ปฏิทินจัดพิมพ์แยก 3 เล่ม (สั่งซื้อโปรดแจ้งเล่มที่ต้องการ)

1. พ.ศ.2461 - พ.ศ.2500
2. พ.ศ.2501 - พ.ศ.2540
3. พ.ศ.2541 - พ.ศ.2580

ปฏิทินโหราศาสตร์ไทยฉบับนี้ เป็นระบบนิรายนะวิธี คำนวณสมผุสดาวพระเคราะห์ ระบบดาราศาสตร์สากล ตัดอายนางศะ แบบลาหิรี เนื่องจากความแตกต่างกันของปฏิทินโหราศาสตร์ไทย รูปแบบ กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดของปฏิทินฯ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ทราบถึงที่มาที่ไป สรุปเป็นข้อ ๆ ดังนี้

① ปฏิทินโหราศาสตร์ไทยฉบับนี้ คำนวณตำแหน่ง/สมผุสดาวระบบดาราศาสตร์ แล้วนำค่าตำแหน่งดาวหรือสมผุสมาปรับเป็น ระบบนิรายนะวิธี โดยตัดค่าอายนางศะ แบบลาหิรี (Lahiri) ปฏิทินฯ คำนวณสมผุสดาวรายวัน ณ เวลา 24:00น. เวลามาตรฐานประเทศไทย (UTC+07:00) , เวลาที่แสดงในปฏิทินฯ ฉบับนี้เป็นเวลามาตรฐานประเทศไทย (UTC+07:00) ทั้งหมด  เวลามาตรฐานประเทศไทย (UTC+07:00) เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน พ.ศ.2463 ก่อนนี้ ประเทศไทยใช้เวลาเวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ (UTC+06:42) เป็นเวลามาตรฐาน ดังนั้นการใช้ปฏิทินฯ ก่อน 1 เมษายน พ.ศ.2463 ต้องปรับฐานเวลาที่ใช้ในช่วงเวลานั้น ๆ คือเวลาท้องถิ่นกรุงเทพฯ (UTC+06:42) โดยนำเวลาในปฏิทินฯ (UTC+07:00) ลบออก 18 นาที 

② เวลาดาว ย้ายราศี ย้ายฤกษ์ ย้ายดิถี ในปฏิทินฯ ฉบับนี้ เป็นผลที่ได้จากการคำนวณ ราศี ฤกษ์ ดิถี ทุก ๆ นาทีในแต่ละวัน เริ่มตั้งแต่เวลา 00.00น.–24.00น. (รวม 1,440 นาที) นำผลคำนวณเปรียบเทียบนาทีต่อนาที เพื่อหาเวลานาทีย้ายราศี ย้ายฤกษ์ ย้ายดิถี จริง

③ สมผุสเกตุไทย (๙) คำนวณสมผุสตามคัมภีร์สุริยยาตร์ ณ เวลา 24:00น. (UTC+07:00)

④ ดาวโคจรวิปริต พักร์ (พ.) ดาวโคจรถอยหลัง , มณฑ์ (ม.) ดาวโคจรช้ากว่าปรกติ เกิดช่วงก่อนและหลังพักร์ และ เสริต (ส.) ดาวโคจรเร็วกว่าปรกติ , การโคจรวิปริตพักร์ พิจารณาองศา ความเร็ว ซึ่งลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับวันก่อนหน้า ส่วน มณฑ์ และ เสริต พิจารณาเปรียบเทียบความเร็วการโคจร กับค่าความเร็วเฉลี่ย

⑤ ปฏิทินฯ ฉบับนี้ เปลี่ยนปีนักษัตร ตามคติพราหมณ์ ในวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า (๕)

⑥ ก่อนปี พ.ศ.2483 ในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม ปฏิทินฯ แสดงปี พ.ศ. ที่คาบเกี่ยวกัน เพราะในช่วงเวลานั้นการบันทึกวันเวลาของไทย ยังคงนับวันขึ้นปีใหม่ เปลี่ยนปี พ.ศ. ในวันที่ 1 เมษายน ดังนั้นปี  พ.ศ.XXXX (YYYY) ค่าแรก XXXX เป็นปี พ.ศ. ที่ได้จากปี ค.ศ. บวก 543 คือนับวันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ ส่วนค่าในวงเล็บ (YYYY) เป็นปี พ.ศ. ของไทยที่ใช้บันทึกเวลาในช่วงนั้น ๆ นับวันที่ 1 เมษายน  เป็นวันขึ้นปีใหม่ และก่อนปี พ.ศ.2432 ปฏิทินฯ แสดงปี พ.ศ. ที่คาบเกี่ยวกัน เพราะในช่วงเวลานั้นการบันทึกวันเวลาของไทยยังคงนับวันขึ้นปีใหม่ เปลี่ยนปี พ.ศ. ใน วันขึ้น ๑ ค่ำ เดือนห้า(๕) หากใช้ปฏิทินฯ ในช่วงเวลาข้างต้น โปรดศึกษากฎเกณฑ์ รวมถึงข้อกำหนดต่าง ๆ ของปฏิทินฯ โดยละเอียด


ปฏิทินโหราศาสตร์ไทยฉบับนี้ จัดทำโดย อ.จักรกฤษณ์ แร่ทอง ผู้พัฒนาเวบไซต์ myhora.com เวบไซต์บริการด้านโหราศาสตร์ ปฏิทินโหรฯ โปรแกรมผูกดวงโหราศาสตร์ไทย สากล ยูเรเนียน ดาราศาสตร์ภาคคำนวณ พยากรณ์ศาสตร์ต่าง ๆ