หลักสูตรโหราสาธยายคุยกับฟ้าเจรจากับดาว แนวโหราศาสตร์สากลยูเรเนียน
สอนโดย อาจารย์ภารต ถิ่นคำ
ผู้พยากรณ์หลักในกระดานโหราแห่ง astroclassical.com ที่คลุกคลีอยู่ในวงการโหราและพยากรณ์ศาสตร์ทุกระบบมากกว่า 30 ปี

หลักสูตรนี้ มุ่งหมายออกแบบมาที่จะ ผลิตโหรสากลยูเรเนียนระดับมืออาชีพ ผ่านการทดสอบจาก ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้มาแล้วหลายรุ่น ว่ามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับได้แบบสากล และสามารถที่จะต่อยอดค้นคว้าเชิงลึกและนำวิชาโหราศาสตร์สากลยูเรเนียนนี้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในสาขาที่ตนสนใจ จะว่าไปแล้วการเรียนโหราศาสตร์ก็คือ การเพิ่มฤทธิ์เพิ่มตาทิพย์การหยั่งรู้ให้กับตนเอง เพื่อเปิดมุมมองโลกทัศน์ใหม่ ที่มากกว่าที่นึกลงลึกกว่าที่คิด เพิ่มความเข้าใจอันลึกซึ้งในธรรมชาติ ได้อย่างพิศดาร โดยที่วิชาโหราศาสตร์สากลหรือที่เรียกกันว่า โหรแบบฝรั่งนั้นได้รวมเอาความละเอียด อันสุขุมลึกซึ้งของวิทยาการด้านดาราศาสตร์ยุคใหม่ และโปรแกรมโหราศาสตร์สากลระดับโลก เอามาผสมกลมกลืนกับวิชาโหราศาสตร์เยอรมันที่รู้จักกันในโลกสากลว่า โหราศาสตร์ยูเรเนียน ได้อย่างลงตัวโดยที่สามารถจะปิดจุดอ่อนของแต่ละระบบได้อย่างสมบูรณ์ลงตัว

ผู้เรียนสามารถที่จะอ่านดวงชะตาได้อย่างลึกซึ้งหลากหลายมิติ สามารถกำหนด วัยเกิดเหตุ ปีเกิดเหตุ และ วันเวลาที่เกิดเหตุ ทั้งเรื่องดีเรื่องร้าย รวมไปถึงความสัมพันธ์ของดวงชะตาใน รูปแบบต่างๆได้เอง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ของผู้เรียนเอง พรรคพวก หรือลูกค้าที่มาขอรับบริการหรือนำไปประกอบอาชีพเป็นที่ปรึกษาด้านโหราศาสตร์ได้อย่างมั่นใจ นอกจากนี้ ในหลักสูตรนี้ ยังสอนเรื่องความเข้าใจในการใช้จังหวะฟ้า การแก้ดวงตามรหัสดวงดาวในระบบ ดาราโหราศาสตร์อาถรรพณ์ประยุกต์ ที่ผ่านการทดลองใช้พิสูจน์กันมาแล้วอย่างได้ผลที่แม่นฉมัง จากโหราจารย์รุ่นเก่าตกทอดถ่ายทอดกันมาเป็นมรดกโหรที่เคยสอนกันมาแบบมุขปาฐะ มีเฉพาะสำนักอีกหลากหลายขนาน จนผู้เรียนในชั้นกล่าวขานเรียกกันว่า มีฤทธิ์ดั่งแม่มดพ่อมดในทุกครั้งที่เรียน ได้อย่างสนุกสนานเพราะใช้ได้จริง ผู้เรียนสามารถเห็นผลพิสูจน์กันได้ด้วยตนเองอีกทั้งยังมีสอนการใช้งานด้วยอุปกรณ์เครื่องมือที่หลากหลายตั้งแต่ โปรแกรม จานคำนวณแบบต่างๆ เทคนิคการอ่านตั้งแต่เบื้องต้นไปจนลุ่มลึก ที่มาที่ไปรวมไปถึงวัตถุประสงค์แนวคิดในการประดิษฐ์ ทฤษฎีการพยากรณ์ที่ครบถ้วนในทุกมิติครอบคลุมเกือบทุกทฤษฎีสำนักหลักในโลกแห่งโหราที่เป็นสากล

มีปรมาจารย์โหราหลายท่านเคยกล่าวตรงกับมานานปีแล้วว่า ประเทศไทยเป็นเมืองหลวงแห่งโหราศาสตร์สำคัญ แห่งหนึ่งของโลก หลายสำนักโหรในประเทศไทยนี้ เราพัฒนาวิทยาการณ์ด้านนี้ ได้อย่างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะหาเรียนที่ไหนไม่ได้ในโลก แม้กระทั่งหาศึกษาในสื่อแหล่งตำราเรียนทั่วโลกอย่างอเมซอน นั้นก็ไม่มีให้ศึกษา เฉพาะเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งของหลักสูตรอย่าง วิชากาลชะตา Horary นั้น แม้ว่ายังไม่เรียนจบหลักสูตร ผู้เรียน ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานทั้งรู้จักฟ้าสถาปนาพิภพ สัมผัสจริงได้รู้จักตระหนักกับโลกทัศน์โหราศาสตร์ได้แล้วอย่างลึกซึ้งจนสามารถนำมาใช้งานได้อย่างพิศดาร

นอกจากนี้ยังมีแนววิชาอีกหลากหลายรวมไปถึง การอ่านพื้นดวงชะตาพิศดารมากมายหลายมิติ เช่น นิสัยใจคอสันดาน การวิเคราะห์บุคลิกภาพเชิงโหรา การกำหนดวันเวลาเกิดเหตุ ที่แม่นยำและมั่นใจได้ใน หลักวิชาการอันแน่นอนเป็นมาตรฐานสากล วิชาการช่วงชิงจังหวะฟ้า การหาฤกษ์หาเวลาที่ฟ้าเปิด และการกำหนดเวลาเฉพาะเรื่องแบบพิศดารระดับรู้แจ้งเห็นจริงสัมผัสได้

หัวข้อที่สอนครอบคลุมวิชาโหราศาสตร์สากลยูเรเนียน

โหราศาสตร์คืออะไร จริยธรรมและจารีตโหร ประวัติและความเป็นมาของวิชาโหราศาสตร์ โหราศาสตร์สากลยูเรเนียนในประเทศไทย จักรวาลวิทยา เอกภพ สุริยจักรวาล โลก มนุษย์และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมิติของมนุษย์ พิกัด ตำแหน่ง บนโลก เวลา จุดอ้างอิงจุดเจ้าชะตาต่างๆ ราศี ภพ หรือ เรือนชะตา ปฏิทินโหราศาสตร์ การผูกดวงชะตา ประเภทของดวงชะตา โปรแกรมโหราศาสตร์ จานคำนวณแบบต่างๆ เครื่องมืออุปกรณ์ ในการใช้งานโหราศาสตร์ ดาวเคราะห์ วงนอก วงใน ปัจจัยทางโหราศาสตร์อื่น ดาวทิพย์ ธาตุ เพศ หยิน หยาง คุณะ ทิศ ขั้ว รูปสีและการแฝงซ่อน การเกิด-ดับ การกลืนกันของปัจจัย กลางวัน-กลางคืน ซีก-ฟาก เรือนว่าง ราศีว่าง การแบ่งซอยย่อยทางจักรราศี การโคจรไปสู่ การคุมตำแหน่ง มุมสัมพันธ์แบบต่างๆและความหมาย ระนาบ จุดตัดในแต่ละมิติ ระยะวังกะ เส้นแบ่งเรือน ดาวชุมนุมเรือนชุมนุมราศี ปัจจัยไร้มุม ลักษณะลีลาการโคจรของปัจจัย ปัจจัยในราศี ปัจจัยในเรือนชะตา ฤดูกาล แกนโลกแบบต่างๆ ดาวเกษตร และ เจ้าเรือน ศูนย์รังสี (Midpoint และ Half Sum) แกนดาว แขนดาว และการเชื่องโยง จุดอิทธิพล การตีความจุดอิทธิพล ในรูปแบบต่างๆ จุดสัมพันธ์ปัจจัย 4 ตัว จุดสะท้อน จุดเจ้าชะตาพิสดาร ดวงจันทร์ ราหู เกตุ จุดเวอร์เทค ดาวเคราะห์น้อย ดาวเคราะห์แคระ องค์ลาภหรือจุดอารเบียน เรือนชะตาลัคนา เรือนชะตาเมอริเดียน เรือนชะตาเมษ เรือนชะตาราหู เรือนชะตาอาทิตย์ เรือนชะตาจันทร์ เรือนชะตาดาวเคราะห์ เรือนชะตาสัมพันธ์ เรือนชะตาในดวงแบบพลาสิดุส ดาวเด่นในดวงชะตา เรื่องเด่นในดวงชะตา วัยอายุและลำดับเหตุการณ์ตามดวงชะตา วงรอบแบบต่างๆและเงื่อนไขแห่งวัยกาล วิธีอ่านเรือนชะตาและปัจจัยแบบบูรณาการ ระบบจานคำนวณ 2 ชั้นแบบ จรัล พิกุล (Jarun Dial) การวิเคราะห์พื้นดวงชะตา ไวยากรณ์ภาษาดาว คำกุญแจ ตัวประธานและกริยา ตัวขยาย ตัวเชื่อมโยง อนุประโยคและประโยคสมบูรณ์ ลำดับในการให้ความหมาย เรื่องที่ดวงชะตาบอกและการตีความตามเรื่องที่ประสงค์ วิเคราะห์ลำดับเหตุและผลในการออกความหมาย การตีความภาษาดาวสู่ภาษาคนร่วมสมัย การอ่านนิสัยใจคอเจ้าชะตา การอ่านความสัมพันธ์ ระหว่างโลกกับเจ้าชะตา มิติและมุมมอง สุขภาพและโรคประจำตัว คู่ครอง ความรัก เพศสัมพันธ์ หลักทรัพย์และรายได้ การงานและกิจกรรมหลักและรองของเจ้าชะตา สิ่งแวดล้อมตัวเจ้าชะตา กรรมเก่าและชะตากรรมรังแก ภาพจบชาติก่อนและภพหน้า บริวารและลูกน้อง เจ้านายและผู้มีอิทธิพล จุดเด่นในดวงชะตา จุดอ่อนในดวงชะตา ลีลาชะตาชีวิตในภาพรวม จุดสูงสุดและต่ำสุดในวัยต่างๆ ระยะวัยวิกฤติ ดวงชะตากลับแกน โลกส่วนตัว ของโปรดและความลับ จิตวิญญาณและสิ่งที่โหยหา เงื่อนไขกรรมในดวงชะตา การหาเงื่อนไขทดแทนตามหลักโหรา จานคำนวณ 2 ชั้น หลายแบบ จนรวมไปถึง 7.30 องศา และ 3.45 องศา การอ่านพื้นดวงชะตาแบบพิศดาร ดวงสมพงษ์ การหาเวลาเกิดที่แท้จริงจากเงื่อนไขเหตุการณ์ต่างๆ

ภาค 2 ว่าด้วยดวงวัยอายุและดวงจร

• ดวงคาบสุริยุปราคา ดวงวัยอายุจาก Lunar Phase วงรอบจากกรรมตามอายุขัย
• วงรอบวัย Synodic Period ของ ดาวเคราะห์ดวงนอก
• วงรอบวัย Siderial Period ของ ดาวเคราะห์ดวงนอก
• มุมแรงระหว่างดาวใหญ่ ดวงคาบเวลาของดาวใหญ่ย้ายราศี (Ingress)
• ดวง Primary Progressed ดวง Secondary Progressed
• ดวง True Tertiary Progressed ดวง Minor Progressed
• ดวง Solar Return ดวง New Moon ดวง Full Moon
• ดวง First Quarter ดวง Diseminating ดวง Third Quarter
• ดวง Crescent ดวง Balsamic ดวง Gibbous
• ดวง Lunar Return ดวงจรปัจจุบัน (Transit)
• ค่าโค้งสุริยยาตร์ (Solar Arc) วี1
• เมษ วี1 , เมษ วี 2 , เมษ วี1/2 ,เมษ V2/2,เมษ V/V1 ,เมษ V/V2
• ดวงจรสุริยยาตร์ (Solar Arc Directed) ค่าโค้งจันทรยาตร์ (Lunar Arc)
• ดวงจรจันทรยาตร์ (Lunar Arc Direction ) Midpoint Listing
• Difference Listing , 5000 Planetary Listing
• การเข้ารูปของปัจจัย (Planetary Picture)
• การครบวงจรแห่งปัจจัย การอ่านเปรียบเทียบดวงสัมพันธ์ 2 ชั้น 3 ชั้น และ หลายชั้น
• การเรียงลำดับเหตุการณ์ ดวงที่ส่งผลกระทบต่อเหตุการณ์สำคัญของเจ้าชะตา
• การไล่หาตามลำดับเวลา การหาวันสำคัญทั้ง 8 แบบ การหาเวลาเกิดเหตุตามประสงค์
• ระยะคลาดเคลื่อนของเวลา ตัวช่วย ตัวเร่ง และตัวแปร ของเหตุการณ์
• การประเมินสถานการณ์และเหตุการณ์เชิงวิเคราะห์ ฤกษ์ดีและฤกษ์ร้าย การหาฤกษ์งามยามดี

ผลที่คาดหวังเมื่อจบการศึกษา

ผู้ผ่านหลักสูตรนี้สามารถเป็นโหรระดับมืออาชีพ นำวิชานี้ไปใช้ประยุกต์ ในชีวิตประจำวันได้อย่างหลากหลาย ทั้งสัมผัสและเข้าใจและ ตระหนักเข้าถึงในความเป็นทิพย์แห่งวิชาโหราศาสตร์แนวสากล ยูเรเนียนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งนำไปต่อยอดค้นคว้าศึกษาได้ด้วยตัวเองในสาขาที่ตนสนใจได้สะดวก ระยะเวลาในการเรียน รวม workshop กรณีศึกษา และ Line กลุ่ม 88 ชั่วโมงโดยประมาณ เรียนวันอาทิตย์ เต็มวัน เดือนละสามครั้ง เริ่ม 10.00 - 19.00 น. หรือยืดหยุ่นตามมติ ตามสถานการณ์ข้อตกลงร่วมกันในกลุ่ม

ค่าเรียนตลอดหลักสูตร 15,000 บาท พร้อมเอกสาร โปรแกรมโหราศาสตร์ ที่ใช้ประกอบเป็นกรณีศึกษาค้นคว้า

สถานที่เรียน มูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์
เลขที่ 24 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน แขวงบางพลัด กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติผู้เรียน สำเร็จ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
มีและใช้เป็น Notebook ระบบปฏิบัติการ Widows 7 ขึ้นไป