เปิดอบรมวิชาโหราศาสตร์ไทย (18 พฤษภาคม พ.ศ.2567)

สอนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขึ้นพยากรณ์  ดาราศาสตร์ที่เข้าสู่โหราศาสตร์ จักรราศี ดาว ตำแหน่งดาว ความหมายดาว การเฉลิมดวง(สมผุสดาว,หาลัคนา,ตนุลัคน์,ตนุเศษ) การสอบดวงชะตา เรือนชะตา ทักษา  ดาวเสวยอายุแบบไทยดั้งเดิม  การใช้ตรีวัย  ชัณษาจร  ดาวเจ้าการ  การอ่านดวงชะตาประกอบดาวจร  ทักษา ดาวเสวยอายุ  ตรีวัย การพยากรณ์ดวงจร ฯ

รายละเอียดหลักสูตร >> https://www.horathai.com/course/?02

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

- ผู้สนใจศึกษาโหราศาสตร์ไทย ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานโหราศาสตร์
- ผู้สนใจทั่วไป

สอนโดย อาจารย์ลี ภัทรพงศ์มณี
อาจารย์ผู้สอนวิชาโหราศาสตร์ไทย ของ มูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ มากว่า 10 ปี

อบรมทุกวันเสาร์ (เวลา 09:30-15:00น.) 
รุ่นใหม่ เริ่มวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2567
หลักสูตร 10 ครั้ง ค่าอบรม 6,000 บาท

ณ อาคารที่ทำการมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ ใกล้สี่แยกอรุณอมรินทร์ ปิ่นเกล้า

เลขที่ 24 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
แผนที่.  https://goo.gl/maps/Xv24Cn8u6xz
พิกัด. ละติจูด: 13.7698204 ลองจิจูด: 100.4871064

เอกสารประกอบการสมัคร
[1].สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ [2].รูปถ่าย 2" จำนวน 2 ใบ [3].เขียนใบลงทะเบียน [4].ชำระค่าอบรม

การขอใบประกาศ
[1].เข้าเรียน 80 % [2].ผลการเรียน หัดพยากรณ์ขั้นพื้นฐานได้ [3].ชำระค่าลงทะเบียนขอใบประกาศ 500 บาท

ติดต่อสอบถามและลงทะเบียนได้ที่ อ.ลี ภัทรพงศ์มณี
โทร. 089-450-9058 อีเมล. [email protected]

ประกาศ