หลักสูตร

หลักสูตรโหราศาสตร์ พยากรณ์ศาสตร์ มูลนิธิสมาคมโหรฯ

หลักสูตร

หลักสูตรต่าง ๆ ของมูลนิธิสมาคมโหรฯ

ชื่อหลักสูตร ผู้สอนครั้งค่าอบรม เวลาเปิดอบรม ตารางเรียน ติดต่อ/สมัคร หมายเหตุ
ดารา+โหราศาสตร์ อ.อารี สวัสดี66,000 บ. วันอาทิตย์ 09.30-17.00น. รุ่นใหม่ [5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566] [email protected]
โหราศาสตร์ไทย อ.ลี ภัทรพงศ์มณี106,000 บ. วันอาทิตย์ 09.00-15.00น. รุ่นใหม่ [25 มีนาคม พ.ศ.2566] 089-450-9058 -
สุริยาตร์ศึกษา อ.วรพล ไม้สน107,000 บ. วันอาทิตย์ 09.00-15.00น. รุ่นใหม่ [18 ธันวาคม พ.ศ.2565] [email protected] รวมค่าเอกสาร (1,000บาท.)
โหราศาสตร์สากลยูเรเนียน อ.ภารต ถิ่นคำ120 บ. วันอาทิตย์ 13.00-19.00น. รุ่นใหม่ [ไม่มีกำหนดการ] 080-499-1522 รวมค่าเอกสาร และโปรแกรมโหราศาสตร์ (3,990บาท.)
ลายมือ(หัตถศาสตร์) อ.ลี ภัทรพงศ์มณี86,000 บ. วันเสาร์ 09.30-15.00น. รุ่นใหม่ [11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566] 089-450-9058 -
กาลเวลาบนฝ่ามือ อ.ลี ภัทรพงศ์มณี86,000 บ. วันเสาร์ 10.00-15.00น. รุ่นใหม่ [ไม่มีกำหนดการ] [email protected] -

ดารา+โหราศาสตร์

หลักสูตรพื้นฐานที่แนะนำสำหรับผู้เรียนโหราศาสตร์ทุกระบบ เข้าใจแนวคิดความรู้ดาราศาสตร์ รู้จักดาว กลไกวงรอบ พิกัด ทรงกลมฟ้า กฏการหมุน การขึ้นตก การหาทิศ ไปขยายผลทางโหราศาสตร์ระบบต่าง ๆ จักรราศี เรือนชะตา ลัคนา สูตรลับการคำนวณผูกดวงในใจ

รายละเอียด

โหราศาสตร์ไทย

หลักสูตรโหราศาสตร์ไทย สอนตั้งแต่พื้นฐานถึงขึ้นพยากรณ์ ปูพื้นดาราศาสตร์สู่โหราศาสตร์ ระบบจักรราศี ผูกดวง วางลัคนา เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้พยากรณ์ดวงกำเนิด และดวงจร ทักษา ตรีวัย ดาวเสวยอายุ ชัณษาจร สอบดวงชะตา ฯ

รายละเอียด

สุริยาตร์ศึกษา

เรียนรู้ประวัติความเป็นมา หลักการแนวคิด จากดาราศาสตร์สู่โหราศาสตร์ การอ้างอิงห้วงเวลา ปฏิทินระบบต่าง ๆ สุริยคติ จันทรคติ ปฎิทินโหร โหราศาสตร์ภาคคำนวณ คัมภีร์สุริยยาตร์และมานัตต์ วางลัคนา ผูกดวงพิไชยสงคราม ฯ

รายละเอียด

โหราศาสตร์สากลยูเรเนียน

หลักสูตรที่รวมโหราศาสตร์สากลและโหราศาสตร์ยูเรเนียนระดับมืออาชีพเข้าด้วยกัน สอนตั้งแต่พื้นฐาน ถึงภาคพยากรณ์ รวมเทคนิควิธีเฉพาะศาสตร์ การใช้โปแกรมเครื่องมือต่าง ๆ แบบครบเครื่อง สามารถที่จะต่อยอดค้นคว้าเชิงลึกใช้ได้จริงในสาขาที่ตนสนใจ

รายละเอียด

ลายมือ(หัตถศาสตร์)

หลักสูตรตามแบบของอาจารย์ พันเอก (พิเศษ) ปรีชา แดงบุบผา ปรมาจารย์วิชาหัตถศาสตร์ของไทย เข้าใจทฤษฎี สู่ภาคปฏิบัติ สอนตั้งแต่พื้นฐาน ดูรูปฝ่ามือ รู้จักเนิน และเส้นต่าง ๆ วิธีดูเส้น ดูสี วัดอายุ จนถึงขั้นพยากรณ์ เส้นจร การตีความ การหาอายุจร การฝึกพยากรณ์ ฯ

รายละเอียด

กาลเวลาบนฝ่ามือ

หลักสูตรพิเศษที่ผสมผสาน หัตถศาสตร์ (ลายมือ) โหราศาสตร์ และดาราศาสตร์ รวมข้อดีของแต่ละศาสตร์เข้าด้วยกัน สอนตั้งแต่พื้นฐานแต่ละศาสตร์ ถึงภาคพยากรณ์ การใช้เครื่องมือต่างๆ วิธีประมวลผลรวมเพื่อพยากรณ์

รายละเอียด

การสมัคร/ลงทะเบียน

1. ติดตามข่าวสารช่วงเวลาเปิดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ได้ที่ www.horathai.com และ facebook.com/horathaipage
2. ติดต่อแจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรม ได้ที่ โทร 089-450-9058 , อีเมล: [email protected] โดยแจ้งหลักสูตรที่สนใจ ,ชื่อ-นามสกุล ,เบอร์โทรศัพท์ ,อีเมล สำหรับติดต่อ
3. เตรียมเอกสารประกอบการลงทะเบียน [1] สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ [2] รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ลงทะเบียน (วันเปิดอบรมวันแรก)

1. เขียนใบสมัครเข้ารับการอบรม ฯ พร้อม แนบเอกสารประกอบการลงทะเบียน
2. ชำระค่าลงทะเบียน/ค่าอบรม


หลักสูตรออนไลน์ (e-Learning)

โหราศาสตร์ไทย (ตัวอย่าง)

หลักสูตรโหราศาสตร์ไทย สอนตั้งแต่พื้นฐานถึงขึ้นพยากรณ์ ปูพื้นดาราศาสตร์สู่โหราศาสตร์ ระบบจักรราศี ผูกดวง วางลัคนา เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้พยากรณ์ดวงกำเนิด และดวงจร ทักษา ตรีวัย ดาวเสวยอายุ ชัณษาจร สอบดวงชะตา ฯ

รายละเอียด