วิชาพยากรณ์ ที่ผสมผสานสาศาตร์เข้าด้วยกัน คือ หัตถศาสตร์ (ลายมือ) โหราศาสตร์ และดาราศาสตร์ ทำให้คำพยากรณ์ทีได้มีความแม่นยำสูง ที่เน้นคำว่า กาลเวลา เพราะวิชาโหราศาสตร์ก็คือ วิชาที่ว่าด้วยเวลานั้นเอง การพยากรณ์ใดๆ นักพยากรณ์ต้องเป็นผู้ตอบคำถามว่าเมื่อใด? เหตุการณ์จึงจะเกิดขึ้นกับเจ้าชะตา โดยดูจากตำแหน่งดวงดาวบนท้องฟ้า และลักษณะต่างๆ บนฝ่ามือ

สอนโดย อาจารย์ลี ภัทรพงศ์มณี ผู้เชี่ยวชาญทั้ง โหราศาสตร์ไทย ดาราศาสตร์ และหัตถศาสตร์ จนสามารถนำมาผสมผสานเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นมาได้อย่างหน้าประทับใจ

กาลเวลาบนฝ่ามือ

คือ กาล = กาละ = เวลา

กาลเวลาบนฝ่ามือ คือการหาเวลาของเหตุการณ์ที่เกิดกับเจ้าชะตา โดยสามารถสอบอายุของเหตุการณ์ในอดีตถ้าถูกต้อง การพยากรณ์ในปัจจุบันก็ถูกต้อง การพยากรณ์อนาคตจะถูกต้องด้วย

วิชาลายมือ มีจุดเด่นที่ว่า

- สามารถบอกเหตุการณ์ในปัจจุบันขณะที่ดูได้ ใช้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ
- สามารถบอกลักษณะงานหนัก งานเบา ความขยัน,อดทนของเจ้ามือ
- บอกอารมณ์,ความคิด,ความแปรปรวนของจิตใจ+ความคิด การพัฒนาตนเองด้านใด
- สามารถบอกเหตุการณ์ที่จะถึงในอนาคตได้ เพื่อเตรียมเร่งหรือชะลอ หรือเริ่มลุย ด้วยความขยัน อดทน เพื่อต้องตัวได้
- สามารถดูอนาคต ช่วงชีวิตที่ประสบความสำเร็จ เกิดความมั่นคงในชีวิตของเราได้ว่าจะเกิดเมื่อไหร่
- สามารถบอกสิ่งที่ควรระวัง ไม่ว่าจะเป็นเหตุใดๆ เรื่องงาน ลูกน้องบริวาร บุคคลภายนอก บอกคนภายใน และเหตุร้าย

- การหาอายุ ก็วัดตามสัดส่วนของเจ้าของมือ (ภาษาดารา+โหราศาสตร์ เรียก สัดส่วนทองคำ 1.618) ในวิชาลายมือจะสามารถบอกวันเดือนปีได้ตามสัดส่วนของเจ้าชะตา

- บนฝ่ามือจะเห็นดาวในมือกับในดวงสัมพันธ์กัน บอกความเข้มแข็งของดาว มือไม่โกหก ดวงก็ไม่โกหก สองวิชาทั้งลายมือและโหราศาสตร์จะสอบกันเองเป็นวิชาบริสุทธิ์ ที่สามารถสอบวาสนาโดยไม่บิดเบี้ยว สอนให้คิด ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์ให้คิดดี ปฎิบัติดี กรรมดีหรือกุศลที่สร้างจะส่งผลให้ก้าวหน้าเห็นผล และแก้ปัญหาบางอย่างของเจ้าชะตาที่ติด,ขัด อยู่ ให้ผ่านไปอย่างมีคุณภาพของชีวิต
- การใช้วิชาลายมือ และโหราศาสตร์ เพื่อสอบเทียบในเรื่องวันเวลา เพื่อบอกจุดเวลาที่อำนวย

การใช้วิชาดารา+โหราศาสตร์ เข้ามาจับร่วม จะทราบลักษณะเจ้าชะตาเป็นแบบรุก แบบรับ เหมาะสำหรับทำงานประเภทใด อยู่ในสถานที่ หรือออกไปลุย

การศึกษา ดารา+โหราศาสตร์ การฝึกดูดาว รู้ดาวเคลื่อน เหมือนดาวในดวงที่เคลื่อนที่ไปตามวัน เดือน ปี และเวลา การกลับมาซ้ำรอบที่บอกเวลา ช่วยการวางแผนชีวิตส่วนตัว,การทำงาน,การมีสังคม,การสร้างสรรค์สิ่งต่างๆให้เกิดประโยชน์ตนและนำไปสู่ส่วนรวม

สรุป การศึกษาวิชาลายมือ,โหราศาสตร์ไทย เพื่อรู้จักตนเอง (รู้จักตนเอง ฝึกตนเอง)