เว็บบอร์ด

กระทู้ ถามตอบโหราศาสตร์ พยากรณ์ศาสตร์

ปิดปรับปรุงชั่วคราว

เปิดอบรมวิชาดารา+โหราศาสตร์ ร.14 ม.ค.2561

เปิดอบรมวิชา "ดาราศาสตร์+โหราศาสตร์"

สอนโดย. อาจารย์อารี สวัสดี

หลักสูตร 8 ครั้ง ค่าอบรม 6,000 บาท

วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561

เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ณ มูลนิธิสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์วันฟ้าใส ดาวเต็มท้องฟ้า. นั่งดูดาวรู้ได้อย่างไรว่าดาวนี้อยู่ในกลุ่มดาวอะไร? "ดารา+โหราศาสตร์" สอนให้ดูดาวเป็น รู้ดาวได้ทิศได้มุมดาวได้ลัคนา,เมอริเดียน,ปัตนิ,พันธุ...ทุกอย่างบนฟ้าบอกได้. .สมดังปรัชญาโหราศาสตร์เบื้องบน(ฟ้า)เป็นอย่างไร?..เบื้องล่าง(ภูมิ)เป็นอย่างนั้น.

"ดารา+โหราศาสตร์" สอนให้ท่านรู้จักกฏการหมุนของโลก+ดาวทั้งจักรวาล การขึ้นการตกของดาว..ดาวมาตามเวลา. ดาวเคราะห์ดาวฤกษ์รู้ได้อย่างไร? วงรอบดาวใหญ่มาพบกันบอกยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลง..แรง,ค่อย,หนัก,เบา. เป็นโหรดูดาวดูดวงบอกได้ว่าเมื่อไหร่มีเหตุและเมื่อไรสิ้นสุด. แล้วควรทำอย่างไรจึงถูกต้องตามกาลและเทศะ

.........สนใจเข้ารับการอบรมติดต่อสอบถามได้ที่ 089_4509058

.........หลักฐานการลงทะเบียนนำมาในวันเปิดอบรม ดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน 1ฉบับ

2. รูปถ่ายขนาด 2นิ้ว จำนวน2ใบ

3. เขียนใบลงทะเบียนวันเปิดอบรมพร้อมชำระค่าอบรม 6,000บาท

หมายเหตุ..ควรพกอาหาร,อาหารว่าง,น้ำดื่ม ไปด้วย


LEEHORA - 21 ธันวาคม พ.ศ.2560 13:09น. (IP: 49.49.239.58)

ความคิดเห็น