หลักสูตร

หลักสูตรโหราศาสตร์ พยากรณ์ศาสตร์ มูลนิธิสมาคมโหรฯ

หลักสูตร

หลักสูตรต่าง ๆ ของมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์

ชื่อหลักสูตร ผู้สอนครั้งค่าอบรม เวลาเปิดอบรม ตารางเรียน ติดต่อ/สมัคร หมายเหตุ
ดารา+โหราศาสตร์ อ.อารี สวัสดี66,000 บ. วันอาทิตย์ 10.00-16.00น. รุ่นใหม่ [11 สิงหาคม 2567] [email protected]
โหราศาสตร์ไทย อ.ลี ภัทรพงศ์มณี106,000 บ. วันอาทิตย์ 09.30-15.00น. รุ่นใหม่ [18 พฤษภาคม 2567] 089-450-9058 -
สุริยาตร์ศึกษา อ.วรพล ไม้สน107,000 บ. วันอาทิตย์ 09.00-15.00น. รุ่นใหม่ [24 ธันวาคม 2566] [email protected] รวมค่าเอกสาร (1,000บาท.)
โหราศาสตร์สากลยูเรเนียน อ.ภารต ถิ่นคำ120 บ. วันอาทิตย์ 13.00-19.00น. รุ่นใหม่ [ไม่มีกำหนดการ] 080-499-1522 รวมค่าเอกสาร และโปรแกรมโหราศาสตร์ (3,990บาท.)
หัตถศาสตร์ (ลายมือ) อ.ลี ภัทรพงศ์มณี86,000 บ. วันอาทิตย์ 09:30-15:00น. รุ่นใหม่ [4 สิงหาคม 2567] 089-450-9058 -
ไพ่ทาโรต์ แนวทางดาราโหราศาสตร์ อ.พงษ์พันธ์ วงศ์หนองเตย65,000 บ. วันอาทิตย์ 10:30-17:30น. รุ่นใหม่ [16 กรกฎาคม 2566] 061-337-3355 Line : @pallas21
กาลเวลาบนฝ่ามือ อ.ลี ภัทรพงศ์มณี66,000 บ. วันเสาร์ 10.00-15.00น. รุ่นใหม่ [ไม่มีกำหนดการ] [email protected] -

ดารา+โหราศาสตร์

หลักสูตรพื้นฐานที่แนะนำสำหรับผู้เรียนโหราศาสตร์ทุกระบบ เข้าใจแนวคิดความรู้ดาราศาสตร์ รู้จักดาว กลไกวงรอบ พิกัด ทรงกลมฟ้า กฏการหมุน การขึ้นตก การหาทิศ ไปขยายผลทางโหราศาสตร์ระบบต่าง ๆ จักรราศี เรือนชะตา ลัคนา สูตรลับการคำนวณผูกดวงในใจ

รายละเอียด

โหราศาสตร์ไทย

หลักสูตรโหราศาสตร์ไทย สอนตั้งแต่พื้นฐานถึงขึ้นพยากรณ์ ปูพื้นดาราศาสตร์สู่โหราศาสตร์ ระบบจักรราศี ผูกดวง วางลัคนา เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้พยากรณ์ดวงกำเนิด และดวงจร ทักษา ตรีวัย ดาวเสวยอายุ ชัณษาจร สอบดวงชะตา ฯ

รายละเอียด

สุริยาตร์ศึกษา

เรียนรู้ประวัติความเป็นมา หลักการแนวคิด จากดาราศาสตร์สู่โหราศาสตร์ การอ้างอิงห้วงเวลา ปฏิทินระบบต่าง ๆ สุริยคติ จันทรคติ ปฎิทินโหร โหราศาสตร์ภาคคำนวณ คัมภีร์สุริยยาตร์และมานัตต์ วางลัคนา ผูกดวงพิไชยสงคราม ฯ

รายละเอียด

โหราศาสตร์สากลยูเรเนียน

หลักสูตรที่รวมโหราศาสตร์สากลและโหราศาสตร์ยูเรเนียนระดับมืออาชีพเข้าด้วยกัน สอนตั้งแต่พื้นฐาน ถึงภาคพยากรณ์ รวมเทคนิควิธีเฉพาะศาสตร์ การใช้โปแกรมเครื่องมือต่าง ๆ แบบครบเครื่อง สามารถที่จะต่อยอดค้นคว้าเชิงลึกใช้ได้จริงในสาขาที่ตนสนใจ

รายละเอียด

หัตถศาสตร์ (ลายมือ)

หลักสูตรตามแบบของอาจารย์ พันเอก (พิเศษ) ปรีชา แดงบุบผา ปรมาจารย์วิชาหัตถศาสตร์ของไทย เข้าใจทฤษฎี สู่ภาคปฏิบัติ สอนตั้งแต่พื้นฐาน ดูรูปฝ่ามือ รู้จักเนิน และเส้นต่าง ๆ วิธีดูเส้น ดูสี วัดอายุ จนถึงขั้นพยากรณ์ เส้นจร การตีความ การหาอายุจร การฝึกพยากรณ์ ฯ

รายละเอียด

ไพ่ทาโรต์ แนวทางดาราโหราศาสตร์

"เรียนโหราศาสตร์ ถ้าจับหลักไม่ถูก ต่อให้เรียนชั่วสองอายุคน ก็พยากรณ์ไม่ได้" หลักสูตรโหราศาสตร์และทักษา ตามแนวทาง อาจารย์ อักษร ไพบูลย์ สอนตั้งแต่พื้นฐาน การผูกดวง วางลัคนา ทักษา จนถึงขั้นพยากรณ์ดวงกำเนิด และดวงจร

รายละเอียด

กาลเวลาบนฝ่ามือ

หลักสูตรพิเศษที่ผสมผสาน หัตถศาสตร์ (ลายมือ) โหราศาสตร์ และดาราศาสตร์ รวมข้อดีของแต่ละศาสตร์เข้าด้วยกัน สอนตั้งแต่พื้นฐานแต่ละศาสตร์ ถึงภาคพยากรณ์ การใช้เครื่องมือต่างๆ วิธีประมวลผลรวมเพื่อพยากรณ์

รายละเอียด

การสมัคร/ลงทะเบียน

1. ติดตามข่าวสารช่วงเวลาเปิดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ได้ที่ www.horathai.com และ facebook.com/horathaipage
2. ติดต่อแจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรม ได้ที่ โทร 089-450-9058 , อีเมล: [email protected] โดยแจ้งหลักสูตรที่สนใจ ,ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์ ,อีเมล สำหรับติดต่อ
3. เตรียมเอกสารประกอบการลงทะเบียน [1] สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ [2] รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ลงทะเบียน (วันเปิดอบรมวันแรก)

1. เขียนใบสมัครเข้ารับการอบรม ฯ พร้อม แนบเอกสารประกอบการลงทะเบียน
2. ชำระค่าลงทะเบียน/ค่าอบรม


หลักสูตรออนไลน์ (e-Learning)

โหราศาสตร์ไทย (ตัวอย่าง)

หลักสูตรโหราศาสตร์ไทย สอนตั้งแต่พื้นฐานถึงขึ้นพยากรณ์ ปูพื้นดาราศาสตร์สู่โหราศาสตร์ ระบบจักรราศี ผูกดวง วางลัคนา เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้พยากรณ์ดวงกำเนิด และดวงจร ทักษา ตรีวัย ดาวเสวยอายุ ชัณษาจร สอบดวงชะตา ฯ

รายละเอียด