ReadyPlanet.com
dot
bulletHome
dot
เกี่ยวกับมูลนิธิฯ
dot
bulletสมเด็จพระสังฆราช
bulletสารมูลนิธิสมาคมโหรฯ
bulletความเป็นมามูลนิธิฯ
bulletวัตถุประสงค์มูลนิธิฯ
bulletคณะกรรมการมูลนิธิฯ
bulletอาจารย์ผู้ทรงเกียรติ
bulletสถานที่ตั้งมูลนิธิฯ
dot
การเรียนการสอน
dot
bulletตารางการอบรม
bulletขั้นตอนการสมัคร
bulletห้องเรียนออนไลน์
bulletสถานที่ตั้งมูลนิธิฯ
dot
รายละเอียดหลักสูตร
dot
bulletดารา+โหราศาสตร์
bulletโหราศาสตร์สากลยูเรเนี่ยน
bulletโหราศาสตร์ไทย
bulletสุริยาตร์ศึกษา
bulletลายมือ(หัตถศาสตร์)
bulletกาลเวลาบนฝ่ามือ
bulletเลข 7 ตัว 9 ฐาน
dot
อาจารย์ผู้บรรยายที่มูลนิธิฯ
dot
bulletอ.อารี สวัสดี
bulletอ.วรพล ไม้สน
bulletอ.ลี ภัทรพงศ์มณี
bulletอ.จักรกฤษณ์ แร่ทอง
bulletอ.กิตตินันท์ เจนาคม
bulletอ.ภารต ถิ่นคำ
dot
กิจกรรมมูลนิธิฯ
dot
bulletทำบุญขึ้นบ้านใหม่
bulletพยากรณ์การกุศล 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช
bulletพยากรณ์การกุศล (1) สมเด็จพระเทพฯ
bulletพยากรณ์การกุศล (2) สมเด็จพระเทพฯ
dot
รับพยากรณ์ดวงขะตา
dot
bulletพยากรณ์ที่มูลนิธิฯ
bulletพยากรณ์นอกสถานที่
dot
บทความของอาจารย์ประจำมูลนิธิฯ
dot
bulletเรื่องที่ควรรู้ ดูเหมือนจะเข้าใจ
bulletถ้าจะเรียนโหรา ให้ฆ่าอ.ทั้ง ๔
dot
บทความหมอเถา(วัลย์)
dot
bulletหน้าพากย์
bulletเกณฑ์ชันษา
bulletดวงพระ
bulletดวงสองชั้น
bulletดาวแฝงแสง
bulletดวงชาวเกาะ
bulletดาวลอย
bulletตนุเศษ
bulletพระเคราะห์ถ่ายเรือน
bulletฤกษ์งาม-ยามดี
bulletลักคเนย์
bulletพินทุบาทว์
bulletดาวบุพกรรม
bulletบุษบามีคู่
bulletยามอัฎฐกาล
bulletกฎแห่งกรรม
bulletตั้งชื่อเด็ก
bulletยามกาลชะตา
bulletดาวคู่มิตร-คู่ธาตุ
bulletห้ามฤกษ์
bulletจับโจร
bulletบุพกรรมแห่งดาว
bulletเรียนโหราศาสตร์
bulletทักษาประสมเรือน
bulletจุดคราสในดวงชะตา
bulletทักษาสมเด็จ
bullet๓ ลัคนา
bulletอ่านดาว
dot
บทความทั่วไป
dot
bulletฮวงจุ้ยกับการเปลี่ยนแปลง
bulletความเป็นกลางกับศาสตร์โบราณของจีน
bulletจีนกับการเปลี่ยนแปลง
dot
อื่นๆ
dot
dot
แกลลอรี่ภาพกิจกรรมมูลนิธิฯ ต้องการดู Click ที่รูปด้านล่าง 1 ครั้ง
dot


งานเลี้ยงขอบคุณนักพยากรณ์
งานพยากรณ์การกุศล เฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ (2)
งานพยากรณ์การกุศล เฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ (1)
งานพยากรณ์การกุศล 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช
ถวายพวงมาลา ตำหนักเพ็ชร
งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่
ถวายพระพรสมเด็จพระสังฆราช
แจกประกาศนียบัตร นักพยากรณ์ งานพยากรณ์การกุศล
กระทรวงวัฒนธรรม
Work Shop การใช้โปรแกรม Uranus 2.6 และ 3.1
มหัศจรรย์ดวงอาทิตย์ตกตรง 15 ช่องประตู และจันทรุปราคาเต็มดวง  ปราสาทหินพนมรุ้ง บุรียรัมย์
เปิดพระบรมราชานุสาวรีย์​ ร.๔ หน้าวังสราญรมย์ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
วางมาลาวันคล้ายวันสวรรคต พระจอมเกล้าฯ ร.4


ฮวงจุ้ยกับการเปลี่ยนแปลง


ฮวงจุ้ยกับการเปลี่ยนแปลง
โดย ฮกบุ้ง

ฮวง แปลว่า ลม

จุ้ย แปลว่า น้ำ

ฮวงจุ้ย คือ สภาพแวดล้อมที่มีองค์ประกอบสำคัญ 2 ส่วน ประกอบด้วย ลม กับ น้ำ

ลม หมายถึง สภาวะการเคลื่อนไหวในอากาศ เป็นกระแสที่มีกำลังแรงทั้งผลักและดึง ลมจะไหลจากที่ต่ำขึ้นสู่

เบื้องสูง ลมพัดอยู่เบื้องบน

น้ำ หมายถึง สภาวะของการไหล การเคลื่อนตัวของกระแสของเหลว น้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ น้ำไหลสู่

เบื้องล่าง

ลม กับ น้ำ จึงเปรียบเสมือนกระแสของพลังจักวาล พลังปราณ หรือ ชี่ ที่กลมกลืนกับธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความสมดุล นำมาซึ่งพลังบวกกับพลังลบ ในวิชาฮวงจุ้ย เรียกว่า หยาง กับ หยิน หยางคือบวก หยินคือลบ หากสถานที่ใดมีพลังหยางและพลังหยินเท่าเทียมกันหมายถึงความสมดุลกลมกลืน

 

หลักวิชาฮวงจุ้ย เริ่มต้นที่ความว่างเปล่า ความว่างเปล่าแยกออกเป็น 2 จาก 2 เป็น 4, จาก 4 เป็น 8, จาก 8 เป็น 24 จาก 24 เป็น 60 แยกออกเป็นทิศทาง,เป็นฤดูกาล , เป็นธาตุ เป็นต้น

จักรวาลมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา ในจักวาลไม่ใช่มีเฉพาะจักรวาลเดียว แต่มีหลาย ๆจักรวาล เป็นอนันต-จักรวาล การไม่หยุดนิ่งของจักรวาลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่มีที่สิ้นสุด โดยแยกจากหยินและหยาง เป็น 4 จาก 4 เป็น 8 จาก 8 เป็น 64 เป็นสัญลักษณ์ 64 แบบ เป็นการก่อเกิด การดำรงอยู่ การเสื่อม และ การสลายตัว แล้วก็กลับมาเกิดใหม่จนสิ้นสุด เป็นไปอย่างนี้ไม่มีวันสุดสิ้น ดั่งคำพระสอนว่า “ เรียนทางโลกต้องเคลื่อนไหว เรียนทางธรรมต้องหยุดนิ่ง” ดังนั้น การเคลื่อนไหวจึงเป็นการศึกษาเกี่ยวกับทางโลก เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่ง สภาวะการดำเนินชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มนุษย์เกิดมามีวิถีการดำเนินชีวิตที่มาจากการกระทำที่เคยก่อเกิดขึ้นมาในอดีต คือ เป็นดวงชะตาที่ฟ้าได้กำหนดขึ้นมาแล้ว ซึ่งมาจากการเคลื่อนไหวของจักรวาล เกิดมา ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่มีสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตตั้งแต่การกระทำ การแสดงออก พฤติกรรม และความประพฤติ ในลักษณะทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

 

การเปลี่ยนแปลงเป็นปกติของธรรมชาติ ทุกอย่างแบ่งเป็นสอง เป็นคู่ ๆ ความสมดุลกลมกลืนมาจากความเท่าเทียมกัน เช่น ธรรมชาติกำหนดให้ฟ้าดินมาเป็นคู่กัน ฟ้า คือหยาง ดิน คือหยิน มนุษย์มี 2 เพศ คือ ชาย กับ หญิง

ชาย เป็น หยาง และหญิงเป็นหยิน มิติของเวลากลางวันเป็นหยาง กลางคืนเป็นหยิน สภาพภูมิศาสตร์ ที่ดอนเป็นหยาง และ ที่ลุ่มเป็นหยิน เป็นต้น

 

สายน้ำที่ไหลผ่านเลยไปแล้ว ไม่ไหลย้อนกลับ เหมือนชีวิตที่ผ่านไปกับกาลเวลา ไม่สามารถเรียกเวลากลับมาได้ แม้สภาวะเศรษฐกิจจะเปลี่ยนแปลงเร็วมากมีผลต่อชีวิตของเรา ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามธรรมดาของโลก คนเราเมื่อถูกกระหน่ำด้วยวิถีการเปลี่ยนแปลงของโลก ย่อมตื่นตระหนก และพยายามวิ่งหาที่พึ่ง โดยที่เราไม่รู้เลยว่าที่พึ่งของเราที่แท้คืออะไร จะหาได้จากที่ไหน : ที่พึ่งในป่า บนภูเขา ใต้ต้นไม้ วัตถุโบราณ โบราณสถาน วัตถุมงคล หรือแม้แต่ผู้มีอำนาจบางคนก็ หาที่พึ่งจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในหนังสือคัมภีร์การเปลี่ยนแปลง หรือเรียกว่า อี้จิง ได้อธิบายถึงวิธีการปรับตัว การปรับสภาพให้เข้ากับเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ เช่น การปรับปรุงสถานที่ หรือการปรับปรุง

พฤติกรรมของตัวเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง เพื่อให้ได้มาซึ่งความมั่นคง ปลอดภัย หรือ มั่งคั่งในชีวิต คือได้ทั้งโชคได้ทั้งบารมี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัญญาของแต่ละคน พระท่านสอนว่า ให้มั่นถามตัวเองอยู่เสมอว่า “ เราเกิดมาทำไม เกิดมาแล้วเอาอะไรไปได้บ้าง” คิดบ่อยๆปัญญาก็เกิด ตัวปัญญานี่แหละจะทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น

 

ขงจื้อ นักปราชญ์ในอดีต เคยกล่าวไว้ว่า ถ้ามีเวลามากกว่านี้ในชีวิตที่เหลืออยู่ จะใช้เวลาทั้งหมดของชีวิตศึกษาค้นคว้าคัมภีร์แห่งการเปลี่ยนแปลงหรืออี้จิง หรือท่านกำลังจะค้นหาจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายในชีวิตเพื่อที่จะไปให้ถึงสภาวะที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์ธรรมชาติ แต่สำหรับปุถุชนคนทั่วไปก็แสดงความจำนงที่จะหาที่พึ่งที่ช่วยให้ตนเองมีชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อให้เกิดโชคลาภบารมีด้วยวิธีจัดทำเลโดยคิดว่านี่คือวิธีที่จะให้ได้มาซึ่งความสุขความสำเร็จ โดยมองข้ามพฤติกรรม ความประพฤติ หรือวินัยในการปฎิบัติตนให้สอดคล้องกับธรรมชาติ ผลที่ได้ก็ไม่เต็มที่ดั่งที่คาดไว้

 

กระแสของลมกับน้ำเป็นสภาวะของการเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง ขอยกตัวอย่างในพงศวดารสามก๊ก เกี่ยวกับการปรับตัวให้สอดคล้องกับธรรมชาติ คือ ขงเบ้ง เป็นบุคคลที่ไม่ได้ร่ำรวย แต่ต้องอพยพหนีสงคราม มาตั้งรกราก สร้างกระท่อมและหาเลี้ยงชีพด้วยเกษตรกรรม ฟ้าไม่ได้กำหนดมาให้เกิดมาพบกับความร่ำรวย มั่งคั่ง หรือเกิดมาแล้วสบาย ขงเบ้งเป็นคนมีความรู้ สิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาคือการทุ่มเทเวลาให้กับการเรียน การศึกษา สร้างองค์ความรู้ให้กับตนเอง ท่านผู้รู้ก็เรียกตอนนี้ว่า เป็น มังกรซ่อนกาย หรือเร้นกาย ยังไม่ถึงเวลาแสดงตัวก็เก็บตัวอยู่ เวลาหมดไปกับการเรียนรู้ หาข้อมูล เพื่อมีเป้าหมายว่าสักวันจะได้แสดงฝีมือให้ประจักรแก่ชาวโลก ความสำเร็จต้องใช้เวลารอคอย และเมื่อถึงเวลาก็แสดงตน ในตอนนี้ที่ผู้รู้ก็ให้ฉายาว่า มังกรเหิญเวหา หรือ มังกรทะยานฟ้า โลดแล่นไปกับวิถีชีวิตที่ตนเองวางรากฐานเอาไว้ ความสำเร็จที่ขงเบ้งได้รับมาจากการวางตัวเองให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ (ในศัพท์การตลาด บางท่านว่าเหมือนเป็นการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ Product Positioning ยังไม่ใช่เป็นการ Re-branding แต่เป็นการ Create Brand หรือทำให้เกิด Brand awareness เพื่อให้เกิด Brand loyalty) ย้อนกลับมาเรื่องฮวงจุ้ย ขงเบ้งมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับโหราศาสตร์ และรู้ดวงชะตาชีวิตของตนเองว่ามีวาสนาอย่างไร และทำตนเองให้ประสพความสำเร็จในชีวิต บางคนมีบุญวาสนาดีก็ออกแรงทำงานน้อยหน่อย แต่ถ้ารู้ตัวว่ายังต้องช่วยตนเองมาก ก็ต้องสร้างวินัยในการปฎิบัติ ให้สอดคล้องกับธรรมชาติ ก็ต้องออกแรงมากหน่อย

หนทางที่จะสำเร็จได้ไม่ใช่ทำอะไรสุดโต่ง คือไม่ตึงไปไม่หย่อนไป แต่เป็นหนทางสายกลางที่พระท่านสอนไว้ ฮวงจุ้ยไม่ใช่เป็นทั้งหมดของชีวิต แต่เป็นการสร้างโอกาสให้กับชีวิตให้ได้มาซึ่งโชคลาภบารมีนอกเหนือไปจากวาสนาและความประพฤติของตนเอง

 

เล่าปี่ กวนอู และเตียวหุย ทำสัตย์สาบานเป็นพี่น้องกัน มีอุดมการณ์ร่วมกันที่จะกอบกู้บ้านเมือง นี่เป็นเหตุให้ต้องรวมตัวกัน แต่ถ้าบ้านเมืองเป็นปกติสุขก็คงไม่เกิดเหตุการณ์นี้ขี้น เรื่องนี้ก็คงไม่มีบันทึกเอาไว้ ใครทำอะไรไว้ประวัติศาสตร์ก็จะบันทึกเอาไว้อย่างนั้น จุดนี้เป็นจุดเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิต คือมีเป้าหมายเพื่อความสุขและความสำเร็จ เขาเลือกวิธีที่ต้องผ่านอุปสรรคมากมาย ในทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงนี้ มังกรทั้ง 3 ตัวนี้เลือกที่จะใช้วิธีการต่อสู้ด้วยการใช้กำลัง เป็นวิธีที่รุนแรงไปหน่อย ผู้เขียนพิจารณาเอาว่านี้น่าจะเป็นวิธีของหยิน เพราะการแสดงพละกำลังเพื่อการต่อสู้แบบรุนแรงมาจากภายในของจิตใจที่มีความกดดัน เก็บกดแล้วปะทุออกมาด้วยการสู้รบเอาชีวิตเข้าแลก ดังนั้นความสำเร็จจึงเกิดขึ้นได้ยาก แต่เหตุการณ์ที่ทำให้สอดคล้องกับความสำเร็จคือการได้มาจากปัญญาของขงเบ้ง ผู้เขียนพิจารณาว่านี้คือวิธีของหยาง ข้างหนึ่งใช้กำลัง ข้างหนี่งใช้ความคิดปัญญา ความสำเร็จจึงเกิดขึ้น

อีกตัวอย่างในสมัยยุคจ้านกว๋อ ยุคที่มีการแบ่งก๊กมากถึง 6 ก๊ก หรือ 6 รัฐ ยังไม่รวมเป็นหนึ่ง คือสมัยก่อนจิ๋นซีฮ่องเต้จะขึ้นครองราชย์ คืออี้เหยินพ่อของจิ๋นซี ขณะนั้นเป็นลูกของฉินอ๋องเจ้าครองรัฐฉิน(ปู่ของจิ่นซี) ฉินอ๋องมีบุตรอยู่ประมาณ 20 คน อี้เหยิน เป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยได้รับความสนใจจากฉินอ๋อง และเป็นบุตรของนางสนมที่ไม่โปรดปราน ถูกส่งตัวไปเป็นตัวประกันของรัฐจ้าว เพื่อป้องกันไม่ให้รัฐจ้าวรุกราน อี้เหยิน ไม่รู้ว่าตัวเองจะได้กลับมาบ้านเมืองเมื่อไหร่ และก็ไม่เป็นที่สนใจของคนเมืองจ้าวด้วย ในตอนนั้นมีพ่อค้าชาวเมืองของรัฐอ้วยคนหนึ่ง ชื่อ หลี่ปุ้เหว่ย เป็นพ่อค้าที่เดินทางไปทั่ว ค้าขายเก่ง มีกำไรมาก ทุกอย่างมองแต่ตัวกำไรเป็นหลัก ลงทุนอะไรก็หวังแต่กำไร นี่คือวิสัยของพ่อค้า หลี่ปุ้เหว่ยเดินทางมาค้าขายที่รัฐจ้าวหลายครั้ง มีอยู่คราวหนึ่งได้พบกับ อี้เหยิน เมื่อได้พูดคุยกัน จึงเกิดความคิดว่าหากลงทุนกับการสร้างคนน่าจะได้กำไรอย่างมากมาย เมื่อได้ตกลงกับอี้เหยินแล้วก็วางแผนการ โดยหลักคือการนำทรัพย์สินเงินทองออกมาแจกจ่ายให้กับบุคคลมากมาย เพื่อจะได้นำตัวอี้เหยินกลับมายังรัฐฉิน เงินทองถูกแจกจ่ายไปกับคนของรัฐจ้าว และของรัฐฉิน จนทำให้พระมเหสีของฉินอ๋องรับเอาไว้เป็นบุตรบุญธรรม เพราะมเหสีไม่มีบุตร เมื่อรับเป็นบุตรบุญธรรมแล้วให้เปลี่ยนชื่อใหม่ เดิมชื่ออี้เหยิน เปลี่ยนเป็น ชื่อ จื้อฉู่ การเปลี่ยนชื่อก็เพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ และก็เป็นจุดเปลี่ยนให้คนยอมรับด้วย ต่อมา จื้อฉู่ ก็ได้ปกครองรัฐฉินและทำให้หลี่ปุ้เหว่ย ร่ำรวยมหาศาลรวมทั้งมีอำนาจบารมีได้ยศถาบรรดาศักดิ์ทั้งตระกูล นี่คือวิถีการเปลี่ยนแปลง มังกร2 ตัวได้ผสมผสานความเป็น หยินกับหยางเข้าด้วยกัน หลี่ปุ้ยเหว่ยเป็นหยาง อีกคนเป็นหยิน วิธีการที่ถูกต้องหรือไม่ ไม่ทราบได้ แต่ได้โชคลาภบารมีอยู่กับตัวได้ไม่นาน พอถึงยุคจิ๋นซีขึ้นครองราชย์ก็ได้สั่งยึดทรัพย์ทั้งหมดของหลี่ปุ้เหว่ย และยกเลิกฐานันดรศักดิ์ทั้งหมดของตระกูล สุดท้ายไม่เหลืออะไรเลย

กฎของการเปลี่ยนแปลง คือ การก่อ การเกิด การเติบโต การเสื่อม และสลายไปในที่สุด แล้วก็กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ เป็นอยู่อย่างนี้ไม่สุดสิ้น ไม่มีใครอยู่เหนือกฎของธรรมชาติได้ อิทธิพลของธรรมชาติมีผลต่อที่อยู่อาศัยในสังคมไทย ฮวงจุ้ยเข้ามามีบทบาทในเรื่องของความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรมมากขึ้น วามเชื่อในเรื่องของความกตัญญู การบูชาบรรพบุรุษ เป็นต้น เพื่อให้ได้มาซึ่งโชคลาภบารมี

 

สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านพบความสุขความสำเร็จ ขอย้ำว่าฮวงจุ้ยเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ช่วยให้ท่านมีชีวิตที่ดีขึ้น ชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่อยู่ที่คุณเป็นคนเลือกและปฎิบัติให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณเลือกCopyright © 2019 All Rights Reserved.
มูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ สถานที่ตั้ง เลขที่ 24 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน แขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-4243377 Email : horathaimail@yahoo.com


eXTReMe Trackerwww.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com