เว็บบอร์ด

กระทู้ ถามตอบโหราศาสตร์ พยากรณ์ศาสตร์

ปิดปรับปรุงชั่วคราว

แนะนำสารมูลนิธิสมาคมโหรฯฉบับฉลองพระชันษา 100 ปี

สารมูลนิธิสมาคมโหรฯฉบับฉลองพระชันษา 100 ปี

สารมูลนิธิสมาคมโหรฯ จัดทำขึ้นในโอกาสพิเศษเพื่อร่วมฉลองพระชัณษา 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช + ดวงพิชัยสงคราม กิจกรรมนี้ทำร่วมกับการออกร้านพยากรณ์ที่ห้างเซ็นทรัลแกรนด์พลาซ่าพระราม๙ รายได้หลังหักค่าใช้ถวายเป็นพระกุศล ซึ่งจะนำถวายในเร็วๆนี้

สารมูลนิธิสมาคมโหรฯ ฉบับฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช ราคาที่กำหนดเล่มละ 200 บาท ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 08934509058 หรือรายชื่อที่ประกาศทางหน้าเวป

เนื้อหาในเล่ม ดังนี้

๑. วรคติธรรมสำหรับโหร

๒. ประวัติ : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

๓. ดวงพระชะตา : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

๔. ดวงพิไชยสงคราม

๕. สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับโหราศาสตร์

๖. บทความหมอเถาวัลย์ ตอน หมอดูทางใน

๗. บทสัมภาษณ์ “อ.อารี สวัสดี

๘. ประสบการณ์จากโหราศาสตร์ยูเรเนียน

๙. ทีโค บราห์ โหรผูมั่งคั่งที่สุดในโลก

๑๐. ดูดาวที่พนมรุ้ง

๑๑. หัตถดาราโหราศาสตร์

๑๒. ประวัติ : มูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์

๑๓. พิธีไหว้ครูโหราศาสตร์

๑๔. หลักสูตรพยากรณ์ของมูลนิธิสมาคมโหรฯ

๑๕. ความประทับใจในการเรียน

๑๖. เมื่อผมสัมผัสโหราศาสตร์

๑๗. รู้โลก รู้เรา เข้าใจคน

๑๘. ประสบการณ์การเรียนที่มูลนิธิสมาคมโหรฯ

เนื้อหาบางตอนที่น่าสนใจในเล่ม :

ตัวอย่างจากบทสัมภาษณ์ อ.อารี สวัสดี

อ.อารี สวัสดี “คนที่คิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่ ต้องศึกษาดาราศาสตร์”

การเรียนรู้เรื่องราวของท้องฟ้า ดวงดาวและจักรวาลอย่างใกล้ชิดและเป็นเหตุเป็นผล จะทำให้มนุษย์ได้ตะหนักว่า แท้ที่จริงแล้วเราก็คือสวนหนึ่งของธรรมชาติ..........

...ดาราศาสตร์กับโหราศาสตร์เป็นเนื้อเดียวกัน ดาราศาสตร์คือฟิสิกส์เหมือนเนื้อ ก้อน ตำแหน่ง ส่วนโหราศาสตร์คือรสชาติ ความหมายตัวอย่างเช่น คุณเห็นน้ำตาลแต่คุณก็ทราบความหมายของน้ำตาลว่ามันหวานใช่ไหม ดังนั้นความหวานคือโหราศาสตร์ ความหมายดาว,ลักษณะต่างๆของดาว หรือปัจจัยต่างๆทางด้านดาราศาสตร์..โหราศาสตร์สามารถนำมาตีความหมายได้

.....โหราศาสตร์นำปัจจัย,วิธีการของดาราศาสตร์มาใช้ ปัจจัยต่างๆด้านดาราศาสตร์นั้นเป็นอย่างไร แล้วแต่ละอย่างนั้นนำมาใช้ได้อย่างไรบ้าง เงื่อนไขที่สำคัญที่สุดคือดูฟ้าให้เป็น ดูดาวให้เป็น ขึ้นอย่างไร ตกอย่างไร กลไกของโลก กลไกของฟ้ามีการเคลื่อนตัวอย่างไร ถ้าไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้โหราศาสตร์ก็ไม่ไปถึงไหน ต้องเข้าใจทฤษฏีอุปมาอุปมัยระหว่างบนฟ้าและบนดิน..........


Admin - 29 ตุลาคม พ.ศ.2556 16:33น. (IP: 115.67.36.228)

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1
ตัวอย่างจากบทความ : ประสบการณ์จากโหราศาสตร์ยูเรเนียน โดย อกิตตินันท์ เจนาคม

จริงๆแล้วถ้าเราจะพยากรณ์ทุกเรื่องราวทั้งหมดในดวงชะตาก็คงใช้เวลามหาศาล...การพยากรณ์ดวงชะตาจะคัดกรองประเด็นที่นำเสนอให้สอดคล้องกับเวลาที่พยากรณ์ ..มีแนวทางการพยากรณ์ ใช้จักรราศี เรือนชะตา และพระเคราะห์สนธิ เพื่อหาเรื่องราวที่สำคัญที่สุดของชีวิตและเหตุการณ์อื่นๆในลำดับรองลงมา พร้อมทั้งแก้แกนสำคัญที่สุดในดวงชะตา คือ แกนที่มีจำนวนจุดเจ้าชะตามากที่สุด....

วิธีแก้ ต้องเข้าใจเสียก่อนว่า คนเราเกิดมาเพื่อใช้กรรมหรือรับผลของกรรมดี ดังนั้นในแต่ละแกนดาวจึงมีดาวดีหรือดาวร้ายผสมกัน ผลของกรรมเป็นเช่นใดขึ้นอยู่กับการกระทำของเราว่าเราเลือกพฤติกรรมตามความหมายของดาวใด (ดาวดีอยู่อย่างสบายใจไม่ทุกข์ ดาวร้ายยอมเหนื่อยยอมทุกข์วิตกกังวลก่อน)..............

จานคำนวณสามารถนำมาใช้ได้ทุกขนาด แต่ต้องรู้จักชั่งน้ำหนักเหตุการณ์ เวลาพิจารณาเหตุการณ์ ต้องพิจารณามุมใหญ่ก่อน ........


admin - 29 ตุลาคม พ.ศ.2556 16:36น. (IP: 115.67.36.228)

ความคิดเห็นที่ 2
ตัวอย่างบทความ : ทีโค บราห์ โหรผู้มั่งคั่งที่สุดในโลก โดย คุณพงษ์พันธ์ วงศ์หนองเตย

กษัตริย์เฟรดเดอริคที่ ๒ มอบหมายภารกิจสำคัญยิ่งให้กับบราห์ นั่นคือ การคำนวณดวงพระชาตาของพระโอรสพร้อมคำพยากรณ์โดยละเอียด โดยทรงกำชับว่า บราห์ต้องทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้...

คำพยากรณ์ของบราห์ ส่งผลแม่นยำอย่างมหัศจรรย์ เขาเริ่มจากการพยากรณ์พื้นดวงว่า “เมื่อศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนที่ ๑ เจ้าชาตาจะเป็นผู้มอากัปกิริยางดงาม มีชีวิตชีวา เป็นที่ชื่นชอบ และช่างฝัน อีกทั้งเต็มไปด้วยความรู้สึกและความหลงใหล พระองค์ทรงเข้าใจและมีสัมผัสทางศิลปะและดนตรี”....

บราห์พยากรณ์ว่า “เมื่อพระโอรสทรงมีพระชนมายุได้ราว ๒-๓ พรรษา จะเป็นช่วงเวลาอันเป็นมงคลที่สุดในชีวิต” ผลก็คือ ในเดือนเมษายน ค.ศ.๑๕๘๐ เมื่อพระชนมายุครบ ๓ พรรษา ทรงได้รับโปรดเกล้าเป็นมกุฎราชกุมารแห่งเดนมาร์ก เขาไม่ได้ระบุว่าใช้วิธีใดพยากรณ์ แต่ในยุคนั้น ปฏิทินโหรยังไม่แม่นยำ โหรยุคนั้นจึงไม่นิยมพยากรณ์จรโดยใช้ดาวจร แต่นิยมใช้การพยากรณ์จรตามอายุขัยปฐมบท (primary direction) ซึ่งมาจากเกณฑ์ที่ว่า ๑ องศา เท่ากับ ๑ปี เพราะมีความสะดวกรวดเร็วในการพยากรณ์ในอนาคตมากกว่า...........


admin - 29 ตุลาคม พ.ศ.2556 16:38น. (IP: 115.67.36.228)

ความคิดเห็นที่ 3
ตัวอย่างจากบทความ : ดูดาวพี่พนมรุ้ง โดย ลัทธนันท์ สันทนาคณิต

ทุกครั้งที่ผมเข้าเรียนวิชาดาราโหราศาสตร์ของอาจารย์อารี สวัสดี หรือการบรรยายอื่นๆ อ.อารีจะเรียกผมไปยืนหน้าห้องอย่างเอ็นดู และให้แนะนำตัวว่าเคยเรียนอะไรมาบ้าง เรียนกับใคร เป็นอย่างไร เอามาทำอะไรบ้าง ผมตอบตามปกติว่า “ชื่อลัทธนันท์ สันทนาคณิต เรียนยูเรเนียนกับอ.วิโรจน์ กรดนิยมชัย เรียนดาราโหราศาสตร์กับอ.อารี สวัสดี”........อาจารย์จะถามต่อว่าไปดูดาวเป็นอย่างไรบ้าง ได้อะไรบ้าง

ผมตอบยิ้มๆอย่างรู้ทันว่า “ดูดาวสนุกมากครับ” เรียนดาราศาสตร์ทำให้เข้าใจกลไกฟ้า รู้โหราศาสตร์ลึกซึ้งด้วย หลายคำถามในโหราศาสตร์ได้คำตอบจากการเรียนดาราศาสตร์อ.อารี จะตบท้ายว่า “เจ้านี้ไปดูดาวที่พนมรุ้ง กลับมาได้แต่งเมียเลย”

ทัวร์ดูดาวครั้งแรกในชีวิต : ชื่อเต็มของทัวร์คณะนี้คือ “ดาราศาสตร์ – โบราณคดี” ปรากฏการณ์ดาวเคราะห์เรียงลำดับตามระบบสุริยะจักรวาล จัดโดย กรมศิลปากร+สมาคมดาราศาสตร์ไทย+มูลนิธิสมาคมโหรฯ จุดดูดาวคือ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ ๑๔-๑๖ มกราคม ๒๕๔๘


admin - 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 15:42น. (IP: 115.67.38.248)

ความคิดเห็นที่ 4
ตัวอย่างจากบทความ : ดวงพระชะตาสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช โดย อ.วิโรจน์ กรดนิยมชัย

.....ปัจจัยโหราศาสตร์ในดวงพระชะตาที่ทำให้เป็นสมเด็จพระสังฆราช คือ

จันทร์/โพไซดอน = โครโนส = เมอร์เดียน = เนปจูน

หมายถึง ผู้มีปัญญาธรรมอันสูงส่งและเป็นที่เคารพเลื่อมใสของประชาชน

การอ่านดวงชะตาที่สำคัญนั้น ต้องสืบค้นข้อมูลในอดีต เพื่อใช้สำหรับเปรียบเทียบและสอบทานว่า สิ่งที่อ่านนั้นีเหตุผลรองรับได้ว่า “เคยเป็นจริงมาก่อน” ........เพื่อนำมาคำนวณและค้นหาปัจจัยทางโหราศาสตร์ที่มีความหมายถึงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งค้นหามา ๖ พระองค์...........


admin - 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 15:43น. (IP: 115.67.38.248)

ความคิดเห็นที่ 5
ตัวอย่างจากบทความ : ดวงพิไชยสงคราม โดย อ.วรพล ไม้สน

ดวงพิไชยสงครามนั้นคลี่คลายมาจากการคำนวณดวงชาตาของโหรโบราณที่ต้องทำการคำนวณและบันทึหขั้นตอนการคำนวณไว้เพื่อการสอบทาน ภายหลังปรากฏอยู่ในศิลาจารึกมาตั้งแต่สมัยโบราณและปรากฏยู่ในตำราโบราณที่มีหลักฐานแน่นอนมาตั้งแต่ยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ บางท่านสันนิษฐานว่าอาจเก่าไปถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา เพราะในตำราสร้างพระพิไชยสงครามหรือพระโพธิ์ปางห้ามสมุทร(สมุทัย:กองทุกข์) นั้น มีตำนานเล่าย้อนไปถึงสมัยสมเด็จพระนเรศวร ซึ่งอ.เทพย์ สาริกบุตร ได้กล่าวถึงตำนานพระพิไชยสงคราม

รูปแบบของดวงพิไชยสงครามของมูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ : ผู้ออกแบบได้คำนึงถึงพุทธศิลป์ ไศวศาสตร์(ศาสตร์แห่งพระศิวะคือพราหมณ์)และโหราศาสตร์เป็นสำคัญ จึงได้อัญเชิญ “พระไพรีพินาศ” อันเป็นพระพุทธรูปมงคลนามองค์สำคัญของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ มาไว้ด้านบน...............

การจัดวางสถานที่บูชาดวงพิไชยสงคราม : ดวงพิไชยสงครามที่ผ่านพิธีพุทธาภิเษกควรวางไว้บนที่สูง ไม่ควรวางไว้ใต้ฐานพระ หรือวางโดยมีวัตถุกดทับ เนื่องจากดวงพิไชยสงครามนี้มีพระไพรีพินาศเป็นประธานอยู่แล้ว

การปฏิบัติบูชาดวงพิไชยสงคราม : ดวงพิไชยสงครามสร้างขึ้นโดยถือคติพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชนะแล้วซึ่งพญาวัสวดีมาราธิราช พร้อมด้วยเสนา อำมาตย์ทั้งมวล ดั้งนั้นควรใช้บทสวดอัฏฐชัยมงคลคาถา หรือคาถาพาหุง ๘ บท ในการสาธยายเพื่อระลึกถึงคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เอาชนะเหตุการณ์ต่างๆได้


admin - 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 15:45น. (IP: 115.67.38.248)

ความคิดเห็นที่ 6
ตัวอย่างจากบทความ : หัตถโหราดาราศาสตร์ โดย อ.ลี ภัทรพงศ์มณี

“ลายมือ”หรือ “หัตถศาสตร์” เป็นการเรียกขานวิธีพยากรณ์โดยดูลายเส้นบนฝ่ามือ ความจริงไม่เป็นเช่นนั้น การศึกษาผู้เรียนต้องรู้รูปร่างฝ่ามือ,นิ้วมือ,หลังมือ,เนื้อฝ่ามือ+ลายผิวหนัง,เส้นต่างๆ,สี,สัญญาลักษณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อศึกษานิสัยใจคอของเจ้าของมือ .....

“ดาราศาสตร์” เป็นการศึกษา,สังเกต การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มดาวทั้งดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ ดาราจักรอันไกล โพล้น และปรากฏการณ์ธรรมชาติบนฟ้า มนุษย์เป็นผู้สังเกตการณ์จดบันทึกซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนนำไปสู่ภาคคำนวณเพื่อหาปรากฏการณ์ของดาวที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตที่เคยปรากฏ ปัจจุบันที่ปรากฏ อนาคตที่ดาวและปรากฏการณ์จะเกิดให้เห็นประจักษ์มาแล้วเป็นลำดับ

ดาราศาสตร์ในส่วนที่เป็นพื้นฐานวิชาการพยากรณ์ทุกแขนงเป็นการศึกษาเรียนรู้กฎการหมุนของโลก,จักรวาล การขึ้นการตกของดาว ทิศ มุมดาว วงรอบดาว ผนวกกับกาล+เทศะ = เวลา+สถานที่ ก็จะได้ตำแหน่งดาวบนฟ้าที่นำมาใช้ในการพยากรณ์เรื่องราวต่างๆ

โหราศาสตร์มีที่มาจาก การบันทึกเรื่องราวปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่มีผลปรากฏเทียบเคียงกับชีวิตคนบนโลกจนเกิดเป็นทฤษฎีการพยากรณ์เพื่อบอกเหตุการณ์ล่วงหน้า .....

โหราศาสตร์เป็นวิธีการอ่านเรื่องราวชีวิต,วาสนา,วิถีความเกี่ยวข้องของคนในครอบครัว การเงิน พี่น้อง เพื่อน บ้าน,พ่อแม่ บุตร.... โหราศาสตร์สามารถบอกเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ปัจจุบันที่กำลังปรากฏ อนาคตที่กำลังมาถึงได้ด้วยวิธีดาราศาสตร์...........

ฝ่ามือบอกเรื่องราว วาสนา จังหวะชีวิต อารมณ์ พฤติกรรมของบุคคล เมื่อนำเอาดาราศาสตร์อันเป็นพื้นฐานวิชาโหราศาสตร์มาประสานควบกันโดยใช้ตำแหน่งดาว + มุมดาว ทำการเปรียบเทียบก็จะได้วันเวลาและเหตุการณ์ที่มีผลปรากฏต่อเจ้าชะตา


admin - 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 08:40น. (IP: 115.67.69.131)