ReadyPlanet.com
dot dot
bulletHome
dot
Group Menu
dot
bulletแนะนำมูลนิธิ
bulletโรงเรียนของเรา
bulletอาจารย์เอื้อ บัวสรวง
bulletของขวัญ
bulletติดต่อมูลนิธิฯ
dot
หมอเถา(วัลย์)
dot
bulletหมอเถา(วัลย์)1
bulletหมอเถา(วัลย์)2
bulletหมอเถา(วัลย์)3
dot
แนะนำหลักสูตร
dot
bulletสุริยยาตร์ศึกษา
bulletอ.วรพล ไม้สน (พลังวัชร์)
dot
กิจกรรมมุลนิธิฯ
dot
bulletงานพยากรณ์การกุศลฯ
dot
TEACHER BLOG
dot


อาจารย์อารี สวัสดี (ดารา + โหราศาสตร์ )
อาจารย์ วิโรจน์ กรดนิยมชัย (โหราศาสตร์ ยูเรเนียน)
อาจารย์ ลี ภัทรพงศ์มณี (โหราศาสตร์ไทย)
อาจารย์ วรพล ไม้สน (สุริยยาตร์ศึกษา)
อาจารย์ สิวะพร เมธศาสตร์( เลขเจ็ดตัวเก้าฐาน)
ไพยิปซี


*สถานที่ตั้งใหม่ของมูลนิธิฯ* เลขที่ 24 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน แขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านโหราศาสตร์

วรคติธรรม สำหรับโหร
จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก
ในยามนี้ผู้คนกำลังมีจิตใจวุ่นวายเดือดร้อนเศร้าหมองมาก ด้วยเกิดวิกฤติอย่างรุนแรงนั้น พวกท่านผู้เป็นโหร หรือหมอดูทั้งหลายมีความหมายอย่างมากแก่จิตใตจองเขาเหล่านั้น คำพูดของท่านเป็นที่พึ่งทางจิคใจที่พวกเขาปราถนา นั้นหมายความว่าถ้าท่านพูดดีก็สามารถให้กำลังใจใครๆได้ ช่วยให้คลายทุกข์คลายร้อนได้ แม้เพียงชั่วคราวก็ยังดี ยิ่งเป็นคำพยากรณ์ คำทำนายทายทัก ก็จะยิ่งมีความหมายเป็นพิเศษ เรียกว่าท่านผู้เป๋นโหร เป็นหมอดูทั้งหลายมีโอกาสที่จะทำบุญมากมายยิ่งกว่าใครอื่น หมอดูจะเป็นที่ปรึกษาที่ได้รับความไว้วางใจจากคนทุกฐานะก็ว่าได้ เพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายสำนึกในเกียรติที่ได้รับ ทำหน้าที่อันมีเกียรติให้เต็มที่ ตั้งเมตตาไว้ในจิตให้กว้างขวางให้เต็มด้วยความสามารถแห่งกำลังจิต แล้วแผ่ออกไปช่วยประคับประคองผู้กระทบกระเทือนจากภัยเศรษฐกิจที่กำลังเดือดร้อนจนอยู่ไม่ติด ต้องมาเสียเงินเสียทองให้จนยิ่งขึ้น คงด้วยว่าจะได้รับข่าวดี ที่จะคลี่คลายปัญหาชีวิต ที่จะให้ความหวัง ให้เป็นแสงสว่างในความมืดที่ห้อมล้อมชีวิตอยู่

การจะทำหน้าที่อันมีเกียรติอย่างยิ่งของโหรหรือของหมอดุให้สมกับเกียรติของตน ต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าตนจำเป็นต้องอบรมตนเองให้มีกิริยาท่าทางที่ผู้ได้พบเห็นอบอุ่น
ใจที่จะได้เข้าใกล้ ที่จะกล้าระบายความคับแค้นแน่นหัวใจ จนพอมีความสุขบ้างพอสมควร ต่อจากนั้นก็คงเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลาย ผุ้มีวิชาอ่านดวงให้รู้โชคชะตาราศีจะเป็นโอกาสได้ทำบุญอีกช่วงหนึ่งในตอนนี้คือ ถ้าคำทำนายไม่เพิ่มความหนักในความเป็นทุกข์เป็นร้อนให้แก่ผุ้มาพึ่ง ก็เป็นการไม่ทำบาป แต่ถ้าให้คำทำนายที่ไปเพิ่มความหนักใจ ความตกอกตกใจ แน่นอนเป็นการทำผิด จะว่าปาปก็คงพอได้ เพราะเป็นการก่อทุกข์ให้แก่ผู้อื่น ถ้าไม่เจตนาให้เขาเป็นทุกข์พูดไปตามความรู้ความเห็น บาปก็คงน้อย แต่ถ้าเจตนาจะให้เขาตกใจ เพื่อให้ตนเองมีงานได้เงิน ในการบอกวิธีแก้คำพยากรณ์ให้กลับจากร้ายกลายเป็นดี เช่นนั้นย่อมบาปมาก ที่จริงก็เป็นเรื่องยากสำหรับผู้เป็นหมอดู เพราะบางเรื่องที่ปรากฏอยู่ในดวงชะตานั้นบางทีก็แรงบางทีก็ร้าย ที่ผู้หวังคำพยากรณ์เป็นกำลังใจอาจรับไม่ได้ เช่นนี้ก็ฝากไว้ว่า อย่าเห็นแต่การจะแสดงความเก่งในการพยากรณ์เท่านั้น จงนึกถึงธรรมะเกี่ยวกับการพูดที่สมเด็นพระบรมศาสดาท่านทรงแสดงไว้ว่า
"คำจริงนั้นแม้พูดแล้วไม่เป็นประโยชน์แต่เป็นโทษ อย่าพูดเสียเลยดีกว่า"

ถวายอาลัยสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สฺวฑฺฒโน)
คณะกรรมการมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ ขอนอบน้อมนมัสการถวายอาลัยองค์สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก(เจริญ สฺวฑฺฒโน)พระองค์ท่านทรงพระเมตตาสนับสนุนการก่อตั้งมูลนิธิสมาคมโหรฯอันเป็นคณูปการยิ่ง คณะกรรมการมูลนิธิสมาคมโหรฯทุกท่านสำนึกในพระเมตตาอยู่ทุกขณะและมีความตั้งใจบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ สร้างกุศลอันดีให้สมกับที่พระองค์ทรงตั้งใจให้มีโหรที่ดีบำรุงอยู่ในโลก ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมนมัสการ
สารมูลนิธิสมาคมโหรฯ
ฉบับฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
  
เนื่องด้วยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีชันษา 100 ปี ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษอย่างยิ่ง ทางมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ รู้สึกสำนึกในพระมหาเมตตาของพระองค์ ที่ทรงประทานพระดำริและทุนก้อนหนึ่งให้จัดตั้งมูลนิธิขึ้น และทรงรับมูลนิธิไว้ในพระอุปถัมภ์ ตั้งแต่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2538 ซึ่งทำให้มูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้ถือกำเนิดขึ้นมาและทำประโยชน์ให้กับวงการโหรดังพระดำริของพระองค์ตลอดมานั้น

คณะกรรมการมูลนิธิสมาคมโหรฯ จึงได้มีมติเห็นสมควรให้ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมฉลองวาระอันเป็นมงคลยิ่งนี้ จึงได้จัดทำหนังสือขึ้น 1เล่ม ในชื่อว่า "สารมูลนิธิสมาคมโหรฯ ฉบับฉลองพระชันษา 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก" ราคาเล่มละ  200 บาท โดยเนื้อหาในหนังสือเป็นการรวบรวมพระประวัติ พระเกียรติคุณ และคำสอนของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ รวมถึงบทความวิชาการเกี่ยวกับโหราศาสตร์และศาสตร์การพยากรณ์ต่างๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิทางโหราศาสตร์ และคณาจารย์ของมูลนิธิสมาคมโหรฯ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ :

๑. ร้านหนังสือ ลุงบุญมี (ป้าแก้ว) 084-0202543 

๒. คุณนวพร วิสุทธิไพฑูรย์  089-9823566

เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ
เจริญพระชันษา 100 ปี ในวันที่ 3 ตุลาคม พุทธศักราช 2556

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย น้อมเกล้าฯ ถวายชัยมงคล ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และพระกุศลบารมีที่ได้ทรงบำเพ็ญมาแล้ว จงอำนวยให้ทรงมีสุขพลานามัยสมบูรณ ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน เสด็จสถิตเป็นสิริมิงมงคลแก่พุทธบริษัท และปวงชนทั่วไปตลอดกาลนานเทอญ

งานพยากรณ์การกุศลเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

งานพยากรณ์การกุศล

เฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.

ศูนย์การค้าสยามพารากอน ณ Lifestyle Hall ชั้น ๒ ฝั่ง North

š›š›š›š›š›š›

มูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ จัดงานพยากรณ์การกุศลเนื่องในวาโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพรรษาครบ ๕ รอบ คณะกรรมการมูลนิธิฯจึงมีดำริจัดงานพยากรณ์การกุศลเพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งถวายเป็นพระราชกุศล

งานพยากรณ์การกุศลจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558 เวลา 11.00-19.00 น. ศูนย์การค้าสยามพารากอน ณ Lifestyle Hall ชั้น ๒ ฝั่ง North จำหน่ายบัตรราคา 400 บาท สามารถจองได้ที่หน้างาน

ในงานมี : นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

: การพยากรณ์หลากหลายชนิด มีนักพยากรณ์มาสลับสับเปลี่ยนให้คำพยากรณ์แก่ท่านที่มาร่วมงาน การพยากรณ์มีชนิดต่างๆ ดังนี้

- โหราศาสตร์ไทย (ดวงไทย)

- โหราศาสตร์ยูเรเนียน

- โหราศาสตร์สากล

- โหราศาสตร์ไทย (สิบลัคน์)

- เลขเจ็ดตัว

- หัตถศาสตร์ (ลายมือ)

- ไพ่ยิปซี

- กาลโยค

 
ตารางนักพยากรณ์ ในงานพยากรณ์การกุศล เฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ Lifestyle Hall ชั้น 2 ฝั่ง North ศูนย์การค้าสยามพารากอน ระหว่างวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ ถึงวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2558 นี้ (แก้ไขเพิ่มนักพยากรณ์เป็น 31 ท่าน)


งานพยากรณ์การกุศลเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 24-30 พฤศจิกายน 2557 


    

    

          

"งานพยากรณ์การกุศล ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช"
ระหว่างวันที่ 16-22 ตุลาคม 2556


 
เสวนาคุรโหราศาสตร์ งานพยากรณ์การกุศลวันที่ ๑๙-๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

 
งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ "มุลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์"
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2556

   

 สถานที่ตั้งใหม่ของมูลนิธิสมาคมโหรฯ 
เลขที่  24 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-4243377, 089-4509058 Email :
horathai@yahoo.com

www.facebook.com/horathaipage
สนใจสมัครเรียนวิชาด้านการพยากรณ์แขนงต่างๆ สามารถดูรายละเอียดแต่ละวิชาและตารางเรียนด้านล่างค่ะ
สมัครเรียนโทรติดต่ออาจารย์ลี 089-4509058 ระหว่างเวลา 9.00-18.00 น.

*การชำระเงิน* : บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางลำภู เลขที่บัญชี 008-2-73797-9
ในนาม มูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ AAT.


วัตถุประสงค์มุลนิธิฯ
1. ส่งเสริมการศึกษาวิชาศาสตร์ด้านการพยากรณ์ทุกแขนง ตลอดถึงสวัสดิการของอาจารย์ผู้สอน
2. เพื่อมีทีดินและอาคารที่ทำการ เป็นของมูลนิธิฯ เอง ซึ่งมูลนิธิสามารถก่อสร้าง ซ่อมแซม ให้เจริญยิ่งขึ้นไป
3. เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรุ้ และเผยแพร่วิชาศาสตร์การพยากรณทุกแขนง และกิจกรรมทางศาสนา
4. ทำกิจกรรมอันเป็นสาธรณประโยชน์ โดยร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เช่น การออกทำการพยากรณ์เพื่อหารายได้เพื่อการกุศล
หรือตั้งโรงเรียนสอนวิชาโหราศาสตร์แขนงต่างๆ หรือร่วมกับสถาบันการศึกษาอื่นที่สนใจจะเผยแพร่วิชาศาสตร์ด้านการพยากรณ์ทุกแขนง
5. ไม่ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเมืองกิจกรรมมูลนิธิฯ


1. จัดให้มีพิธีไหว้ครู และรับสัมฤทธิบัตรสำหรับผู้สำเร็จการอบรม
2. จัดทำหนังสือ "สารมูลนิธิสมาคมโหรฯ"เพื่อเผยแพร่ความรุ้โหราศาสตร์ และพยากรณ์ศาสตร์แขนงต่างๆ ตามโอกาศเหมาะสม 
3. จัดให้มีการบรรยายพิเศษในโอกาสต่างๆ เช่น วันไหว้ครู วันที่กิจกรรมพิเศษ
4. รับเชิญบรรยายพิเศษนอกสถานที่
5. รับพยากรณ์นอกสถานที่
6. เผยแพร่ความรุ้โหราศาสตร์และศาสตร์การพยากรณ์ตามหลักสูตรวิชาที่ถูกต้องต่อคนทั่วไป
7. อื่นๆ

ผู้สนใจเข้ารับการอบรมกรุณาลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 089-4509058 Email : horathai@yahoo.com 
ประกาศเปิดอบรมวิชาการพยากรณ์แขนงต่างๆ

วิชาที่เปิดสอน

ผู้สอน

หลักสูตร

ค่าเรียน

เวลาเรียน

หมายเหตุ

 

 

ดารา + โหราศาสตร์

 

 

อ.อารี สวัสดี

8 ครั้ง

 

5,000 บาท

วันอาทิตย์
10.00
-18.00  น.

รับสมัครรุ่นใหม่

ลงทะเบียนที่horathai@yahoo.com

 

งานพยากรณ์การกุศล

 

 

 ศูนย์การค้า สยามพารากอน

 

Lifestyle Hall

ชั้น ๒

ฝั่งNorth

บัตร

400 บาท

วันที่ 23 ก.พ. - 1 มี.ค.2558

มีนักพยากรณ์มาให้บริการที่หน้างาน

สุริยยาตร์ศึกษา
แนวโหราศาสตร์ไทย 
อิงดาราศาสตร์

อ.วรพล ไม้สน
089-5074717
086-6653615

10 ครั้ง

6,000 บาท
+ ค่าเอกสาร
1,000 บาท

เวลา
10.00-15.00

เปิดอบรม

วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2557

 

โหราศาสตร์
ยูเรเนียน

 

อ.วิโรจน์ กรดนิยมชัย
081-6160071

17 ครั้ง

12,000 บาท

วันอาทิตย์
9.00 -16.00

2558

 

โหราศาสตร์ไทย

(สอนพื้นฐานสู่การพยากรณ์)

 

อ.ลี  ภัทรพงศ์มณี

16 ครั้ง

6,000 บาท

วันอาทิตย์
9.00-12.30

เปิดอบรม

29 มีนาคม 2558

กาลเวลาบนฝ่ามือ

 

หัตถศาสตร์
(ลายมือ)

อ.ลี ภัทรพงศ์มณี
089-4509058

12 ครั้ง

 

 

12 ครั้ง

15,000

 

 

6,000 บาท

วันอาทิตย์
เวลา 9.30-14.00 น.

วันเสาร์
9.00-14.00

 


 

เปิดอบรม

24 มกราคม 2558

ไพ่ยิปซี
TAROT

อ.TIKKY(นงลักษ์)

4 ครั้ง

3,000บาท

วันเสาร์
10.0-14.00

เปิดอบรมรุ่นใหม่

    8.3.2558

 

เลขเจ็ดตัวเก้าฐาน

 

อ.สิวะพร เมธศาสตร์
0816188560

ภาคพื้นฐาน
( 16 ครั้ง)

3,000 บาท

วันเสาร์
09.30-12.00

เปิดอบรมรุ่นใหม่
ส 28 ก.พ.2558

 

เลขเจ็ดตัวเก้าฐาน

 

อ.สิวะพร เมธศาสตร์
0816188560

ภาคพยากรณ์
( 10 ครั้ง)

2,500 บาท

วันเสาร์
13.00-15.30

เปิดอบรมรุ่นใหม่
ส 29 พ.ค.2558

การจองวิชาที่เรียน

แจ้งชื่อ นามสกุล  เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้  และวิชาที่สนใจเข้าอบรม ได้ที่ email : horathai@yahoo.com

 การสมัครเรียน *สิ่งจำเป็นที่ต้องทำคือ*
1. กรอกใบลงทะเบียนเรียนเป็นรายวิชา
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 ½ - 2  นิ้ว จำนวน  2 รูป

4. ชำระค่าอบรม : โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย  สาขาบางลำภู  ในนาม มูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ AAT.
เลขที่บัญชี 008-2-73797-9
  เท่าจำนวนที่ประกาศ  นำมาแสดงในวันลงทะเบียน  และควรแจ้งการโอน พร้อมชื่อ นามสกุล

การขอรับสัมฤทธิบัตร

1. ต้องให้อาจารย์ผู้สอนรับรองว่าผ่านการอบรม  และมีชั่วโมงในการอบรมเพียงพอ
2. ต้องเขียนใบลงทะเบียนรับสัมฤทธิบัตร เพื่อขอจบ ให้ email ในการติดต่อไว้ด้วย
3. ต้องชำระค่าลงทะเบียน รายวิชาละ 300 บาท
4.
รับวันไหว้ครู
5. วันไหว้ครูจะมีประกาศทางหน้าเวป   ในสถานที่อบรม  แจ้งให้ผู้อบรมทราบ


เปิดบริการพยากรณ์วันศุกร์,เสาร์,อาทิตย์ เวลา 9.00 -15.00 น.
สำหรับผู้ที่สนใจที่จะปรึกษาเรื่องดวงชะตา : งาน การเงิน ความรัก  ทางมูลนิธิฯ มี "นักพยากรณ์มืออาชีพ" มาให้บริการทุกวันศุกร์  เสาร์และอาทิตย์   
สนใจรับการพยากรณ์สามารถติดต่อสอบถาม และจองนัดวันเวลาพยากรณ์ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 -18.00 น. สนใจติตต่อสอบถามได้ที่ 089-4509058

 รับงานพยากรณ์นอกสถานที่   

สำหรับท่านที่ต้องการนักพยากรณ์เพื่อร่วมงานกิจกรรมของท่าน 
กรุณาติดต่อได้ที่ คุณลี ภัทรพงศ์มณี โทร 089-4509058

หลักสูตรการพยากรณ์แขนงต่างๆ ของมูลนิธิสทาคมโหรฯ

วิชาดารา+โหราศาสตร์ เริ่มต้นที่การรู้จักการโคจรของโลก รุ้จักกฎทองคำ รู้จักการวัดมุมดาว รู้จักเวลา รู้จักทิศ รู้จักดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ รู้จักตำแหน่งต่างๆ ของฟ้า ของดิน รู้จักตัวเอง รุ้จักปรัชญาฟ้า ปรัชญาธรรมชาติ ในที่สุดก้รู้จักตัวเอง


วิชาดารา+โหราศาสตร์ เป็นวิชาที่ปูพื้นฐานวิชาโหราศาสรต์ทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ยูเรเนียน โหราศาสตร์ไทย โหราศาสตร์ไทยภาคสุริยยาตร์ศึกษา ไพ่ยิปซี ฮ้วงจุ้ย และศาสตร์อื่นๆ อีกมากมาย

 

สอนโดยอาจารย์อารี สวัสดี ประธานกรรมการมูลนิธิโหรฯ และนายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย

 

 

More...

โหราศาสตร์ยูเรเนียน คือโหราศาสตร์สากลตามหลักสูตรโหราศาสตร์สำนักฮัมเบอร์ก (Hamburg School) ประเทศเยอรมันนี ซึ่งท่านโหราจารย์ อัลเฟรตด วิตเตอ (Alfred Wite) เป้นผู้วางรากฐานไว้ โดยอาจารย์พลตรี ประยูร พลอารีย์ และอาจารย์จรัญ พิกุล ได้นำเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย

ลักษณะพิเศษของโหราศาสตร์ยูเรเนี่ยน คือ การใช้ทฤษฎีการสะท้อน (Antiscia) ศูนย์รังสี (Half Sum) พระเคราะห์สนธิ (Planetary Pictures) การใช้ดาวทิพย์ (Trans Neptunian Planets) โค้งสุริยยาตร์ (Solar Arc) และเรือนชะตาหลัก 6 แบบ

สอนโดย อาจารย์วิโรจน์ กรดนิยมชัย ผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์ยูเรเนี่ยนอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ผู้รับการถ่ายทอดวิชาจาก อาจารย์พลตรี ประยูร พลอารีย์ โดยตรง มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 20 ปี

More...

สอนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขึ้นสูง ได้แก่ ดาราศาสตร์ที่เข้าสู่โหราศาสตร์ จักรราศี ดาว ตำแหน่งดาว การวางลักคนา สอบดวงชะตา เรือนชะตา ตรีวัย ดาวเจ้าการ และอื่นๆ

สอนโดย อาจารย์ลี ภัทรพงศ์มณี อาจารย์ผู้สอนวิชาโหราศาสตร์ไทยของมูลนิธิสมาคมโหรฯ มากว่า 10 ปี

 

 

More...

เป็นวิชาที่เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับคัมภีร์สุริยยาตร์และเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกัน ได้แก่ ประวัติศาสตร์ ดาราศาสตร์โลกไทย ดาราศาสตร์พื้นฐาน การอ้างอิ้งห้วงเวลาในระดับต่างๆ ปฎิทินสุริยคติสากล ปฎิทินจันทรคติไทย ปฎิทินโหร จากนั้นจึ้งเข้าสู้ภาคคำนวณ ได้แก่ การศึกษาและวิเคราะห์เรื่องของลัคนา ดวงชาตา คัมภีร์สุริยยาตร์ คัมภีร์มานัตต์ และคัมภีร์อื่นๆ การจำลองวงโคจรและวิพีการโคจรตามแบบโบราณ การอธิบายความรุ้ในการคำนวณสุริยุปราคา และจันทรุปราคาด้วยคัมภีร์สารัมภ์ ศึกษาพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในด้าน ดารา โหราศาสตร์ รวมถึงดวงพิไชยสงคราม

สอนโดยอาจารย์วรพล ไม้สน ผู้เชี่ยวชาญคัมภีร์สุริยยาตร์ และโหราศาสตร์ภาคคำนวณแบบโหราณ ทุกระบบในประเทศไทย ผู้พัฒนาโปรแกรมโหราศาสตร์คำนวณระบบคัมภีร์สุริยยาตร์ Suriyayatra เผยแพร่เป็นวิทยาทานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545

More...

หัตถศาสตร์ หรือวิชาดุลายมือ เป็นวิชาพยากรณ์ด้วยการวิเคราะห์จากมือของผู้รบคำพยากรณ์ หลักสูตรลายมือของมูลนิธิสมาคมโหรฯ เป็นหลักสูตรตามแบบของอาจารย์ พลเอก (พิเศษ) ปรีชา แดงบุปผา ปรมาจารย์วิชาหัตถศาสตร์ของไทย ที่เน้นการทำควาเข้าใจและจดบันทึกเองบ สอนให้ดูเส้น ดูสี วัดอายุ และต้องมีการทดสอบด้วยจึงจะผ่านเกณฑ์

สอนโดย อาจารย์ลี ภัทรพงศ์มณี ศิษย์เอกของอาจารย์ พลเอก (พิเศษ) ปรีชา แดงบุปผา ผู้เรียนรู้ สังเกตการณ์และติดตามดูการพยากรณ์ของอาจารย์มากว่า 6 ปี

More...

เป็นวิชาพยากรณ์ ที่ผสมผสานสาศาตร์เข้าด้วยกัน คือ หัตถศาสตร์ (ลายมือ) โหราศาสตร์ และดาราศาสตร์ ทำให้คำพยากรณ์ทีไ่ด้มีความแม่นยำสูง ที่เน้นคำว่า กาลเวลา เพราะวิชาโหราศาสตร์ก็คือ วิชาที่ว่าด้วยเวลานั้นเอง การพยกรณ์ใดๆ นักพยากรณ์ต้องเป็นผู้ตอบคำถามว่าเมื่อใด? เหตุการณ์จึงจะเกิดขึ้นกับเจ้าชะตา โดยดูจากตำแหน่งดวงดาวบนท้องฟ้า และลักษณะต่างๆ บนฝ่ามือ

สอนโดย อาจารย์ลี ภัทรพงศ์มณี ผู้เชี่ยวชาญทั้ง โหราศาสตร์ไทย ดาราศาสตร์ และหัตถศาสตร์ จนสามารถนำมาผสมผสานเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นมาได้อย่างหน้าประทับใจ

More...

หลักสูตรพื้นฐาน สอน : เลขเจ็ดตัวสีฐาน เลขเจ็ดตัวเก้าฐาน ทักษา (ทิศ จังหวัด แร่ธาตุ อักษร อัญมณี ตัวเลข สีรถ) ดาวเสวยอายุ ความหมายดาว

หลักสูตรพื้นฐาน สอน : การพยากรณ์จรปี จรเดือน จรวัน ความแตกต่างของคนที่เกิดในเดือนที่มีเลขเป็นดาวดวงเดียวกัน ทังบุคลิกและหน้าตา คนร่วมชะตาแตกต่างกันย่างไร (ฝาแฝด) กาลชะตา

สอนโดยอาจารย์ สิวะพร เมธศาสตร์ อาจารย์ผุ้สอนวิชา เลข 7 ตัว 9 ฐาน ของมูลนิธิสมคมโหรฯ มากว่า 10 ปี

 

More...

ไพยิปซี หรือไพ่ทาโรต์ (Tarot) เป็นศาสตร์การพยากรณ์ที่ใช้ไพเป็นสื่อในการพยากรณ์ โดยให้นักพยากรณ์ตีความหมายภาษาสัญญาลักษณ์บนหน้าไพ่ที่ถูกหยิบอกมา ไพ่พาโรต์ มีทั้งหมด 78 ใบ แบ่งเป็น ไพ่ชุดใหญ่ (Majou Arcana) 22 ใบ และไพ่ชุดเล็ก (Minor Arcana) 56 ใบ

 

 

More...

 Horathai Webboard  
ห้องเรียนออนไลน์ของเราทุกคน เพื่อนๆ สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาหาข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์ ในเวปบอร์ดของเราก็มีความรู้ในด้านต่างๆ ที่มีทั้งอาจารย์ และเพื่อนๆ ได้ให้ข้อมูล และแลกเปลี่ยนความรู้กันไว้มากมาย เพื่อให้เรานักเรียนโหรรุ่นใหม่ได้เข้าไปศึกษากัน ลองคลิ๊กเข้าไปดู เวปบอร์ด แบบเต็มรูปแบบด้านล่างกันได้เลยค่ะ

More...


Horathai Webboard (20 กระทู้แรก) Click ที่นี่ เพื่อดูกระทู้ทั้งหมดได้เลยค่ะ   
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปักหมุดอาลัยสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก(เจริญ สุวฑฺ...  กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2013-10-256071 / 11
dot
กระทู้ปักหมุดงานพยากรณ์การกุศล23 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2558 ศูน...  กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2015-02-09187 / 0
dot
กระทู้ปักหมุด2558 เปิดอบรม "ดารา+โหราศาสตร์"  กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2015-01-03224 / 2
dot
กระทู้ปักหมุดเปิดอบรม24.1.2558ไพ่ยิปซี2013-05-162450 / 15
dot
กระทู้ปักหมุดโหราศาสตร์ไทย  กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2013-09-231744 / 2
dot
กระทู้ปักหมุดลายมือ(หัตถศาสตร์)2013-05-162363 / 8
dot
กระทู้ปักหมุดแนะนำ"สารมูลนิธิสมาคมโหรฯฉบับฉลองพระชันษา 100...  กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2013-10-291233 / 9
dot
กระทู้ปักหมุดพยากรณ์การกุศล24-30พ.ย.57เซ็นทรัลเวิลด์(ลานอีเดนชั...  กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2014-11-15304 / 1
dot
กระทู้ปักหมุด2.11.2557เปิดอบรมสุริยยาตร์ศึกษา  กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2014-10-31254 / 0
dot
กระทู้ปักหมุดเสวนา "โหราศาสตร์ไทยกับวิถีชีวิตคนไทย" 9...  กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2014-08-27405 / 1
dot
กระทู้ปักหมุดเสวนาปาร์ตี้ "วิชาการเนื้อๆ กับความเชื่อเรื่อ...  กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2014-07-07736 / 0
dot
กระทู้ปักหมุดฟุตบอลโลก2014 กับ อ.กิตตินันท์ (กิจกรรมพิเศษ ฟรี)  กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2014-06-18696 / 0
dot
กระทู้ปักหมุดกิจกรรมพิเศษ แนะนำการใช้โปรแกรมโหราศาสตร์ยูเรเนียน...2014-03-15828 / 3
dot
กระทู้ปักหมุดทำบุญที่ทำการใหม่13.10.2556  กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2013-10-061107 / 0
dot
กระทู้ปักหมุดประกาศที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่ของมูลนิธิสมาคมโหรฯ  กระทู้ตั้งโดยเว็บมาสเตอร์2013-09-231697 / 5
dot
กระทู้ปักหมุดนัดประกอบกล้องดูดาว2012-11-141994 / 2
dot
กระทู้น่าสนใจรับตอบปัญหาด้วยวิชาโหราศาสตร์ไทย รวิ กระทู้ ๗๕2011-07-0515313 / 400
dot
กระทู้น่าสนใจโหราหัตถศาสตร์ 2011-12-0114828 / 308
dot
กระทู้ปกติวิชาเริ่มแรกของโหราศาสตร์2014-12-11167 / 3
dot
กระทู้ปกติชีวิตครอบครัว2015-02-1932 / 1
dot
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณอาจารย์และเพื่อนๆ ทุกๆท่าน ที่แวะเข้ามาเยี่ยมชม และใช้เวปของมูลนิธิฯ เป็นที่แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านโหราศาสตร์ ทีมงานจะพยายามพัฒนาเวปของเราให้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ เผยแพร่วิชาโหราศาสตร์ และกิจกรรมทางพุทธศาสนา ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ

มูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์

สถานที่ตั้ง เลขที่ 24 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน แขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-4243377 Email : horathaimail@yahoo.com

eXTReMe Trackerwww.horawej.com เวปนิตยสาร โหราเวสม์  เพื่อการศึกษาค้นคว้า โหราศาสตร์ และศาสตร์ต่าง ๆ รวมทั้งโปรแกรมผูกดวงต่าง ๆ มากมาย ทางเรายินดี เป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่ ความรู้ทางศาสตร์ แห่งโหรศาสตร์ และอื่น ๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดหากท่านใดต้องการรับการพยากรณ์เชิญในห้องกระทู้ มีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคอย ตอนรับท่าน อยู่หลายท่าน เรียนเชิญครับ ด้วยความเคารพอย่างสูง webmaster horawej@horawej.com