดและทิศ การเคลื่อนที่ของโลก ระบบสุริยจักรวาล

- แนวคิดเบื้องต้นด้านการคำนวณตำแหน่งดาวพระเคราะห์

๒. ไทยปริทรรศน์

-แนวคิดและองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์ไทยผ่านไตรภูมิพระร่วง และเอกสารร่วมสมัย ตั้งแต่สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์

- ดาราศาสตร์พื้นถิ่นในภูมิภาคต่างๆ ของไทย ว่าด้วยดาวนพเคราะห์ ดาวฤกษ์ และดาวนักษัตร

- ประวัติโหราศาสตร์ไทยในยุคต่างๆ

๓ อโหรตฺติ

- ระบบวัน เดือน ปี ศักราช หรคุณ ปฏิทินสุริยคติ(จูเลียน, เกรกรอเรียน) ปฏิทินจันทรคติ ปฏิทินศาสนา และปฏิทินโหราศาสตร์

๔. โหราปริวรรต

- แผนภาพชีวิต คือเหตุการณ์ ณ ช่วงเวลาขณะหนึ่ง สู่ดวงชะตา

๕. คณิตะ

- ว่าด้วยคณิตศาสตร์ของไทยโบราณ

- การผนวกสมผุสพระเคราะห์จากปฏิทินสมผุสรายปักษ์ รายวันด้วยตารางสำเร็จ

- การเฉลี่ยวงโคจรพระเคราะห์ด้วยวิธีอันตรกะราและ

ตัดกากบาทจากปฏิทินสมผุสรายวัน

- การเฉลี่ยวงโคจรพระเคราะห์ด้วยตาราง Logarithm และการ Interpolation

- วิธีตรวจสอบผลคูณผลหาร

๖.สุริยยาตร์

- ว่าด้วยการคำนวณหาอัตตาเถลิงศก สงกรานต์และพญาวัน

-การคำนวณตำแหน่งอาทิตย์และจันทร์ด้วยวิธีการต่างๆจากขันธ์ ฉายา และภุชผล

๗.สุริยศาสตร์สารัมภ์

ว่าด้วย ดิถี อมาวสี ปูรมี ราหู-เกตุและคราส

๘. มานัตต์

-การคำนวณตำแหน่งดาวพระเคราะห์ อันได้แก่ มัธยมพระเคราะห์ เกณฑ์ภุชะ เกณฑ์โกฏิ เฉทะ มนทสมผุส เกณฑ์สิงฆะ พยาสนะ และมหาสมผุส

๙. สิทธานตะ

-แนวคิดเกี่ยวกับวงโคจรในรูปทรงกลม และวงโคจรร่วม(Epicycle)

- ดาราศาสตร์ทรงกลม ก่อนการพัฒนาสู่ระบบตรีโกณมิติ

- ศึกษาเปรียบเทียบวิธีมานัตต์ กับคัมภีร์อื่นๆ ได้แก่สุริยฉายา สุริยเบญจกาเคราะห์ สุริยาตเบงกดาร (เบญจกระดาน / ปัญจตาร) สิทธานตปกรณ์ของล้านนา คัมภีร์อารยสิทธานตะ สูรยสิทธานตะ ปุลิสสิทธานตะ

ของฮินดู และ the Almagest ของ Ptolemy รวมถึงองค์ความรู้ซึ่งพัฒนาสู่สูตรการคำนวณตำแหน่งดาวพระเคราะห์แบบดาราศาสตร์สากลของพลาโต ยูดอกซัส อริสโตเติล นิโคลาส์ โคเพอร์นิคัส ไทโค บราเฮ โยฮันเนส เคปเลอร์ เซอร์ไอเซค นิวตัน และ อัลเบิรด ไอสไตร์น

๑๐. วัฏฏะและวิกลคติ

- วงรอบของดวงอาทิตย์ เถลิงศก สงกรานต์ เกณฑ์โคจรแต่ละราศี

- วงรอบของการวิกลคติ (พักร, มณฑ์, เสริต)

- วงรอบของการโคจรซ้ำ,ร่วมของพระเคราะห์แต่ละดวง

๑๑.คณิตโหราพญากร

- ที่มาของอันโตนาทีแต่ละแบบ และการคำนวณลัคนาแบบพหิรนาที

- อินทภาสบาทจันทร์ กาลจักรลัคน์จร ฯ

- การคำนวณเลขสำหรับพยากรณ์ตามคัมภีร์จักรทีปนีและอิสีติธาตุ

๑๒.สรุป

-ดวงพิไชยสงคราม

- แนวคิดในการจัดทำปฏิทินโหราศาสตร์รายปักษ์ รายเดือน รายวัน

- แนวคิดในการจัดทำปฏิทินโหราศาสตร์ไทยนิรายนะวิธี (ประวัติ/พัฒนาการ อยนางศะแบบต่างๆ)

๑๓.พระจอมเกล้าฯศึกษา

-ศึกษาพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ผ่านพระราชหัตถเลขา ราชกิจจานุเบกษา ประชุมประกาศและเอกสารพระราชนิพนธ์ต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์และโหราศาสตร์ และปฏิทิน ปักขคณนาของธรรมยุติกนิกาย ซึ่งเป็นรากฐานของพัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์ของไทย จนได้การถวาย พระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๒๕

๑๔. Suriyayatra และการโปรแกรม

-แนวคิดและวิธีการพัฒนาสูตรคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้กรณีศึกษาด้วยโปรแกรม Suriyayatra : สุริยยาตราโปรแกรมสาลัทธ์สนเทศโหราศาสตร์ไทย

๑๕. อิทธิพลของคัมภีร์สุริยยาตร์ต่อวงการโหราศาสตร์ไทย

-อภิปรายแนวความคิด ทัศนคติ

-ข้อเสนอแนะในหัวข้ออิทธิพลของคัมภีร์สุริยยาตร์ต่อวงการโหราศาสตร์ไทย

๑๖. สรุปผลการศึกษา

ประโยชน์จากการศึกษา ผู้เรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้องในโลกทัศน์ ระหว่างตัวตนซึ่งเป็นผู้อาศัยอยู่บนโลก และโลกที่สัมพันธ์ถึงจักรวาล มีความรู้และความเข้าในในระบบโหราศาสตร์ภาคคำนวณของไทย สามารถวิเคราะห์ แยกแยะ และเปรียบเทียบความเหมือนและแตกต่างของโหราศาสตร์ระบบต่างๆได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำ ซึ่งจะสามารถนำไปพัฒนาระบบความคิด ทัศนคติที่มีต่อระบบโหราศาสตร์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถประยุกต์ ผสมผสานโหราศาสตร์ระบบต่างๆ ได้อย่างกลมกลืน และเกิดประโยชน์สูงสุดในการพยากรณ์

 

 
หลักสูตรการพยากรณ์แขนงต่างๆ ของมูลนิธิสทาคมโหรฯ

วิชาดารา + โหราศาสตร์
โหราศาสตร์ไทย
หัตถศาสตร์
กาลเวลาบนฝ่ามือ
เลข 7 ตัว 9 ฐาน
โหราศาสตร์สากลยูเรเนียนCopyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ สถานที่ตั้ง เลขที่ 24 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน แขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-4243377 Email : horathaimail@yahoo.com


eXTReMe Trackerwww.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com