หัตถศาสตร์ หรือวิชาดูลายมือ เป็นวิชาพยากรณ์ด้วยการวิเคราะห์จากมือของผู้รับคำพยากรณ์ หลักสูตรลายมือของมูลนิธิสมาคมโหรฯ เป็นหลักสูตรตามแบบของอาจารย์ พันเอก (พิเศษ) ปรีชา แดงบุบผา ปรมาจารย์วิชาหัตถศาสตร์ของไทยที่ใช้ประสบการณ์ของตนเองมาสอนตั้งแต่อายุสี่สิบกว่าปีจนกระทั่งอายุแปดสิบกว่าหรือเรียกได้ว่าเป็นครูจนวาระสุดท้าย

สอนหลักเนื้อหาหรือทฤษฎีของลายมือที่แบ่งรูปมือเป็นประเภทต่างๆ เส้นหลัก เส้นย่อย สี การพยากรณ์อายุ
การเรียนการสอน เน้นการทำความเข้าใจทฤษฎี สู่ภาคปฏิบัติ สอนให้ดูเส้น ดูสี วัดอายุ และต้องมีการทดสอบด้วยจึงจะผ่านเกณฑ์
สอนโดย อาจารย์ลี ภัทรพงศ์มณี เป็นศิษย์เอกของอาจารย์ พลเอก (พิเศษ) ปรีชา แดงบุปผา ผู้เรียนรู้ สังเกตการณ์และติดตามดูการพยากรณ์ของอาจารย์มากกว่า 6 ปี

การเรียนมีครูสอนช่วยย่นย่อเวลาในการเรียนรู้ วิชาการพยากรณ์เป็นวิชาที่คนเรียนสมัครใจเรียนเอง ผู้เรียนมีความรู้ติดตัวไปตลอดชีวิต

ในมือมีดาว มีวัย มีวัน,เวลา

หลักสูตรลายมือ

สอนเรื่อง นิ้ว ฝ่ามือ เนื้อ เนินต่างๆบนฝ่ามือ เส้นต่างๆบนฝ่ามือ การดูสี,สัญญาลักษณ์,เครื่องหมายต่างๆบนฝ่ามือ การวัดอายุ

๑. ลักษณะของรูปฝ่ามือประเภทต่างๆ เช่น มือสี่เหลี่ยม มือใบพาย มือกรวย มือเรียว
๒. ลักษณะของนิ้ว มาตรฐานของนิ้วมือ ลักษณะของนิ้วตามธรรมชาติ,ผิดธรรมชาติ เช่น นิ้วตรง นิ้วเก นิ้วบิด นิ้วเอียง นิ้วงอ
๓. ลักษณะของเนินต่างๆบนฝ่ามือ ความหมายดาวบนฝ่ามือ (ดาวจันทร์ ดาวอังคาร ดาวพุธ ดาวพฤหัส ดาวศุกร์ ดาวเสาร์ ดาวราหู)
๔. ลักษณะของเนื้อบนฝ่ามือเป็นเช่นใด(บอกนิสัยหนักเอาเบาสู้ สบาย รักสบาย) เหมาะกับอาชีพประเภทไหน (แข็ง สปริง นุ่ม เหลว) (สาก หยาบ ละเอียด)
๕. การเกิดของเส้นหลักและการตีความ เส้นชีวิต เส้นสมอง เส้นใจ เส้นเสาร์(เส้นวาสนา)
๖. การเกิดของเส้นรอง และการอ่านความหมาย เส้นอาทิตย์ เส้นพุธ เส้นพฤหัส เส้นเดินทาง(เดินทางไกล เดินทางใกล้ๆ) เส้นสมรส(เส้นคู่) เส้นบุตร เส้นอุปถัมภ์ เส้นใฝ่รู้ เส้นฟลุ๊ค
๗. ลักษณะของเส้นดี เส้นร้าย
๘. เครื่องหมาย,สัญญาลักษณ์ต่างๆที่ปรากฏบนฝ่ามือ และการแปลความ
๙. สีของเส้น ขาว จืดๆ น้ำตาล ดำ เขียว ชมพู แดง
๑๐. การวัดอายุ เพื่อหาช่วงชีวิตทั้งดีและควรระวัง
๑๑. ให้ดูภาพฝ่ามือจริง การฝึกปฏิบัติในแต่ละครั้ง
๑๒. จรรยาบรรณของนักพยากรณ์