เว็บบอร์ด

กระทู้ ถามตอบโหราศาสตร์ พยากรณ์ศาสตร์

ปิดปรับปรุงชั่วคราว

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานสัมนาวิชาการโหราศาสตร์ยูเรเนียนครับงานประชุมสัมนาทางวิชาการ

“การพัฒนาองค์ความรู้โหราศาสตร์ยูเรเนียน

ในประเทศไทย”

วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2551

สถาบันเวชศาสตร์การบิน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นเวทีสำหรับนักโหราศาสตร์ยูเรเนียนในการนำเสนอผลงาน เพื่อพัฒนา

องค์ความรู้เกี่ยวกับโหราศาสตร์ยูเรเนียนในประเทศไทย

2. เป็นวันนักโหราศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ

กำหนดการ

8.30-9.00น. ลงทะเบียน

9.00-9.30น. พิธีเปิด โดยคุณอารี สวัสดี

สาส์นจากนักโหราศาสตร์นานาชาติ

ประวัติชมรมนักโหราศาสตร์ยูเรเนียนแห่งประเทศไทย(uact)

9.30-10.15น. บรรยายพิเศษ โดยคุณอารี สวัสดี

10.15-10.40น. เปิดตัว website ชมรม uact

10.40-11.00น. พักรับประทานอาหารว่าง

11.00-12.00น. นำเสนอผลงานองค์ความรู้

12.00-13.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.00น. นำเสนอผลงานองค์ความรู้

14.00-14.20น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.20-15.20น. นำเสนอผลงานองค์ความรู้

15.20-16.00น. พูดจาประสาพี่น้อง

16.00-16.30น. พิธีปิดงาน

. . . . . . . . .

ตัวอย่างผลงานที่จะนำเสนอโดยนักโหราศาสตร์รุ่นเยาว์

การค้นหาดาวทิพย์ดวงใหม่, ดาวเด่น 5 ดวงไขปริศนาอาชีพ

การปรับแก้ vernal equinox และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกำเนิดและปัจจัยจร,

การทำนายการเกิดบุตร โดยใช้โค้งสุริยยาตร์และการบรรจบกันของแกนดาว,

harmonic ที่ 7 กับความสามารถทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น

ติดต่อซื้อบัตรได้ที่ คุณจิดาภา โทร. 081-8413245

ราคาบัตร 200. บาท(รวมอาหารว่างและอาหารกลางวัน)


สิทธิเดช - 1 มิถุนายน พ.ศ.2552 00:00น. (IP: 203.144.197.2)

ความคิดเห็น