เปิดอบรมวิชาโหราศาสตร์สากลยูเรเนียน (ตุลาคม พ.ศ.2562)

หลักสูตรโหราสาธยายคุยกับฟ้าเจรจากับดาว

สอนโดย อ.ภารต ถิ่นคำ อาจารย์ผู้พยากรณ์หลักในกระดานโหราแห่ง astroclassical.com ที่คลุกคลีอยู่ในวงการโหราและพยากรณ์ศาสตร์ทุกระบบมากกว่า 30 ปี

ผลที่คาดหวังเมื่อจบการศึกษา ผู้ผ่านหลักสูตรนี้สามารถเป็นโหรระดับมืออาชีพ นำวิชาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้หลากหลาย ทั้งสัมผัส เข้าใจ และตระหนักถึงในความเป็นทิพย์แห่งวิชาโหราศาสตร์แนวสากล ยูเรเนียนได้เป็นอย่างดี นำไปต่อยอดค้นคว้าศึกษาได้ด้วยตัวเองในสาขาที่ตนสนใจได้

ค่าอบรม+โปรแกรมโหราศาสตร์ 15,000 บาท

แนะนำหลักสูตร วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00น.

รุ่นใหม่ เริ่มอบรมวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2562
อบรมวันอาทิตย์เวลา 13:00 - 19:00น. [หลักสูตร 10 - 12 ครั้ง]

ณ อาคารที่ทำการมูลนิธิฯ เลขที่ 24 
ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

แผนที่ >> https://goo.gl/maps/Xv24Cn8u6xz
พิกัด. ละติจูด: 13.7698204 ลองจิจูด: 100.4871064

คุณสมบัติผู้เรียน

1. สำเร็จ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าขึ้นไป
2. โน๊ตบุ๊คระบบปฏิบัติการ Windows 7 ขึ้นไป

รายละเอียดหลักสูตร https://www.horathai.com/course/

ติดต่อสอบถาม และลงทะเบียนได้ที่ 080-499-1522

ประกาศ