เว็บบอร์ด

กระทู้ ถามตอบโหราศาสตร์ พยากรณ์ศาสตร์

ปิดปรับปรุงชั่วคราว

เปิดอบรมวิชา หัตถศาสตร์(ลายมือ) ส.17พย.2561เวลา13.00น.

normal0falsefalsefalsemicrosoftinternetexplorer4

เปิดอบรมวิชา “หัตถศาสตร์(ลายมือ)”

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น.

หลักสูตร 12 ครั้ง 6,000 บาท

สอนโดย อ.ลี ภัทรพงศ์มณี

คำกล่าวของ อ.ปรีชา แดงบุบผา ว่า “วิชาต้องมีหลัก” ไม่ว่าจะเป็นวิชาการหรือวิชาพยากรณ์ใดๆ วิชาลายมือเป็นวิชาเพื่อการพยากรณ์วิชาหนึ่ง อ.ปรีชามักสอนวิชาต้องจับหลักวิชาให้ได้จะได้ไม่หลงทาง เรียนเพื่อรู้ให้เกิดความเข้าใจมิใช่เรียนแบบจำเส้นต่างๆกล่าวว่าอย่างนี้อย่างนี้..แล้วจำเส้นเอา..นี่มิใช่การเรียนการสอนในแบบอย่างที่ครูอาจารย์ที่ดีท่านสอน ในวิชาใดๆมักมีเหตุมีผลที่อธิบายได้ถึงแนวทางที่เข้าใจปัญหา การออกจากปัญหาคือต้องเข้าใจตนเองและเหตุที่เกิดนั่นคือการยอมรับและพร้อมจัดการแก้ไขเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

ลายมือที่ปรากฏตรงหน้าถามว่ามีโอกาสเปลี่ยนแปลงไหม สามารถตอบได้ว่ามีเพราะเจ้าของมือเลือกหรือตัดสินใจที่จะดำเนินการหรือดำเนินชีวิตเช่นนั้นเอง ลายมือจึงเปลี่ยนตามสภาพที่ดำเนินชีวิต คำพระท่านว่า “หว่านพืชเช่นใด ได้ผลเช่นนั้น” ลายมือบอกวิถี,การดำรงชีวิต,สภาพของการทำงาน,สุขภาพ,บางสิ่งที่พึงระวัง,การปรับปรุงแก้ไขหรือการดูแลเอาใจใส่คนในครอบครัว,ลูกน้องบริวาร เป็นต้น

สิ่งที่ตั้งใจไว้คือการเรียนการสอนที่สื่อสารด้วยหลักวิชาลายมือ+โหราศาสตร์ไทย(ที่อิงถึงเวลาของจังหวะชีวิตเพื่อให้เห็นภาพ ว่าวิชาการสามารถสอบกันเองได้)

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 098-4509058

เอกสารประกอบการลงทะเบียนวันเปิดอบรม :

1. สำเนาบัตรประชาชน 1ฉบับ

2. รูปถ่ายขนาด 1-2” จำนวน 2 ใบ

3. เขียนใบลงทะเบียนที่มูลนิธิ

4. ชำระค่าอบรม 6,000 บาท


Leehora - 31 ตุลาคม พ.ศ.2561 11:36น. (IP: 49.49.239.200)

ความคิดเห็น