เปิดอบรมวิชาหัตถศาสตร์ (ลายมือ) (4 สิงหาคม พ.ศ.2567)

หัตถศาสตร์ หรือวิชาดูลายมือ เป็นวิชาพยากรณ์ด้วยการวิเคราะห์จากมือของผู้รับคำพยากรณ์ หลักสูตรลายมือของมูลนิธิสมาคมโหรฯ เป็นหลักสูตรตามแบบของอาจารย์ พันเอก (พิเศษ) ปรีชา แดงบุบผา ปรมาจารย์วิชาหัตถศาสตร์ของไทย

สอนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขึ้นพยากรณ์  สอนการหัดดูรูปฝ่ามือ แยกแยะนิสัยเจ้าของลายมือได้จากอะไร ความหมายเนินต่างๆบนฝ่ามือ.(อาณาเขต) ลักษณะของเส้น เส้นหลัก เส้นชีวิต เส้นสมอง เส้นใจ เส้นรอง เส้นวาสนา เส้นเสาร์. เส้นอาทิตย์ เส้นพุธ เส้นสมรส เส้นบุตร. เส้นอังคาร เส้นอุปถัมภ์ เส้นเดินทาง เส้นเร่ร่อน  เส้นเป้าหมาย เส้นวงศุกร์ เส้นญาน เส้นอิทธิพล เส้นจร  การตีความ การอ่านความหมาย การวัดอายุ การหาอายุจร การสังเกตุสีบนฝ่ามือ ลักษณะของเส้นดีเส้นร้าย การทดสอบ การฝึกพยากรณ์ ฯ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

• ผู้สนใจศึกษาวิชาหัตถศาสตร์(ลายมือ) ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน
• ผู้สนใจทั่วไป

สอนโดย อาจารย์ลี ภัทรพงศ์มณี  (Leehora)

อาจารย์ผู้สอนวิชาโหราศาสตร์ไทย ของ มูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ มากว่า 10 ปี
ศิษย์เอกของอาจารย์ พลเอก (พิเศษ) ปรีชา แดงบุปผา

หลักสูตร 8 ครั้ง ค่าอบรม 6,000 บาท

อบรมทุกวันอาทิตย์ (เวลา 09:30-15:00น.) 
รุ่นใหม่ เริ่มอบรมวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2567 เวลา 09:30-15:00น.

ณ อาคารที่ทำการมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ ใกล้สี่แยกอรุณอมรินทร์ ปิ่นเกล้า
เลขที่ 24 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

แผนที่.  https://goo.gl/maps/Xv24Cn8u6xz
พิกัด. ละติจูด: 13.7698204 ลองจิจูด: 100.4871064

รายละเอียดหลักสูตร >>
https://www.horathai.com/course/?05

ติดต่อสอบถามและลงทะเบียนได้ที่ คุณลี ภัทรพงศ์มณี โทร. 089-450-9058 อีเมล. [email protected]

ประกาศ