พิธีไหว้ครูและรับใบประกาศวิชาโหราศาสตร์ไทย ศวท.2564

มูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดงานไหว้ครูและมอบใบประกาศนียบัตร แก่ตัวแทนนักเรียนที่สอบผ่านการอบรมหลักสูตรโหราศาสตร์ไทย ประจำปี พ.ศ.2564  

ในวันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00น. ณ อาคารมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์

ช่วงเช้า เวลา 09:00น. เริ่มพิธีบวงสรวงอัญเชิญปวงเทพเทวดาและครูบาอาจารย์โหราศาสตร์ ด้านหน้าอาคารมูลนิธิฯ โดยมี อาจารย์อารี สวัสดี ประธานมูลนิธิฯ เป็นประธานในพิธี อาจารย์วรพล ไม้สน เป็นเจ้าพิธี

เวลา 09:39น. พิธีไหว้ครูโหราศาสตร์ ภายในอาคารมูลนิธิฯ อาจารย์วรพล ไม้สน เจ้าพิธี  อาจารย์อารี สวัสดี จุดธูปเทียนบูชาครู

เวลา 10:30น. ตัวแทนมูลนิธิฯ เดินทางไปวัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ , ที่อาคารมูลนิธิฯ ตัวแทนนักเรียนลูกศิษย์พี่เลี้ยงและผู้ร่วมงานพูดคุยแลกเปลี่ยน และรับประทานอาหารร่วมกัน

ช่วงบ่าย เวลา 13:00น. ตัวแทนมูลนิธิฯ 5 ท่าน เดินทางไปวัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อทำพิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนที่สอบผ่านการอบรมหลักสูตรโหราศาสตร์ไทย ประจำปี พ.ศ.2564 โดยอาจารย์อารี สวัสดี เป็นตัวแทนผู้รับมอบจากพระธรรมวชิรญาณ (จิรพล อธิจิตฺโต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ระหว่างนั้นพระสงฆ์เจริญพระพุธมนต์ ตลอดพิธีการมีการ Live ผ่านเฟซบุ๊ก กิจกรรมวัยเก๋า 60+ กระทรวงวัฒนธรรม 

เวลา 14:30-16:00น. เสวนาครูโหรเรื่อง "การเรียนการสอนวิชาโหราศาสตร์ในยุค 2021" โดย  อาจารย์อารี สวัสดี  , อาจารย์ลี ภัทรพงศ์มณี และ อาจารย์วรพล ไม้สน

กิจกรรม