เปิดอบรมวิชาสุริยยาตร์ศึกษา (ธันวาคม พ.ศ.2565)

เปิดอบรมวิชาสุริยยาตร์ศึกษา (เน้นโหราศาสตร์เชิงประวัติ อันเป็นพื้นฐานของโหราศาสตร์ไทยทุกระบบ)

.

? ถ้าท่านอยากรู้ลึก รู้จริงเกี่ยวกับคัมภีร์สุริยยาตร์ และดาราศาสตร์โบราณ

? ถ้าท่านอยากศึกษาดาราศาสตร์/โหราศาสตร์แบบรากฐาน ที่มาแห่งสูตรคำนวณทางดาราสาสตร์ตั้งแต่บาบิโลน กรีก พระเวท สากล และอุษาคเนย์ ฯลฯ

? ถ้าท่านต้องการคำนวณ/เขียนดวงพิไชยสงครามของตนด้วยตัวท่านเอง

.

สอนโดย อ.วรพล ไม้สน (พลังวัชร์)

.

• กรรมการมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์

• กรรมการบริหารสมาคมดาราศาตร์ไทย

• ผู้เขียนหนังสือ "ดาราศาสตร์ราชสำนัก" และ "ดาราศาสตร์พื้นบ้านไทย" ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

• ผู้เขียนหนังสือ "รหัสนัย:ดวงพิไชยสงคราม"

• ผู้จัดทำเอกสารขึ้นทะเบียน "โหราศาสตร์ไทย" เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ สาขาความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ.๒๕๕๗

• เจ้าของโปรแกรม Suriyayatra โปรแกรมโหราศาสตร์วิทยาทาน ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๕

.

แนะนำหลักสูตร > วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ (๑๐:๐๐ - ๑๒:๐๐น.)

เริ่มอบรม > วันอาทิตย์ที่ ๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖

(หลักสูตร ๑๐ ครั้ง ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖)

.

สนับสนุนค่าอบรม ๖,๐๐๐ บาท + ค่าเอกสาร ๑,๐๐๐ บาท

.

อบรมวันอาทิตย์ ๐๙:๐๐ - ๑๕:๐๐ น.

ณ อาคารที่ทำการมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ เลขที่ 24 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

.

แผนที่. https://goo.gl/maps/Xv24Cn8u6xz

พิกัด. ละติจูด: 13.7698204? ลองจิจูด: 100.4871064?

.

รายละเอียดหลักสูตร >> https://www.horathai.com/course/?03

ประกาศ