เกี่ยวกับมูลนิธิฯ

กิจกรรมมูลนิธิสมาคมโหรฯ

กิจกรรมมูลนิธิสมาคมโหรฯ

1. จัดให้มีพิธีไหว้ครู และรับสัมฤทธิบัตรสำหรับผู้สำเร็จการอบรม

2. จัดทำหนังสือ "สารมูลนิธิสมาคมโหรฯ"เพื่อเผยแพร่ความรุ้โหราศาสตร์ และพยากรณ์ศาสตร์แขนงต่างๆ ตามโอกาศเหมาะสม

3. จัดให้มีการบรรยายพิเศษในโอกาสต่างๆ เช่น วันไหว้ครู วันที่กิจกรรมพิเศษ

4. รับเชิญบรรยายพิเศษนอกสถานที่

5. รับพยากรณ์นอกสถานที่

6. เผยแพร่ความรู้โหราศาสตร์และศาสตร์การพยากรณ์ตามหลักสูตรวิชาที่ถูกต้องต่อคนทั่วไป

7. อื่นๆ

การดำเนินงานของมูลนิธิฯ

จัดให้มีการเปิดอบรมวิชาพยากรณ์ในสาขาต่างๆ ดังนี้

หลักสูตรโหราศาสตร์ :

• ดารา + โหราศาสตร์

หลักสูตรโหราศาสตร์ไทย วิชาที่เปิดอบรม :

• โหราศาสตร์ไทย

• โหราศาสตร์ไทย "สุริยยาตร์ศึกษา"

หลักสูตรโหราศาสตร์ยูเรเนียน

หลักสูตรหัตถศาสตร์ วิชาที่เปิดอบรม :

• หัตถศาสตร์

• กาลเวลาบนฝ่ามือ (ลายมือ+โหราศาสตร์ไทย+ดารา โหราศาสตร์)

หลักสูตรเลข 7 ตัว

หลักสูตรไพ่ยิปซี