เปิดอบรมวิชาสุริยยาตร์ศึกษา (24 ธันวาคม พ.ศ.2565)

เปิดอบรมวิชาสุริยยาตร์ศึกษา (เน้นโหราศาสตร์เชิงประวัติ อันเป็นพื้นฐานของโหราศาสตร์ไทยทุกระบบ)
 

☉ ถ้าท่านอยากรู้ลึก รู้จริงเกี่ยวกับคัมภีร์สุริยยาตร์ และดาราศาสตร์โบราณ

☉ ถ้าท่านอยากศึกษาดาราศาสตร์/โหราศาสตร์แบบรากฐาน ที่มาแห่งสูตรคำนวณทางดาราศาสตร์ตั้งแต่สมัยบาบิโลเนียน กรีกโรมัน ฮินดู/พระเวท ดาราศาสตร์ตะวันตกและอุษาคเนย์ ฯลฯ

☉ ถ้าท่านต้องการคำนวณ/เขียนดวงพิไชยสงครามของตนด้วยตัวท่านเอง
 

สอนโดย อ.วรพล ไม้สน (พลังวัชร์)
 

• กรรมการมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์

• กรรมการบริหารสมาคมดาราศาตร์ไทย

• ผู้เขียนหนังสือ "ดาราศาสตร์ราชสำนัก" "ดาราศาสตร์พื้นบ้านไทย" และ "สหวิทยาการในสรรพคราสหว้ากอ" ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

• ผู้เขียนหนังสือ "รหัสนัย:ดวงพิไชยสงคราม"

• คณะอนุกรรมการ/ผู้จัดทำเอกสารขึ้นทะเบียน "โหราศาสตร์ไทย" เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ สาขาความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

• คณะครูผู้อบรมวิชา "โหราศาสตร์ไทย" ในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ มูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์

• เจ้าของโปรแกรม Suriyayatra โปรแกรมโหราศาสตร์วิทยาทาน ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๕
 

แนะนำหลักสูตร/ซักถามก่อนเข้ารับการอบรม > วันอาทิตย์ที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ (๑๐:๐๐ - ๑๒:๐๐น.)

เริ่มอบรม > วันอาทิตย์ที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗

(อบรมวันอาทิตย์ ๐๙:๐๐ - ๑๕:๐๐ น. จำนวน ๑๐ ครั้ง ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

สนับสนุนค่าอบรม ๖,๐๐๐ บาท + ค่าเอกสาร ๑,๐๐๐ บาท

ณ อาคารที่ทำการมูลนิธิฯ เลขที่ ๒๔ ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

แผนที่. https://goo.gl/maps/Xv24Cn8u6xz

พิกัด. ละติจูด: 13.7698204° ลองจิจูด: 100.4871064°

รายละเอียดหลักสูตร >> https://www.horathai.com/course/?03

 

หมายเหตุ ควรผ่านการอบรมวิชา "ดารา-โหราศาสตร์" เพื่อปรับพื้นฐานในการเข้ารับการอบรมได้อย่างมีความพร้อมมากขึ้น

ประกาศ