ReadyPlanet.com
dot
bulletHome
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletสมเด็จพระสังฆราช
bulletสารมูลนิธิสมาคมโหรฯ
bulletความเป็นมามูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์มูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการมูลนิธิฯ
bulletอาจารย์ผู้ทรงเกียรติ
bulletสถานที่ตั้งมูลนิธิฯ
dot
การเรียนการสอน
dot
bulletตารางการอบรม
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletห้องเรียนออนไลน์
bulletสถานที่ตั้งมูลนิธิฯ
dot
รายละเอียดหลักสูตร
dot
bulletดารา+โหราศาสตร์
bulletโหราศาสตร์สากลยูเรเนี่ยน
bulletโหราศาสตร์ไทย
bulletสุริยาตร์ศึกษา
bulletลายมือ(หัตถศาสตร์)
bulletกาลเวลาบนฝ่ามือ
bulletเลข 7 ตัว 9 ฐาน
dot
อาจารย์ผู้บรรยายที่มูลนิธิฯ
dot
bulletอ.อารี สวัสดี
bulletอ.วรพล ไม้สน
bulletอ.ลี ภัทรพงศ์มณี
bulletอ.จักรกฤษณ์ แร่ทอง
bulletอ.กิตตินันท์ เจนาคม
bulletอ.ภารต ถิ่นคำ
dot
กิจกรรมมูลนิธิฯ
dot
bulletทำบุญขึ้นบ้านใหม่
bulletพยากรณ์การกุศล 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช
bulletพยากรณ์การกุศล (1) สมเด็จพระเทพฯ
bulletพยากรณ์การกุศล (2) สมเด็จพระเทพฯ
dot
รับพยากรณ์ดวงขะตา
dot
bulletพยากรณ์ที่มูลนิธิฯ
bulletพยากรณ์นอกสถานที่
dot
บทความของอาจารย์ประจำมูลนิธิฯ
dot
bulletเรื่องที่ควรรู้ ดูเหมือนจะเข้าใจ
bulletถ้าจะเรียนโหรา ให้ฆ่าอ.ทั้ง ๔
dot
บทความหมอเถา(วัลย์)
dot
bulletหน้าพากย์
bulletเกณฑ์ชันษา
bulletดวงพระ
bulletดวงสองชั้น
bulletดาวแฝงแสง
bulletดวงชาวเกาะ
bulletดาวลอย
bulletตนุเศษ
bulletพระเคราะห์ถ่ายเรือน
bulletฤกษ์งาม-ยามดี
bulletลักคเนย์
bulletพินทุบาทว์
bulletดาวบุพกรรม
bulletบุษบามีคู่
bulletยามอัฎฐกาล
bulletกฎแห่งกรรม
bulletตั้งชื่อเด็ก
bulletยามกาลชะตา
bulletดาวคู่มิตร-คู่ธาตุ
bulletห้ามฤกษ์
bulletจับโจร
bulletบุพกรรมแห่งดาว
bulletเรียนโหราศาสตร์
bulletทักษาประสมเรือน
bulletจุดคราสในดวงชะตา
bulletทักษาสมเด็จ
bullet๓ ลัคนา
bulletอ่านดาว
dot
บทความทั่วไป
dot
bulletฮวงจุ้ยกับการเปลี่ยนแปลง
bulletความเป็นกลางกับศาสตร์โบราณของจีน
bulletจีนกับการเปลี่ยนแปลง
dot
อื่นๆ
dot
dot
แกลลอรี่ภาพกิจกรรมมูลนิธิฯ ต้องการดู Click ที่รูปด้านล่าง 1 ครั้ง
dot


งานเลี้ยงขอบคุณนักพยากรณ์
งานพยากรณ์การกุศล เฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ (2)
งานพยากรณ์การกุศล เฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ (1)
งานพยากรณ์การกุศล 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช
ถวายพวงมาลา ตำหนักเพ็ชร
งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่
ถวายพระพรสมเด็จพระสังฆราช
แจกประกาศนียบัตร นักพยากรณ์ งานพยากรณ์การกุศล
กระทรวงวัฒนธรรม
Work Shop การใช้โปรแกรม Uranus 2.6 และ 3.1
มหัศจรรย์ดวงอาทิตย์ตกตรง 15 ช่องประตู และจันทรุปราคาเต็มดวง  ปราสาทหินพนมรุ้ง บุรียรัมย์
เปิดพระบรมราชานุสาวรีย์​ ร.๔ หน้าวังสราญรมย์ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
วางมาลาวันคล้ายวันสวรรคต พระจอมเกล้าฯ ร.4


ลายมือ(หัตถศาสตร์)

หัตถศาสตร์ หรือวิชาดูลายมือ เป็นวิชาพยากรณ์ด้วยการวิเคราะห์จากมือของผู้รับคำพยากรณ์ หลักสูตรลายมือของมูลนิธิสมาคมโหรฯ เป็นหลักสูตรตามแบบของอาจารย์ พันเอก (พิเศษ) ปรีชา แดงบุบผา ปรมาจารย์วิชาหัตถศาสตร์ของไทยที่ใช้ประสบการณ์ของตนเองมาสอนตั้งแต่อายุสี่สิบกว่าปีจนกระทั่งอายุแปดสิบกว่าหรือเรียกได้ว่าเป็นครูจนวาระสุดท้าย   

สอนหลักเนื้อหาหรือทฤษฎีของลายมือที่แบ่งรูปมือเป็นประเภทต่างๆ   เส้นหลัก  เส้นย่อย  สี  การพยากรณ์อายุ   

การเรียนการสอน เน้นการทำความเข้าใจทฤษฎี  สู่ภาคปฏิบัติ สอนให้ดูเส้น ดูสี วัดอายุ และต้องมีการทดสอบด้วยจึงจะผ่านเกณฑ์

สอนโดย อาจารย์ลี ภัทรพงศ์มณี  เป็นศิษย์เอกของอาจารย์ พลเอก (พิเศษ) ปรีชา แดงบุปผา ผู้เรียนรู้ สังเกตการณ์และติดตามดูการพยากรณ์ของอาจารย์มากกว่า 6 ปี

 

การเรียนมีครูสอนช่วยย่นย่อเวลาในการเรียนรู้   วิชาการพยากรณ์เป็นวิชาที่คนเรียนสมัครใจเรียนเอง   ผู้เรียนมีความรู้ติดตัวไปตลอดชีวิต 

 

ในมือมีดาว มีวัย  มีวัน,เวลา

 

หลักสูตรลายมือ

สอนโดย อ.ลี  ภัทรพงศ์มณี

หลักสูตร ๘ ครั้ง  ค่าอบรม ๖,๐๐๐ บาท

เปิดอบรม วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 10.00-15.00 น.

 

สอนเรื่อง นิ้ว  ฝ่ามือ  เนื้อ  เนินต่างๆบนฝ่ามือ  เส้นต่างๆบนฝ่ามือ  การดูสี,สัญญาลักษณ์,เครื่องหมายต่างๆบนฝ่ามือ   การวัดอายุ  :

๑. ลักษณะของรูปฝ่ามือประเภทต่างๆ เช่น มือสี่เหลี่ยม  มือใบพาย  มือกรวย  มือเรียว   

๒. ลักษณะของนิ้ว มาตรฐานของนิ้วมือ  ลักษณะของนิ้วตามธรรมชาติ,ผิดธรรมชาติ  เช่น นิ้วตรง  นิ้วเก  นิ้วบิด   นิ้วเอียง  นิ้วงอ 

๓. ลักษณะของเนินต่างๆบนฝ่ามือ  ความหมายดาวบนฝ่ามือ (ดาวจันทร์  ดาวอังคาร  ดาวพุธ  ดาวพฤหัส  ดาวศุกร์   ดาวเสาร์   ดาวราหู)

๔. ลักษณะของเนื้อบนฝ่ามือเป็นเช่นใด(บอกนิสัยหนักเอาเบาสู้  สบาย  รักสบาย)  เหมาะกับอาชีพประเภทไหน (แข็ง  สปริง  นุ่ม  เหลว)(สาก หยาบ ละเอียด)

๕. การเกิดของเส้นหลักและการตีความ : เส้นชีวิต  เส้นสมอง  เส้นใจ   เส้นเสาร์(เส้นวาสนา)  

๖. การเกิดของเส้นรอง และการอ่านความหมาย: เส้นอาทิตย์  เส้นพุธ  เส้นพฤหัส  เส้นเดินทาง(เดินทางไกล  เดินทางใกล้ๆ)  เส้นสมรส(เส้นคู่)  เส้นบุตร  เส้นอุปถัมภ์  เส้นใฝ่รู้   เส้นฟลุ๊ค  

๗. ลักษณะของเส้นดี  เส้นร้าย  

๘. เครื่องหมาย,สัญญาลักษณ์ต่างๆที่ปรากฏบนฝ่ามือ และการแปลความ

๙. สีของเส้น  ขาว  จืดๆ   น้ำตาล  ดำ  เขียว   ชมพู  แดง

๑๐. การวัดอายุ เพื่อหาช่วงชีวิตทั้งดีและควรระวัง

๑๑. ให้ดูภาพฝ่ามือจริง    การฝึกปฏิบัติในแต่ละครั้ง

๑๒. จรรยาบรรณของนักพยากรณ์

 

 Copyright © 2019 All Rights Reserved.
มูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ สถานที่ตั้ง เลขที่ 24 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน แขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-4243377 Email : horathaimail@yahoo.com


eXTReMe Trackerwww.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com