เปิดอบรมวิชาสุริยยาตร์ศึกษา (มิถุนายน พ.ศ.2562)

เปิดอบรมวิชาสุริยยาตร์ศึกษา (พื้นฐานของโหราศาสตร์ไทยทุกระบบ)

• ถ้าท่านอยากรู้ลึก รู้จริงเกี่ยวกับคัมภีร์สุริยยาตร์ และดาราศาสตร์โบราณ
• ถ้าท่านอยากศึกษาดาราศาสตร์/โหราศาสตร์แบบรากฐาน ตั้งแต่บาบิโลน กรีก พระเวท ฯลฯ
• ถ้าท่านต้องการคำนวณ/เขียนดวงพิไชยสงครามของตนด้วยตัวท่านเอง

สอนโดย อ.วรพล ไม้สน (พลังวัชร์)

• กรรมการมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์
• กรรมการสมาคมดาราศาตร์ไทย
• ผู้เขียนหนังสือ "ดาราศาสตร์ราชสำนัก" และ "ดาราศาสตร์พื้นบ้านไทย" ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)
• ผู้จัดทำเอกสารขึ้นทะเบียน "โหราศาสตร์ไทย" เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ สาขาความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ.2547
• เจ้าของโปรแกรม Suriyayatra โปรแกรมโหราศาสตร์วิทยาทาน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545

แนะนำหลักสูตร วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2562 (10:00 - 12:00น.)
เริ่มเรียน วันเสาร์ที่ 29 กรกฏาคม พ.ศ.2562(หลักสูตร 10 ครั้ง)

ค่าอบรม 6,000 บาท + ค่าเอกสาร 1,000 บาท

อบรมวันเสาร์ 09:00 - 15:00น.
ณ อาคารที่ทำการมูลนิธิฯ เลขที่ 24 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

แผนที่. https://goo.gl/maps/Xv24Cn8u6xz
พิกัด. ละติจูด: 13.7698204? ลองจิจูด: 100.4871064?

รายละเอียดหลักสูตร https://www.horathai.com/course/

ประกาศ