ขอเชิญร่วมกิจกรรมพยากรณ์ฟรี ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 2563

ขอเชิญร่วมกิจกรรมพยากรณ์ฟรี ในงานเปิดบ้านแหล่งเรียนรู้ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 2563 "สานศิลป์ สืบไทย วิถีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี"

ณ เวทีกลางแจ้ง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00-12.00น. และ วันที่ 26-28 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00น.-15.00น.

ภายในงานมีกิจกรรม นิทรรศการ และการแสดงต่าง ๆ มากมาย รวมถึงกิจกรรมพยากรณ์ฟรี ในหลักสูตร "โหราศาสตร์ไทย" โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ มูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์

ข่าว