เว็บบอร์ด

กระทู้ ถามตอบโหราศาสตร์ พยากรณ์ศาสตร์

ปิดปรับปรุงชั่วคราว

เปิดอบรมวิชา หัตถศาสตร์(ลายมือ) เสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศเปิดอบรมวิชาลายมือ(แนว อ.ปรีชา แดงบุบผา)สอนโดย อ.ลี ภัทรพงศ์มณี

หลักสูตร 8 ครั้ง

เปิดอบรมวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563เวลา 10.00 - 15.00 น.

...................................................

การเรียนการสอนเน้นการแบบธรรมชาติ ใช้แสงธรรมชาติการหัดดูลายมือ ซ่ึงผู้เรียนจะได้คุ้นเคยกับสีมือที่แท้จริงว่า ธรรมชาติได้บอกอะไรเรา บอกอะไรให้รู้ล่วงหน้าทั้งเหตุการณ์ในอดีต สิ่งที่เกิดในปัจจุบันระยะใกล้ อนาคตอันไกลอีกหลายปีจะเป็นเช่นใด

ประโยชน์ของการเรียนวิชาลายมือ คือ การฝึกหัดที่ได้ดูจากเส้นบนฝ่ามือ ดูสี ดูอายุ ดูเหตุการณ์ที่พึงระวัง ดูเหตุการณ์ดีๆว่ามีอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง การปรับปรุงพฤติกรรมเพ่ือให้เกิดส่ิงที่ดีแก่ตนเอง

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.089 4509058


Admin - 4 พฤษภาคม พ.ศ.2560 09:58น. (IP: 27.130.94.243)

ความคิดเห็น