หลักสูตรออนไลน์

หลักสูตร โหราศาสตร์ พยากรณ์ศาสตร์ เรียนทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต

หลักสูตรออนไลน์

หลักสูตรอบรมออนไลน์ ของมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ สอนผ่านโปรแกรม ZOOM, Google Meet, LINE Meeting

หลักสูตรออนไลน์


การสมัคร/ลงทะเบียน

1. ติดตามข่าวสารช่วงเวลาเปิดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ได้ที่ www.horathai.com และ facebook.com/horathaipage
2. ติดต่อแจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรม ได้ที่ Line ID : leehora โดยแจ้งหลักสูตรที่สนใจ ,ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์ ,อีเมล สำหรับติดต่อ
3. เตรียมเอกสารประกอบการลงทะเบียน [1] สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ [2] รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ลงทะเบียน

1. กรอกใบสมัครเข้ารับการอบรม ฯ พร้อม แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ รูปถ่าย ส่งถึงมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ ทางไปรษณีย์
2. ชำระค่าลงทะเบียน/ค่าอบรม
3. เข้าร่วมกลุ่ม LINE ห้องเรียน , อาจารย์ผู้สอนแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ พูดคุยสื่อสารผ่านกลุ่ม LINE
4. การเรียนการสอนผ่านโปรแกรม ZOOM, Google Meet หรือ Line Meeting ตามเหมาะสม
5. เครื่องมือรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ (ในกรณีที่สั่งซื้อเพิ่มเติม) อาจารย์ผู้สอนจัดส่งให้ทางไปรษณีย์