ReadyPlanet.com
dot
bulletHome
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletสมเด็จพระสังฆราช
bulletสารมูลนิธิสมาคมโหรฯ
bulletความเป็นมามูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์มูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการมูลนิธิฯ
bulletอาจารย์ผู้ทรงเกียรติ
bulletสถานที่ตั้งมูลนิธิฯ
dot
การเรียนการสอน
dot
bulletตารางการอบรม
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletห้องเรียนออนไลน์
bulletสถานที่ตั้งมูลนิธิฯ
dot
รายละเอียดหลักสูตร
dot
bulletดารา+โหราศาสตร์
bulletโหราศาสตร์สากลยูเรเนี่ยน
bulletโหราศาสตร์ไทย
bulletสุริยาตร์ศึกษา
bulletลายมือ(หัตถศาสตร์)
bulletกาลเวลาบนฝ่ามือ
bulletเลข 7 ตัว 9 ฐาน
dot
อาจารย์ผู้บรรยายที่มูลนิธิฯ
dot
bulletอ.อารี สวัสดี
bulletอ.วรพล ไม้สน
bulletอ.ลี ภัทรพงศ์มณี
bulletอ.จักรกฤษณ์ แร่ทอง
bulletอ.กิตตินันท์ เจนาคม
bulletอ.ภารต ถิ่นคำ
dot
กิจกรรมมูลนิธิฯ
dot
bulletทำบุญขึ้นบ้านใหม่
bulletพยากรณ์การกุศล 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช
bulletพยากรณ์การกุศล (1) สมเด็จพระเทพฯ
bulletพยากรณ์การกุศล (2) สมเด็จพระเทพฯ
dot
รับพยากรณ์ดวงขะตา
dot
bulletพยากรณ์ที่มูลนิธิฯ
bulletพยากรณ์นอกสถานที่
dot
บทความของอาจารย์ประจำมูลนิธิฯ
dot
bulletเรื่องที่ควรรู้ ดูเหมือนจะเข้าใจ
bulletถ้าจะเรียนโหรา ให้ฆ่าอ.ทั้ง ๔
dot
บทความหมอเถา(วัลย์)
dot
bulletหน้าพากย์
bulletเกณฑ์ชันษา
bulletดวงพระ
bulletดวงสองชั้น
bulletดาวแฝงแสง
bulletดวงชาวเกาะ
bulletดาวลอย
bulletตนุเศษ
bulletพระเคราะห์ถ่ายเรือน
bulletฤกษ์งาม-ยามดี
bulletลักคเนย์
bulletพินทุบาทว์
bulletดาวบุพกรรม
bulletบุษบามีคู่
bulletยามอัฎฐกาล
bulletกฎแห่งกรรม
bulletตั้งชื่อเด็ก
bulletยามกาลชะตา
bulletดาวคู่มิตร-คู่ธาตุ
bulletห้ามฤกษ์
bulletจับโจร
bulletบุพกรรมแห่งดาว
bulletเรียนโหราศาสตร์
bulletทักษาประสมเรือน
bulletจุดคราสในดวงชะตา
bulletทักษาสมเด็จ
bullet๓ ลัคนา
bulletอ่านดาว
dot
บทความทั่วไป
dot
bulletฮวงจุ้ยกับการเปลี่ยนแปลง
bulletความเป็นกลางกับศาสตร์โบราณของจีน
bulletจีนกับการเปลี่ยนแปลง
dot
อื่นๆ
dot
dot
แกลลอรี่ภาพกิจกรรมมูลนิธิฯ ต้องการดู Click ที่รูปด้านล่าง 1 ครั้ง
dot


งานเลี้ยงขอบคุณนักพยากรณ์
งานพยากรณ์การกุศล เฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ (2)
งานพยากรณ์การกุศล เฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ (1)
งานพยากรณ์การกุศล 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช
ถวายพวงมาลา ตำหนักเพ็ชร
งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่
ถวายพระพรสมเด็จพระสังฆราช
แจกประกาศนียบัตร นักพยากรณ์ งานพยากรณ์การกุศล
กระทรวงวัฒนธรรม
Work Shop การใช้โปรแกรม Uranus 2.6 และ 3.1
มหัศจรรย์ดวงอาทิตย์ตกตรง 15 ช่องประตู และจันทรุปราคาเต็มดวง  ปราสาทหินพนมรุ้ง บุรียรัมย์
เปิดพระบรมราชานุสาวรีย์​ ร.๔ หน้าวังสราญรมย์ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
วางมาลาวันคล้ายวันสวรรคต พระจอมเกล้าฯ ร.4


กาลเวลาบนฝ่ามือ

เป็นวิชาพยากรณ์ ที่ผสมผสานสาศาตร์เข้าด้วยกัน คือ หัตถศาสตร์ (ลายมือ) โหราศาสตร์ และดาราศาสตร์ ทำให้คำพยากรณ์ทีได้มีความแม่นยำสูง ที่เน้นคำว่า กาลเวลา เพราะวิชาโหราศาสตร์ก็คือ วิชาที่ว่าด้วยเวลานั้นเอง การพยากรณ์ใดๆ นักพยากรณ์ต้องเป็นผู้ตอบคำถามว่าเมื่อใด? เหตุการณ์จึงจะเกิดขึ้นกับเจ้าชะตา โดยดูจากตำแหน่งดวงดาวบนท้องฟ้า และลักษณะต่างๆ บนฝ่ามือ

สอนโดย อาจารย์ลี ภัทรพงศ์มณี ผู้เชี่ยวชาญทั้ง โหราศาสตร์ไทย ดาราศาสตร์ และหัตถศาสตร์ จนสามารถนำมาผสมผสานเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นมาได้อย่างหน้าประทับใจ

 

กาลเวลาบนฝ่ามือ

 

คือ กาล = กาละ = เวลา

กาลเวลาบนฝ่ามือ คือการหาเวลาของเหตุการณ์ที่เกิดกับเจ้าชะตา โดยสามารถสอบอายุของเหตุการณ์ในอดีตถ้าถูกต้อง การพยากรณ์ในปัจจุบันก็ถูกต้อง การพยากรณ์อนาคตจะถูกต้องด้วย

วิชาลายมือ มีจุดเด่นที่ว่า

- สามารถบอกเหตุการณ์ในปัจจุบันขณะที่ดูได้ ใช้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ

- สามารถบอกลักษณะงานหนัก งานเบา ความขยัน,อดทนของเจ้ามือ

- บอกอารมณ์,ความคิด,ความแปรปรวนของจิตใจ+ความคิด การพัฒนาตนเองด้านใด

- สามารถบอกเหตุการณ์ที่จะถึงในอนาคตได้ เพื่อเตรียมเร่งหรือชะลอ หรือเริ่มลุย ด้วยความขยัน อดทน เพื่อต้องตัวได้

- สามารถดูอนาคต ช่วงชีวิตที่ประสบความสำเร็จ เกิดความมั่นคงในชีวิตของเราได้ว่าจะเกิดเมื่อไหร่

- สามารถบอกสิ่งที่ควรระวัง ไม่ว่าจะเป็นเหตุใดๆ เรื่องงาน ลูกน้องบริวาร บุคคลภายนอก บอกคนภายใน และเหตุร้าย

การหาอายุ ก็วัดตามสัดส่วนของเจ้าของมือ (ภาษาดารา+โหราศาสตร์ เรียก สัดส่วนทองคำ 1.618) ในวิชาลายมือจะสามารถบอกวันเดือนปีได้ตามสัดส่วนของเจ้าชะตา

- บนฝ่ามือจะเห็นดาวในมือกับในดวงสัมพันธ์กัน บอกความเข้มแข็งของดาว มือไม่โกหก ดวงก็ไม่โกหก สองวิชาทั้งลายมือและโหราศาสตร์จะสอบกันเองเป็นวิชาบริสุทธิ์ ที่สามารถสอบวาสนาโดยไม่บิดเบี้ยว สอนให้คิด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ให้คิดดี ปฎิบัติดี กรรมดีหรือกุศลที่สร้างจะส่งผลให้ก้าวหน้าเห็นผล และแก้ปัญหาบางอย่างของเจ้าชะตาที่ติด,ขัด อยู่ ให้ผ่านไปอย่างมีคุณภาพของชีวิต

- การใช้วิชาลายมือ และโหราศาสตร์ เพื่อสอบเทียบในเรื่องวันเวลา เพื่อบอกจุดเวลาที่อำนวย

การใช้วิชาดารา+โหราศาสตร์ เข้ามาจับร่วม จะทราบลักษณะเจ้าชะตาเป็นแบบรุก แบบรับ เหมาะสำหรับทำงานประเภทใด อยู่ในสถานที่ หรือออกไปลุย

การศึกษา ดารา+โหราศาสตร์ การฝึกดูดาว รู้ดาวเคลื่อน เหมือนดาวในดวงที่เคลื่อนที่ไปตามวัน เดือน ปี และเวลา การกลับมาซ้ำรอบที่บอกเวลา ช่วยการวางแผนชีวิตส่วนตัว,การทำงาน,การมีสังคม,การสร้างสรรค์สิ่งต่างๆให้เกิดประโยชน์ตนและนำไปสู่ส่วนรวม

สรุป การศึกษาวิชาลายมือ,โหราศาสตร์ไทย เพื่อรู้จักตนเอง (รู้จักตนเอง ฝึกตนเอง)Copyright © 2019 All Rights Reserved.
มูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ สถานที่ตั้ง เลขที่ 24 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน แขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-4243377 Email : horathaimail@yahoo.com


eXTReMe Trackerwww.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com