เว็บบอร์ด

กระทู้ ถามตอบโหราศาสตร์ พยากรณ์ศาสตร์

ปิดปรับปรุงชั่วคราว

ขอพรจากตัวเอง - ดังตฤณ

ปัจจุบัน ความหมายของการอธิษฐานตามความเข้าใจของคนไทยส่วนใหญ่คือการร้องขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใครขอแล้วได้ ยิ่งแปลว่าคำขอนั้นขลังแต่ถ้าขอแล้วไม่ได้ คุณจะเสื่อมศรัทธาขาดความมั่นใจในการอธิษฐานขอทั้งที่บางที การขอนั้นขาดความสมเหตุสมผลไม่อาจมีเหตุปัจจัยให้เป็นไปได้จริงแท้ๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจ วันนี้ผมจะพูดถึงทั้งคำจำกัดความและการลงมือทดลองจริงคำจำกัดความแรก ได้แก่ ‘อธิษฐาน’ อธิษฐานคือการตั้งใจมั่นที่จะเพียรทำอะไรสักอย่างให้สำเร็จไม่แพ้ภัยตัวเองเสียก่อนเช่น สมัยพระพุทธเจ้ายังเวียนว่ายในสังสารวัฏท่า สนับสนุนโดยเว็บไซต์ ufabet


horathai - 10 กรกฎาคม พ.ศ.2562 16:05น. (IP: 223.24.167.56)

ความคิดเห็น