เว็บบอร์ด

กระทู้ ถามตอบโหราศาสตร์ พยากรณ์ศาสตร์

ปิดปรับปรุงชั่วคราว

ดารา+โหราศาสตร์ เปิดรับสมัครรุ่นใหม่ เรียนพฤศจิกายน 2560

เปิดอบรมวิชา "ดารา+โหราศาสตร์"

พฤศจิกายน 2560

สอนโดย อ.อารี. สวัสดี

..................

ลมหนาวพัดโชย ฟ้าใสๆเหมาะกับการเรียนดูดาว. "ดารา+โหราศาสตร์" อบรมให้ท่านรู้จักทิศจริง ดูดาวอย่างไร?ให้มีความสุข เตรียมตัวอย่างไร?ก่อนไปดูดาว ชี้ดาวได้ ใช้ดาวเป็น(ดาว เมื่อนำมาใช้ประกอบการอ่านดวงชะตาแบบลัด+แบบประมาณการณ์ที่คลาดเคลื่อนน้อยใช้ผลได้จริง เป็นอย่างไร?)


LEEHORA - 20 ตุลาคม พ.ศ.2560 12:19น. (IP: 49.49.235.161)

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1
แจ้งวันเปิดอบรม "วิชาดารา+โหราศาสตร์"

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560

ค่าอบรม 8 ครั้ง 6,000 บาท

สอนโดย อ.อารี สวัสดี

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 0894509058

เอกสารวันลงทะเบียนเรียนในวันเปิดอบรม ดังนี้

๑. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

๒. รูปถ่ายขนาด 2" จำนวน 2 ใบ

๓. วันที่เปิดอบรมให้เขียนใบลงทะเบียนที่ห้องเปิดอบรม พร้อมชำระค่าอบรม


leehora - 25 ตุลาคม พ.ศ.2560 12:48น. (IP: 49.49.238.94)

ความคิดเห็นที่ 2
ฐาปนิต ธีรตาฐิตากร แจ้งลงทะเบียนเรียนกับอาจารย์อารีค่ะ


ฐาปนิต ธีรตาฐิตากร (pasimabkk-at-gamail-dot-com) - 29 ตุลาคม พ.ศ.2560 11:04น. (IP: 171.97.223.62)